Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği Bölümü, 2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı II, Lisans, 2016-2017
İleri Reaktör Tasarımı, Yüksek Lisans, 2016-2017
Deneysel Tasarım Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Kimya Müh. Lab.II, Lisans, 2016-2017
Mühendisler için Fiziksel Kimya, Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı I, Lisans, 2016-2017
İleri Reaktör Tasarımı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Matematiksel Modelleme, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Kim. Müh. Lab.II, Lisans, 2015-2016
Reaktör Tasarımı, Lisans, 2015-2016
Matematiksel Modelleme, Lisans, 2014-2015
Reaktör Tasarımı, Lisans, 2014-2015
Kim.Müh.Lab.II, Lisans, 2014-2015
Kinetik, Lisans, 2013-2014
Mesleki İngilizce, Lisans, 2013-2014
Matematiksel Modelleme, Lisans, 2013-2014
İleri Reaktör Tasarımı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Reaktör Tasarımı, Lisans, 2012-2013
Kim.Müh.Lab.II, Lisans, 2012-2013
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Diler, "Badem ve Kestane Kabukları Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Bentazon ve Metalaxyl Pestisistlerinin Giderimi: Deneysel Tasarım il Optimizasyon, Adsorpsiyon Kinetiği ve İzoterminin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi