Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökyiğit Arpacı E.Y., Oktay D., Yüzer N., Ulukaya S. , Ekşi Akbulut D., "Performance Evaluation Of The Lime-Based Grout Used For Consolidation Of Brick Masonry Walls", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE, vol.31, pp.1-12, 2019 (Link)
Doran B., Yüzer N., Aktan S. , Oktay D., Ulukaya S., "Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection", INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, vol.13, pp.1-16, 2019 (Link)
Zengin B., Toydemir B., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., Koçak A., "The effect of mortar type and joint thickness on mechanical properties of conventional masonry walls", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.67, no.6, pp.579-585, 2018 (Link)
Ulukaya S., Hazar Yoruç A.B., Yüzer N., Oktay D., "Material Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul (Turkey)", PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, vol.61, pp.209-215, 2017
Doran B., Köksal H.O., Aktan S., Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., "In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls", International Journal of Architectural Heritage, 2016 (Link)
Kizilkanat A.B., Oktay D., Kabay N., Tufekci M.M., "Comparative Experimental Study of Mortars Incorporating Pumice Powder or Fly Ash", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.28, 2016
Kabay N., Tufekci M.M., Kizilkanat A.B., Oktay D., "Properties of concrete with pumice powder and fly ash as cement replacement materials", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.85, pp.1-8, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekşi Akbulut D., Arpaci Gökyiğit E.Y., Oktay D., Yüzer N., "Tarihi Yığma Yapıların Onarımında Kullanılan EnjeksiyonYönteminin (Grouting) ve Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Zaman İçerisinde Gelişimi", Megaron Dergisi, vol.13, pp.156-168, 2018 (Link)
Oktay D., Aktürk B., Kabay N., "Properties of Cement Mortars Reinforced with Polypropylene Fibers", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.32, ss.164-175, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Oktay D., Aktürk B., Kabay N., Kizilkanat A.B., Özkan H. , Özkan Ç. , "MİNERAL ve KİMYASAL KATKININ ÇİMENTO HAMURU REOLOJİSİ ve DAYANIM GELİŞİMİNE ETKİSİ", 10th International Concrete Congress, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.495-503
Dinç B., Yüzer N., Oktay D., "Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts", International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2019, pp.1-1
Dinç B., Yüzer N., Oktay D., "Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.1-7
Zengin B., Toydemir B., Ulukaya S. , Oktay D., Yüzer N., Koçak A., "Determination of Mechanical of Properties of Blend Bricks Used in Historical Structures", 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions-Prohitecht 17, LİZBON, PORTEKIZ, 12-15 Temmuz 2017, vol.1, pp.184-185 (Link)
Oktay D., Yüzer N., "Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, ss.257-265
Ulukaya S., Oktay D., Yüzer N., "Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation", HMC 2016-4th Historic Mortars Conference , Santorini, YUNANISTAN, 10-12 Ekim 2016, pp.307-314
Berilgen M.M., Coşandal A., Ulukaya S. , Oktay D., Berilgen S.A., Yüzer N., "Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, ss.595-604
Oktay D., Yüzer N., "Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation", ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.137-137
Aktan S., Doran B., Köksal H.O., Yüzer N., Ulukaya S., Oktay D., et al., "Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls", ACM 2015, International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ağustos 2015, pp.26-26
Oktay D., Yüzer N., Ulukaya S., "Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls", REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, PORTEKIZ, 22-24 Temmuz 2015, pp.861-868
Oktay D. , Oktay D. , Ulukaya S., Gökyiğit Arpacı E.Y., "Mechanical behavior of two-wythe brick masonry walls injected with hydraulic lime grout", REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, PORTEKIZ, 22-24 Temmuz 2015, pp.879-888
Güneş O., Oktay D., Taşdemir M.A., "Developments in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites", International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2014, pp.1-6
Oktay D., Yüzer N., "Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2013, ss.377-386
Oktay D., Taşdemir M.A., Kop E., Yalçın M., "Naylon Lif Donatılı Betonların Mekanik Davranışı", Beton 2011, TÜRKİYE, Ekim 2011, ss.120-129
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi