Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkoyunlu M.T., Pekel E., Akkoyunlu M.C., Pusat Ş., Özkan C., Soner Kara S., "Determination of Effective Parameters for Coal Moisture Content Determination Using a 'Design of Experiment' Method", INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.38, pp.443-450, 2018 (Link)
Pusat Ş., Akkoyunlu M.T., Pekel E., Akkoyunlu M.C., Özkan C., Soner Kara S., "Estimation of coal moisture content in convective drying process using ANFIS", FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, vol.147, pp.12-17, 2016 (Link)
Akkoyunlu M.T., Akkoyunlu M.C., Pusat Ş., Özkan C., "Prediction of Accurate Values for Outliers in Coal Drying Experiments", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.40, pp.2721-2727, 2015 (Link)
Özkan C., Keskin G.A., Omurca S.I., "A VARIANT PERSPECTIVE TO PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM: FUZZY C - MEANS ALGORITHM", INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.21, pp.168-178, 2014 (Link) (Abstract)
Ozdaban I., Özkan C., "A Case Study on Evaluating of Personnel and Jobs Jointly with Fuzzy Distance Sets", INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.18, pp.169-179, 2011 (Link)
Özkan C., Akman G., Aydın Keskin G., Ötkür F.M., "Fuzzy adaptive resonance theory approach to supplier involvement in product development: a case study in Turkish automobile industry", EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.5, pp.43-63, 2011 (Link)
Pekşen E., Yas T., Kayman A.Y., Özkan C., "Application of particle swarm optimization on self-potential data", Journal of Applied Geophysics, vol.75, pp.305-318, 2011 (Link)
Türkyilmaz A., Akman G., Özkan C., Pastuszak Z., "Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction", INDUSTRIAL MANAGEMENT SYSTEMS, vol.111, pp.675-696, 2011 (Link)
Keskin G.A., Ilhan S., Özkan C., "The Fuzzy ART algorithm: A categorization method for supplier evaluation and selection", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37, pp.1235-1240, 2010 (Link)
Özkan C., Akman G., Ozcan B., "EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY", INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.17, pp.287-299, 2010 (Link)
Ozdaban I., Özkan C., "A FUZZY METHOD ON DETERMINING OF JOB AND PERSONNEL EVALUATION RESULTS, AND MATCHING THEM WITH SUGGESTED MODEL", INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.17, pp.334-340, 2010 (Link)
Keskin G.A., Özkan C., "An Alternative Evaluation of FMEA: Fuzzy ART Algorithm", QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, vol.25, pp.647-661, 2009 (Link)
Tuerkyilmaz A., Özkan C., "Development of a customer satisfaction index model - An application to the Turkish mobile phone sector", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, vol.107, pp.672-687, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkoyunlu M.T., Pekel E., Akkoyunlu M.C., Pusat Ş., Özkan C., Soner Kara S., "Moisture content estimation during fixed bed drying process with design of experiment and ANFIS methods", International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, vol.1, pp.1-10, 2019
Erbay B., Özkan C., "Fuzzy FMEA Application Combined with Fuzzy Cognitive Maps to Manage the Risks of a Software Project", European Journal of Engineering and Formal Sciences, vol.3, pp.7-22, 2018 (Link)
Sarigöl İ., Özkan C., "THE EFFECTS OF QUALITY COST, INVENTORY AND CAPACITY LIMITS ON SUSTAINABLE PRODUCT VARIETY", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.7, pp.219-241, 2016 (Link)
Keskin G.A., Keskin G.A., "Multiple Criteria ABC Analysis with FCM Clustering", Journal of Industrial Engineering, vol.2013, pp.1-7, 2013 (Link)
Akman G., Özkan C., "Sac İmalatında Karşılaşılan Yapışma Probleminin Deney Tasarımı ile Çözümü", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.12, 2011 (Link)
Türkyilmaz A., Özkan C., "Müşteri Memnuniyet İndeks Modelinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı", İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/D, cilt.7, ss.24-35, 2008 (Link)
Akman G., Özkan C., Eriş H., "Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.93-115, 2008 (Link)
Türkyilmaz A., Özkan C., "Ulusal Müşteri Memnuniyet İndeksleri", KALDER Forum, cilt.5, ss.73-77, 2005 (Link)
Özkan C., Zaim S., Türkyilmaz A., "Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyet Ölçümü: Simetrik ve Asimetrik Etki Analizi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.61-71, 2005 (Link)
Özkan C., "Kassal Olmayan Çalışma Türlerinde İşbilimsel Yaklaşım", Sanayi Mühendisliği Dergisi, ss.73-77, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayyildiz E., Yildiz A., Taşkin Gümüş A., Özkan C., "SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ", KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, GİRESUN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2019, pp.785-795
Ayyildiz E., Yildiz A., Taşkin Gümüş A., Özkan C., "AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKV YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI", KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, GİRESUN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2019, pp.750-759
Yildiz A., Ayyildiz E., Özkan C., Taşkin Gümüş A., "FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI", KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, GİRESUN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2019, pp.938-948
Yildiz A., Ayyildiz E., Özkan C., Taşkin Gümüş A., "KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ", KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, GİRESUN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2019, pp.769-777
Akkoyunlu M.C., Özkan C., "Social Media Marketing: An Empirical Analysis", XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, SIRBISTAN, 25-28 Mayıs 2018, vol.1, pp.30-30 (Link)
Akkoyunlu M.C., Özkan C., "Advertisement Content Type at Digital Media Channels: A Case Study", XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, SIRBISTAN, 25-28 Mayıs 2018, vol.1, pp.31-31 (Link)
Akkoyunlu M.C., Özkan C., "The Effects of Social Media on Buying Behaviour", XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, SIRBISTAN, 25-28 Mayıs 2018, vol.1, pp.30-30 (Link)
Erbay B., Özkan C., "FUZZY FMEA APPLICATION COMBINED WITH FUZZY COGNITIVE MAPS TO MANAGE THE RISKS OF A SOFTWARE PROJECT", 3rd International Conference on Engineering and Formal Sciences, Amsterdam, HOLLANDA, 11-12 Mayıs 2018, vol.1, pp.7-22 (Link)
Akkoyunlu M.C., Büyüközkan K., Satıoğlu Ş.I., Özkan C., "Prediction of Number of Passengers in Public Transportation by Using Artificial Neural Network Method ", 3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, KONYA, TÜRKIYE, 24 Mayıs - 26 Haziran 2017, pp.80-80 (Link)
Akkoyunlu M.C., Tütüncü M., Demirkol Z., Özkan C., "INVESTIGATION OF SERVICE QUALITY IN E-COMMERCE WEBSITES WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL", International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 24 Mayıs 2016 - 28 Mayıs 2017, pp.1479-1486
Akkoyunlu M.C., Ceylan E., Özkan C., "NEUROMARKETING APPLICATION FOR THE TELEVISION COMMERCIAL OF A BANK", International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.221-227
Uluhan M.E. , Özkan C., "YEŞİL ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2015, ss.157-161 (Link) (Özet)
Ateş H.İ. , Özkan C., "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ İNŞAAT FİRMALARI UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ ANALİZİ", X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2015, ss.30-39 (Link) (Özet)
Akkoyunlu M.T., Akkoyunlu M.C., Pusat Ş., Özkan C., "Using Artificial Neural Networks in the Prediction of Incorrect Values of Coal Drying Experiments", 15th International Conference on Operational Research (KOI 2014), Osijek, HIRVATISTAN, 22-25 Eylül 2014, pp.20-20
Akkoyunlu M.T., Akkoyunlu M.C., Pusat Ş., Özkan C., "Using Artificial Neural Networks in The Prediction of Incorrect Values of Coal Drying Experiments", 15th International Conference on Operational Research KOI 2014, Osijek, HIRVATISTAN, 24-26 Eylül 2014, pp.19-19 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan C., "Mühendislik İstatistiği", Çeviri, Palme Yayın Dağıtım, ANKARA, 2017 (Link)
Turkyilmaz A., Tatoglu E., Zaim S., Özkan C., "Use of Partial Least Squares (PLS) in TQM Research: TQM Practices and Business Performance in SMEs", in: Handbook of Partial Least Squares, Concepts, Methods and Applications, Esposito Vinzi, V., Chin, W.W., Henseler, J., Wang, H., Eds., Springer-Verlag, New York, pp.605-621, 2010 (Link)
Özkan C., "KOBİ’lerde Kalite Geliştirme Süreci ve Uygulama Örnekleri", , İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1999
Özok A.F., Serarslan N., Özkan C., Güngör C., Fığlalı A., Yapıcıoğlu N., "Metal Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Geliştirme Projesi", , MESS Yayınları, İstanbul, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi