Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doran B., Yüzer N., Aktan S., Oktay D., Ulukaya S., "Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection", INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, vol.13, pp.1-16, 2019
Erdogan H., Doran B., Seckin A., Akbas B., Çelikoğlu Y., Bostan T., "Seismic Performance and Retrofit Evaluation of an Existing Pilewharf Structure", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACİLİTİES, vol.31, pp.04017110-1-04017110-121, 2017 (Link)
Doran B., Akbas B., Shen J., Wen R., Bozer A., "Neural network model for seismic response of braced buildings", PROCEEDİNGS OF THE INSTİTUTİON OF CİVİL ENGİNEERS-STRUCTURES AND BUİLDİNGS, vol.170, pp.159-167, 2017
Doran B., Köksal H.O., Aktan S., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., "In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls", International Journal of Architectural Heritage, vol.11, pp.278-291, 2016 (Link)
Koksal H.O., Doran B., Kuruscu A.O., Kocak A., "Elastoplastic finite element analysis of masonry shear walls", KSCE Journal of Civil Engineering, vol.20, pp.784-791, 2016 (Link)
Doran B., Shen J., Akbas B., "Seismic Evaluation of Existing Wharf Structures Subjected to Earthquake Excitation: Case Study", EARTHQUAKE SPECTRA, vol.31, pp.1177-1194, 2015
Doran B., Yetilmezsoy K., Murtazaoğlu S., "Application of fuzzy logic approach in predicting the lateral confinement coefficient for RC columns wrapped with CFRP", ENGINEERING STRUCTURES, vol.88, pp.74-91, 2015
Shen J., Akbas B., Seker O., Doran B., Wen R., Uckan E., "Seismic Axial Loads in Steel Moment Resisting Frames", International Journal of Steel Structures, vol.15, pp.375-387, 2015 (Link)
Doran B., Seckin A., "Soil-pile interaction effects in wharf structures under lateral loads", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.51, pp.267-276, 2014
Onal M.M., Zengin B., Kocak A., Doran B., "An Experimental Investigation on Flexural Behavior of RC Beams Strengthened with Different Techniques", KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.18, pp.2162-2169, 2014
Doran B., Erdolen A., Akbas B., Kutug Z., Koksal H.O., "Uncertainty Definition on the Constitutive Models for RC Columns Wrapped with FRP", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.39, pp.7535-7548, 2014
Akbas B., Doran B., Sabol T.A., Seker O., Toru P., Shen J., "Effect of various span lengths on seismic demand on column splices in steel moment frames", ENGINEERING STRUCTURES, vol.70, pp.94-105, 2014
Shen J., Wen R., Akbas B., Doran B., Uckan E., "Seismic demand on brace-intersected beams in two-story X-braced frames", ENGINEERING STRUCTURES, vol.76, pp.295-312, 2014
Koksal H.O., Jafarov O., Doran B., Aktan S., Karakoc C., "Computational material modeling of masonry walls strengthened with fiber reinforced polymers", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.48, pp.737-755, 2013
Doran B., Erdölen A., "Interval finite element analysis of infill walls by using interval values", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.44, pp.73-84, 2012 (Link)
Sayım İ., Akbaş B., Doran B., "Monitoring Roof Displacements with GPS in a Long Period Structure", Teknik Dergi, vol.23, pp.6017-6036, 2012 (Link)
Alacali S., Akbas B., Doran B., "Prediction of lateral confinement coefficient in R/C columns using neural network simulation", Applied Soft Computing, vol.11, pp.2645-2655, 2011
Doran B., Koksal H.O., "Stress-strain model of rectangular/square concrete columns confined with FRP sheets", Proceedings of the Institution of Civilengineers:Structures and Buildings, vol.164, pp.391-408, 2011 (Link)
Turgay T., Polat Z., Koksal H.O., Doran B., Karakoc C., "Compressive behavior of large-scale square RC columns confined with CFRP jackets", J Mater Design, vol.31, pp.357-364, 2010
Doran B., Koksal H.O., Turgay T., "Nonlinear finite element modeling of rectangular/square concrete columns confined with FRP", MATERIALS & DESIGN, vol.30, pp.3066-3075, 2009
Köksal O., Doran B., Turgay T., "A practical approach for modelling FRP wrapped concrete columns", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.23, pp.1429-1437, 2009
Doran B., "Numerical simulation of conventional RC columns under concentric loading", MATERIALS & DESIGN, vol.30, pp.2158-2166, 2009
Doran B., "A Magnified Beam Algorithm to Determine the Coupling Ratios of R/C Coupled Shear Wal", Struct. Design Tall Spec. Build., vol.18, pp.921-929, 2009
Koksal H.O., Doran B., Ozsoy A.E., Alacali S., "Nonlinear modeling of concentrically loaded reinforced blockwork masonry columns", Canadian Journal of Civil Engineering, vol.31, pp.1012-1023, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doran B., Şenol E., Köse İ., "Betonarme Yapılarda Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Doğrusal Olmayan Davranışa Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.59, ss.299-314, 2018 (Link)
Doran B., Alacalı S., "The Failure Probability of the Coupling Beams with Monte Carlo Simulation", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.1-12, 2017 (Link)
Doran B., Aktan S., "Hava Kireci Kullanılarak Üretilen Tarihi Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.314-329, 2017 (Link)
Akbas B., Doran B., Alacalı S., Aksar B., "Estimating stiffness modification factor for the coupling beam of coupled shear walls using a neural network model", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.1-26, 2016 (Link)
Bulent A., Bora A., Doran B., Alacalı S., "Hysteretic Energy to Energy Input Ratio Spectrum in Nonlinear Systems", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, cilt.18, ss.1-15, 2016 (Link)
Jafarov O., Koksal H.O., Doran B., Karakoc C., "Donatısız yığma duvarların sonlu eleman analizinde elastoplastik yaklaşım", YTÜ-Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.133-143, 2012
Doran B., "Elastic-Plastic Analysis Of R/C Coupled Shear Walls : The Equivalent", Indian Institute of Science, vol.83, pp.87-94, 2004
Alacalı S.N., Doran B., Ünal A., "Design for short Columns with Confined Concrete Having Circular Section", YTÜD, ss.69-78, 2003 (Link)
Doran B., Alacalı S.N., Ünal A., "Yielding Analysis for Short Columns with Confined Concrete Havıng Circular Section Considering Strain Hardening in Reinforcement", YTÜD, ss.59-68, 2003 (Link)
Doran B., Alacalı S.N., Polat Z., "A Statistical Analysis for the Equivalent Stiffness Ratio of the Tie elements of R/C Coupled Shear Walls", YTÜ Dergisi, cilt.2, ss.60-68, 2003 (Link)
Polat Z., Doran B., Köksal H.O., "Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılarak Betonda Doğrusal Olmayan Davranışın İncelenmesi", YTÜ Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2000 (Link)
Doran B., Polat Z., "Boşluklu Perde Analizinde Bağ Kirişi Rijitliği Hesabı için Yeni Bir Formül", İMO, Teknik Dergi, cilt.10, ss.1973-1982, 1999
Doran B., Koksal H.O., Polat Z., Karakoc C., "Betonarme Elemanlarda Sonlu Eleman Uygulamalarında Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılması", İMO, Teknik Dergi, cilt.9, ss.1617-1625, 1998
Koksal H.O., Doran B., "Beton ve Betonarme Elemanlarda Doğrusal Olmayan Oktahedral Elastik ve Plastik Bağıntılar Kullanılarak Yapılan Sonlu Eleman Uygulamaları", İMO, Teknik Dergi, cilt.8, ss.1445-1455, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atasoy R., Doran B., Kiliç H., "NONLINEAR ANALYSIS OF BURIED PIPES UNDER THE STATIC LOADS", 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.39-39
Demir F., Yıldırım A.M., Doran B., "The Seismic Performance of Mid-Rise and Low-Rise Building with V-Braced Type Eccentrically Steel Braced Frames", 3. ICOCEE, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.409-420
Ayaydın M. , Dalyan İ. , Doran B., "Nonlinear Analysis of RC Beams Wrapped with CFRP", 3. ICOCEE , İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.1-12
Keskin E., Şahin B., Fahjan Y., Doran B., "Soil-Pile-Structure Interaction In R/C Frame", 3. ICOCEE , İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.29-29
Atasoy R., Doran B., Kiliç H., "Nonlinear Analysis of Buried Pipes Under the Static Loads", 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.1-1
Demirezen B., Yıldırım A.M., Doran B., "The Seismic Performance of Mid-Rise and Low-Rise Building with D-Braced Type Eccentrically Steel Braced Frames", 3. ICOCEE , İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.433-444
Dalyan İ., Doran B., Aktan S., Köksal H.O., "Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışı", 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.1-9
Öztürk S., Doran B., Aksoylar C., "An Analytical and Experimental Study of Time Integration Methods in Pseudo Dynamic Analysis", ICOCEE – Cappadocıa2017, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-10
Seçkin A., Atalay H.M., Erdoğan H., Doran B., Akbaş B., "Strain-Based Seismic Performance Evaluation of Prefabricated Structures", AERS 2016, , Kasım 2016
Çelikoğlu Y., Timur S., Berilgen S.A., Bostan T., Doran B., Gürsoy M., et al.,"YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitimde Kalite Yönetim Sistemine Geçiş Çalışmaları ve ISO 9001:2000 Belgelendirmesi", 2. Ulusal Mühendislik Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, ss.37-47
Doğru S., Akşar B., Akbaş B., Shen J., Doran B., "Seismic Energy Demands of Inverted V- Braced Frames", AERS2016, SAMSUN, TÜRKIYE, 24-28 Ekim 2016, pp.1-8
Akbaş B., Doran B., Siyahi B., "Bağımsız Proje Denetiminin Esasları ve Hesap Raporu Hazırlanması", , TÜRKİYE, Ekim 2015
Senol E., Kose I., Doran B., Mezrea P.E., Akbas B., "Ductility Enhancement in Reınforced Concrete Structure wıth Buckling-Restrained Braced Frames", ACE 2015, , Haziran 2015
Aktan S., Doran B., Koksal H.O., Yuzer N., Ulukaya S., Oktay D., et al.,"Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls", ACM 2015, , Ağustos 2015
Akşar B., Doğru S., Akbas B., Shen J., Doran B., "Amplified Seismic Load Effects For Collapse Prevention Performance Level In Steel Moment Frames", TMMOB, TÜRKİYE, Mayıs 2015
Doğru S., Akşar B., Akbas B., Shen J., Doran B., "Multi-Level Seismic Energy Demands In Steel Moment Frames", TMMOB, TÜRKİYE, Mayıs 2015
Akşar B., Doğru S., Akbaş B., Shen J., Doran B., "Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Arttırılmış Deprem Etkileri", , TÜRKİYE, Ekim 2015
Doğru S., Akşar B., Akbaş B., Shen J., Doran B., "Seismic Energy Response of Two Story X-Braced Frames", , TÜRKİYE, Ekim 2015
Seçkin A., Atalay M., Erdoğan H., Doran B., Akbaş B., "Mevcut Endüstri Yapısının Birim Şekil Değiştirme Esaslı Performans Değerlendirmesi", , TÜRKİYE, Ekim 2015
Yüksel Y., Çevik E., Yüksel T., Başaran B., Cihan K., Aydoğan B., et al., "Deniz yapılarının sismik davranışı ve sarsma tankı deney sistemi ile modellenmesi", TMMOB, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, ss.1-11
Erdölen A., Mermer Yücel A., Doran B., "Mühendislik Problemlerinin İnterval (Aralık) Analizi Yöntemi ile Tanımlanması", 27.Ulusal Matematik Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2014, ss.1-6
Şenol E., Doran B., Selçuk M.E., Berilgen M.M., "İskele Kazıklarının Sayısal Analizleri", 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2014
Aktan S., Polat K., Köksal H.O., Doran B., Deliktaş B., "Numerical Modeling for the Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with FRP Sheets", ACE 2014, , Ekim 2014
Wen R., Akbaş B., Doran B., Uçkan E., Şeker O., Şeker P., et al.,"Comparative Seismic Designs of SCBF Using AISC 341-05 and AISC 341-10", Earthquake Engineering Research Institute, Anchorage, AK, 2014, , Haziran 2014
Doran B., Akbaş B., Şenol E., Şeker O., "Non-linear static analysis of strengthened existing RC frame building using steel braces", Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), , Ağustos 2013, vol.1, pp.1-9
Doran B., Yetilmezsoy K., Murtazaoğlu S., "Karbon Esaslı Lifli Polimerler (CFRP) ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonlarda Kuşatma Katsayılarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 2013, cilt.1, ss.1-8
Karakoç C., Aktan S., Doran B., Köksal H.O., "Nonlinear Behaviour of RC Beams Wrapped with FRP Composites", Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), , Ağustos 2013, vol.1, pp.1-9
Doran B., Koçak A., Kaya E., Kütan C., "Non-linear static analysis of strengthened existing RC frame building using additional RC walls", Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 , Vienna, AVUSTURYA, 28-30 Ağustos 2013, pp.1-9
Koçak A., Doran B., Kalyoncuoğlu A., Zengin B., "Non-linear static analysis of masonry-infilled RC frames", SEMC 2013: the fifth international conference on structural engineering, mechanics and computation, , Eylül 2013, vol.1, pp.1-9
Siyahi B. , Akbas B., Fahjan Y., Doran B., "Performance Based Desıgn of a Pıle-Wharf Structure Subjected to Eartquake Excıtatıon in Turkey", Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, , Mayıs 2012, vol.1, pp.1-10
Aktan S., Doran B., Köksal H.O., Jafarov O., "Donatısız Yığma Duvarların Elasto-Plastik Analizi", 100. Yıl Teknik Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2012, cilt.1, ss.1-11
Doran B., Yüksel Y., Çakır C., Korkmaz Ş., Seçkin A., "Non-Linear Static Analysis of Vertical/Batter Pile-Wharf Structures", ISOPE-2012, , Aralık 2012, vol.1, pp.1-6
Köksal H.O., Jafarov O., Doran B., Karakoç C., "Modeling of the shear behavior of unreinforced and strengthened masonry walls", 15WCEE, , Eylül 2012, vol.1, pp.1-8
Fahjan Y., Doran B., Akbaş B., Kubin J., "Pushover Analysis for Performance Based-Seismic Design of RC Frames with Shear Walls", 15WCEE, , Eylül 2012, vol.1, pp.1-8
Koçak A., Doran B., Kaya E., Kütan C., "Seismic Analysis of A Historical Monuments: Davutpasa Barracks", First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering, Hong Kong, ÇIN HALK CUM., 5-7 Aralık 2012, pp.1620-1626
Siyahi B. , Fahjan Y., Doran B., Akbas B., T O., "Kazıklı İskelelerin Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi", Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, TÜRKİYE, Haziran 2011, cilt.1, ss.1-10
Kocak A., Doran B., "Infill Wall Effect in Seismic Behaviour of RC Structures", The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechnanics, , Eylül 2011, vol.1, pp.1-10
Doran B., Yüksel Y., Cakır Y., Koroglu M., Seckin A., Korkmaz S., "Düşey/Eğik Kazıklı İskele Yapılarının Doğrusal Olmayan Statik Çözümlemesi", 7. Kıyı Mühendisliği Konferansı, TÜRKİYE, Kasım 2011, cilt.1, ss.1-10
Koksal H.O., Aktan S., Doran B., Karakoç C., "Computational Analysis of Fibre Reinforced Polymer-Confined Masonry Columns", Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, , Eylül 2011, vol.1, pp.1-8
Doran B., Akbas B., Sayım I., Fahjan Y., Alacali S., "Uzun Perıyotlu bır Yapıda Yapısal Sağlık İzlemesı ve Deprem Performansının Belırlenmesı", 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TÜRKİYE, Ekim 2011, cilt.1, ss.1-10
Köksal H.O., Doran B., Kuruscu A.O., Altınsoy F., "Modelling the In-Plane Behavior of Unreinforced Masonry Walls", MONUBASIN8, , Ağustos 2010, vol.1, pp.1-10
Akbas B., Sayım I., Doran B., "Structural Modeling and Use of Real-Time Kinematic GPS for Monitoring of a Long-Period Building", 14th European Conference on Earthquake Engineering, , Eylül 2010, vol.1, pp.1-8
Turgay T., Koksal H.O., Doran B., "Yapılarda Betonarme Kolonların Etkin Güçlendirilmesi", Ulusal Deprem Sempozyumu, TÜRKİYE, Ağustos 2009, cilt.1, ss.1-10
Berilgen M.M., Doran B., Yıldırım S., Bulut A., "İkiz Metro Tünelleri Üzerinde Yer alan Bir Yapıda Zemin Yapı Etkileşimi Analizi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği, TÜRKİYE, Kasım 2007, cilt.1, ss.1-10
Aköz F., Yüksel Y., Yüzer N., Doran B., "Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti", 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2007, ss.235-242
Doran B., Koksal H.O., "The Mesh Size Dependence Problem in the Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Members", Küçük Çekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2003, cilt.1, ss.1-10
Doran B., Polat Z., "Boşluklu Perde Bağlantı Kirişleri Hesabı", Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, TÜRKİYE, Ocak 1997, cilt.1, ss.303-310
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doran B., "Yapı Statiği 1", , YTÜ, İstanbul,
Doran B., "Yapı Analiz Programı, SAP 2000, Bilgi Aktarımı ve Kullanımı", , Birsen, İstanbul,
Doran B., "Yapı Sistemlerinin Matris Yöntemlerle Hesabı", , YTÜ, İstanbul,
Doran B., "Yapı Sistemlerinin Matris Yöntemlerle Hesabı", YTÜ, İSTANBUL, 2018
Seçkin A. , Atalay H., Erdoğan H., Doran B., Akbaş B., "Strain-Based Seismic Performance Evaluation of Prefabricated Structures", in: Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake Engineering, Kasimzade, A.A., Safak, E., Ventura, C.E., Naeim, F., Mukai, Y., Eds., Springer, Cham, Cham, pp.343-354, 2018 (Link)
Doğru S., Akşar B., Akbaş B., Shen J., Doran B., "Seismic Energy Demands of Inverted V-Braced Frames", in: Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake Engineering, Kasimzade, A.A., Safak, E., Ventura, C.E., Naeim, F., Mukai, Y. (Eds.), Eds., Springer, Cham, Cham, pp.285-293, 2018 (Link)
Yüksel Y., Doran B., Yuksel T., Çevik E., "Seismic Response of Coastal and Port Structures", in: Handbook of Coastal and Ocean Engineering-2nd Edition, Young C. Kim, Eds., World Scientific Publishing, Los Angeles, pp.401-433, 2017
Doran B., Koksal H.O., Akbas B., "Strengthening R/C and Masonry Structures with Fiber Reinforced Polymers in Disaster Areas", in: Engaging the Public to Fight the Consequences of Terrorism and Disasters, Apostol I., Mamasakhlisi J., Subotta T., Reimer DWG., Eds., IOS Pres BV, Georgia, pp.128-139, 2014
Doran B., "Yapı Sistemlerinin Matris Yöntemlerle Hesabı", YTÜ, İSTANBUL, 2012 (Link)
Doran B., Alacali S., "Yapısal Analiz Programı SAP 2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi