Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"E-Ticaret Sektöründe Satın Alma Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modelleme Tekniği ile Modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-3324, Yönetici, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi