Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Duman D., "Hermeneutics in Interpreting Studies Research: Legacy of the Past into the Future", META, vol.60, no.1, pp.327-327, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Duman D., "Fransızca Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisine Yönelik Algıları", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, pp.105-120, 2017 (Link)
Duman D., "L'identité et ses représentations : Ethos et Pathos", Synergies Turquie, pp.187-200, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Duman D., "Healthcare Interpreting in Turkey An Institutional Perspective", International Colloquium on Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation (MIAM 2015), GENT, BELÇIKA,
Duman D., "Puslu Kıtalarda Metinlerarası Bir Çeviri Serüveni İhsan Oktay Anar", XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Duman D., "Traductions de The Hobbit par J R R Tolkien dans le polysystème turc Un voyage culturel", Passeurs: Agents intellectuels entre la Turquie et la France, ,
Duman D., "Retranslations of The Hobbit in Turkish Motivations Revisited", 2nd International Conference on Translation and Interpreting Studies "Translation Studies and Translation Practice", INNSBRUCK, AVUSTURYA,
Duman D., "The Relevance of Ethnomethodology in Community Interpreting", V International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies, and East Asian Studies, BARSELONA, ISPANYA,
Duman D., "Interpreter Training Research A Methodological Perspective", Second International Conference on Research into the Didactics of Translation (didTRAD), BARSELONA, ISPANYA,
Duman D., "Training Note Taking for Consecutive Interpreting A Qualitative Analysis", XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Istanbul, TÜRKIYE, , pp.441-444
Duman D., "Hermeneutics and Interpreting Studies Towards a More Qualitative Paradigm", 2. International Hermeneutics and Translation Studies Symposium, KÖLN, ALMANYA,
Duman D., "Daniel Gile in Çaba Modellerinin Sözlü Çeviri Alanyazınındaki Yeri", IX. Ulusal Frankofoni Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Duman D., "Türkiye’de Sağlık Çevirmenliği: Mevzuattan Sahaya", Türkiye'de Sözlü Çeviri Araştırmaları, Diriker E., Ed., Scala Yayıncılık, İstanbul, ss.1-1, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi