Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özhendekci D., "Rapid Seismic Vulnerability Assessment of Low- to Mid-Rise Reinforced Concrete Buildings Using Bingöl`s Regional Data", Earthquake Spectra, vol.28, pp.1165-1187, 2012
Özhendekci D., "Seismic Performance Of Steel Special Moment Resisting Frames With Different Span Arrangements", Journal of Constructional Steel Research, vol.72, pp.51-60, 2012
Özhendekci D., "Effects of the Frame Geometry on the Weight and Inelastic Behaviour of Eccentrically Braced Chevron Steel Frames", Journal of Constructional Steel Research, vol.64, pp.326-343, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yıldız A., Özhendekci D., "1989 Loma Prieta Depremi Kayitlari Kullanilarak Yüksek Süneklikte Bir Çelik Rijit Çerçeve Davranişina Yerel Zemin Sinifi Etkilerinin Incelenmesi", 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansi, TÜRKİYE, Mayıs 2015
Özhendekci D., "Correction of Story Drift Demands of First Mode Pushover Analysis for Seismic Performance Assessment", Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), , Ağustos 2014
Özhendekci D., "Effect of Strength Degradation on Drift Distribution of Steel Special Moment Frames", Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), , Ağustos 2014
Özhendekci N., Özhendekci D., "Dispersion of Elastic and Inelastic Spectra with Regard to Earthquake Record Selection", Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), , Ağustos 2014
Özdemir Ç., Özhendekci D., "Inelastic Behavior Of Steel Special Moment Frames Under Near Fault Ground Motions", 2nd CSM International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, , Kasım 2014
Kaya M., Özhendekci D., "Evaluation of Story Drift Ratios of Steel Special Moment Frames Under Ground Motions Scaled to Approximate a Uniform Hazard Spectrum", 2nd CSM International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, , Kasım 2014
Özhendekci N., Özhendekci D., Akdoğan R., "Approaches for the Reduction of the Dispersion of Incremental Dynamic Analysis (IDA) Curves", Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), , Ağustos 2014
Özhendekci D., "TS 648'e Göre Tasarlanmış 10 Katlı Rijit Çelik Çerçeveli Bir Yapının Sismik Performansının Değerlendirilmesi", Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, TÜRKİYE, Haziran 2011
Özhendekci D., Özhendekci N., "The Effect Of Gravity Loads On Seismic Performance Of Special Moment Resisting Steel Frames", 7 th GRACM International Conference on Computational Mechanics, , Temmuz 2011
Özhendekci N., Özhendekci D., "Validity of Pushover Analyses For Eccentrically Braced Steel Frames", 14th World Conference on Earthquake Engineering, , Ekim 2008
Özhendekci D., Özhendekci N., "Designing Eccentrically Braced Steel Frames with Different Link Lengths Along the Frame Height", 14th World Conference on Earthquake Engineering, , Ekim 2008
Özhendekci D., Özhendekci N., "Modification of Design Forces in order to Avoid Brace Yielding", 14th World Conference on Earthquake Engineering, , Ekim 2008
Özhendekci D., Özhendekci N., "Optimum geometry selection for eccentrically braced steel frames with shear links", 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures, , Temmuz 2007
Özhendekci N., Özhendekci D., "Fundamental periods of eccentrically braced steel frames with shear links", 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures, , Temmuz 2007
Özhendekci D., Özhendekci N., Öztürk A.Z., "The seismic response modification factor for eccentrically braced frames", 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, , Temmuz 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi