Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mavi Midyenin Geneleksel Yöntemler ile Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Yenilikçi Yöntemler ile Kıyaslanması", BAP Arastırma Projesi, 3423, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Harmanlanmış Şarap ve Zeytinyağı Fabrikası Katı Atıklarından Piroliz Yöntemiyle Bioyakıt Eldesi", BAP Arastırma Projesi, 24-B-07-01-09, Yönetici, 2007
"Gıdalarda Ozon Kullanımı ile Aflatoksinlerin Giderilmesi", BAP Arastırma Projesi, 97-B-07-01-01, Araştırmacı, 2001
"Değişik Meyvelerin Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 92-B-07-01-01, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi