Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Prof. Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 14.09.2015 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdürü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 29.09.2014 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 26.09.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 17.11.2011 - 22.09.2014
Doç. Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 26.04.2010 - 14.09.2015
Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi , , 14.09.2009 - 14.09.2011
Rektör Danışmanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 24.09.2008 - 20.07.2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 01.10.2007 - 01.01.2010
Fakülte Kurulu Üyeliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 21.05.2007 - 10.05.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 02.05.2006 - 24.09.2008
Araştırmacı, Iowa State University , Çevre Mühendisliği Bölümü, 23.09.2002 - 23.09.2004
Yrd. Doç. Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 21.02.2000 - 23.04.2010
Araştırma Görevlisi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 23.06.1993 - 20.02.2000
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik Arıtma Prosesleri , Yüksek Lisans, 2018-2019
Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı, Lisans, 2018-2019
İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Biyolojik Temel İşlemler, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Uzun, "Membran kapasitif deiyonizasyon yöntemi ile yeraltı sularından arsenik ve bor giderimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, K.Altuntaş, "Kalıcı organik kirleticilerin su ortamından nanopartiküllerle arıtılabilirliği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Doktora, A.Çoban, "Nanomateryalle Zenginleştirilmiş Membran Filtrasyonu ile İçme Suyu Arıtımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, N.Manav, "İleri Biyolojik Arıtma Proseslerinde Nütrient Giderimi ve Mikroorganizma Türlerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Doktora, T.Coşkun, "Zeytin Karasularının Fiziko-Kimyasal ve Membran Filtrasyon Yöntemiyle Geri Kazanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Doktora, G.Kaykıoğlu, "Anaerobik ön arıtma sonrası membran teknolojisi ile tekstil atıksularının geri kazanımının araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, Ç.Balçık, "Evsel Atıksulardan Nütrient Gideriminde Pilot Ölçekli Bardenpho ile Kaskat Proseslerinin Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, A.Yıldırım, "Evsel Atıksulardan Modifiye Beş Kademeli Bardenpho Prosesiyle Nütrient Giderimi ve Bulanık Mantık Yönetiminin Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, F.Erol, "Zeytin Karasularının Membran Proseslerle Nihai Arıtımının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, B.Kayacan, "Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Proseslerle Geri Kazanımının Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, A.Çoban, "Tekstil Atıksularının Anaerobik Arıtımı (Renk ve KOİ Giderimi)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, M.Koral, "Atık Su ve İçme Suyu Şebeke Hizmetlerinde Özelleştirme", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, N.Manav, "Ardışık Kesikli Reaktör ile Evsel Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Yüksek Lisans, T.Coşkun, "Tavuk Kesimhanesi Atıksularının Yeni Geliştirilen Bir Anaerobik Reaktörle Arıtımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi