Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, Université Paris VII-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim, FRANSA, 2006-2014
Yüksek Lisans, Université Paris VII-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar, FRANSA, 2005-2006
Yüksek Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, 2003-2005
Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, 1998-2002
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Les droits de l’Homme en turc: aménagement ou développement spontané? (Türkçe’de insan hakları : planlı bir dilsel çalışma mı spontane bir gelişim mi?)", Université Paris VII-Denis Diderot Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim Dilbilim Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, "La formation d’une unité de « L’introduction à la terminologie » dans le cadre du projet MeLLANGE (MeLLANGE projesi kapsamında "Terimbilime Giriş" ünitesinin oluşturulması) ", Université Paris VII-Denis Diderot Dil Mühendisliği Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, "Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları:Fransa’daki Afnor Terim Birliği’ nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaştırma Modeli Oluşturmak ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fransızca Mütercim Tercümanlık Haziran, 2005.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Fransızca, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi