Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbaş H.E., Canikli S., "Determinants of Voluntary Greenhouse Gas Emission Disclosure: An Empirical Investigation on Turkish Firms", SUSTAINABILITY, vol.11, 2019
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbaş H.E., "Factors influencing the Accounting Profession Career choice: Evidence from in an emerging economy", International Journal of Critical Accounting,
Akbaş H.E., Bozkurt S., Yazici K., "Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı Yapısı ve Yönetim Düşüncesi ile Karşılaştırılması", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2018
Akbaş H.E., Zeytinoğlu E., "Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Işığında İdeal BirMuhasebe Sisteminin Özellikleri ve Bu Bağlamda Uluslararası FinansalRaporlama Standartları", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, pp.28-44, 2017 (Link)
Akbaş H.E., "THE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD CHARACTERISTICS AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE EVIDENCE FROM TURKISH LISTED COMPANIES", , vol.11, pp.7-19, 2016
Durer S., Akbaş H.E., Zeytinoğlu E., "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye deMuhasebe Eğitimi Muhasebe Eğitimi Veren AkademisyenlerinGörüşleri Üzerine Bir İnceleme", Maliye Finans Yazıları, pp.73-100, 2016
Akbaş H.E., "Company Characteristics and Environmental Disclosure: An Empirical Investigation on Companies Listed on Borsa Istanbul 100 Index", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2014 (Link)
Akbaş H.E., Canikli S., "Corporate Environmental Disclosures in a Developing Country: An Investigation on Turkish Listed Companies", International Journal of Economics and Finance, 2014 (Link)
Akbaş H.E., Canikli S., "Corporate Environmental Disclosures in a Developing Country An Investigation on Turkish Listed Companies", International Journal of Economics and Finance, vol.6, pp.50-61, 2014
Akbaş H.E., Özsözgün Çalışkan A., Esen E., "AN INVESTIGATION ON TURKISH BUSINESS AND ECONOMICS STUDENTS' PERCEPTIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY", Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), vol.5, pp.69-80, 2012 (Link)
Akbaş H.E., Karaduman H.A., "The Effect of Firm Size on Profitability: An Empirical Investigation on Turkish Manufacturing Companies", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, pp.21-27, 2012 (Link)
Akbaş H.E., "Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.103-110, 2012 (Link)
Akbaş H.E., "Çevresel Yönetim Muhasebesi: Özellikleri, Unsurları ve Kullanım Alanları", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.13, pp.29-59, 2011 (Link)
Akbaş H.E., "Sanayi İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.4, pp.107-123, 2011 (Link)
Karaduman H.A., Akbaş H.E., Çalışkan A.Ö., Durer S., "The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from an Emerging Market", International Research Journal of Finance and Economics, pp.61-67, 2011 (Link)
Akbaş H.E., "Ekonomik Katma Değer Yaklaşımı ve Hissedar Değeri", Mali Çözüm Dergisi, pp.115-132, 2011 (Link)
Karaduman H.A., Akbaş H.E., Çalışkan A.Ö., Durer S., "Effects of Working Capital Management on Profitability: The Case for Selected Companies in the Istanbul Stock Exchange (2005- 2008)", International Journal of Economics and Finance Studies, vol.2, pp.47-54, 2010 (Link)
Çalışkan A.Ö., Özarslan E., Akbaş H.E., "Insider Trading from the Perspectives of Two Ethical Theories: Utilitarianism and Kant’s Approach", International Journal of Business and Management Studies, vol.2, pp.1-8, 2010 (Link)
Durer S., Özsözgün Çalışkan A., Akbaş H.E., "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme", Maliye ve Finans Yazıları, 2009 (Link)
Durer S., Özsözgün Çalışkan A., Akbaş H.E., Erdin Gündoğdu C., "Internet Bankacılığını Kullanma Kararını Etkileyen Faktörler: Türk Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.133-156, 2009 (Link)
Durer S., Özsözgün Çalışkan A., Akbaş H.E., Erdin Gündoğdu C., "İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Alanında Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.65-79, 2009 (Link)
Akbaş H.E., "Endüstri İşletmelerinde Maliyet Yönetimine Dışsal Bir Bakış Açısı: Değer Zinciri Analizi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.11, pp.85-122, 2009 (Link)
Akbaş H.E., Özsözgün Çalışkan A., Özarslan E., "Muhasebe Mesleğinde Etik Algısı ve Etik Dışı Davranışlarla İlişkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.175-184, 2009 (Link)
Durer S., Özsözgün Çalışkan A., Akbaş H.E., "Bankacılıkta Elektronik Dağıtım Kanallarının Önemi: Banka Çalışanlarının ve Müşterilerinin Görüşlerinin İncelenmesi", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.9-17, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbaş H.E., Bozkurt S., Oktay S., Yilmazer S., "Analyzing the Relationship between Personality Types and Time Management Practices of Turkish Accountants", 3rd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, , , pp.32-32
Akbaş H.E., Bozkurt S., Oktay S., Yilmazer S., "The Relationship between Personality Characteristics and the Professional Skepticism Levels of Internal Auditors: An Investigation on Turkish Internal Auditors", 2nd INTERNATIONAL TRAKYA ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING SYMPOSIUM, ,
Akbaş H.E., Bozkurt S., "Analyzing The Telationship Between Conflict Management Styles and The Demographic Characteristics: An Empirical Investigation on Turkish Certified Public Accountants", Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics Social Responsibility, ,
Durer S., Akbaş H.E., Özsözgün A., Canikli S., "Board Composition, Board Independence and Corporate Governance: An Emerging Market Perspective", , , 0 2011
Özsözgün A., Akbaş H.E., Esen E., "An Investigation of Ethical Decision Making of Accounting Profession in Turkey", , , 0 2011
Akbaş H.E., Özsözgün A., Durer S., "Certified Public Accountants’ Perceptions of Corporate Social Responsibility: Empirical Evidences from Turkey", , , 0 2011
Özsözgün A., Akbaş H.E., Esen E., "An Empirical Study on Job Involvement and Motivational Needs of Accountants", , , 0 2011
Akbaş H.E., Özsözgün A., Durer S., "Analysis Of Intellectual Capital Performance In Turkish Banking Sector", , , 0 2007
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Oktay S., Bozkurt S., Akbaş H.E., Yazici K., "THE EFFECT OF THE ROLE AMBIGUITIES AND ROLE CONFLICTS PERCEIVED BYEMPLOYEES ON PSYCHOLOGICAL RESILIENCE", in: CHANGING ORGANIZATIONS From the Psychological Technological Perspectives, IJOPEC Publication Limited, 2018
Karaman Akgül A., Akbaş H.E., Taşkin Gümüş A., "A Survey of Students’ Perceptions on Industry 4.0 in a Large Public University in Turkey", in: CURRENT DEBATES IN BUSINESS STUDIES, Candan F.B., Kapucu, H., Eds., IJOPEC Publication Limited , Londra, pp.237-247, 2018
Akbaş H.E., Alpaslan H.İ., Şensoy F., "İlk Uluslararası Ticarete İlişkin Anadolu ve Mezopotamya Arasındaki Hesaplaşma Kayıtları (MÖ 2000-MÖ 1700)", Ortadoğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000-MS 2000) Cilt 1, T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2018
Oktay S., Akbaş H.E., Bozkurt S., Yilmazer S., "AN INVESTIGATION ON FEAS AND INSTITUTE STUDENTS IN TERMS OFENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS AND DEMOGRAPHIC VARIABLES", in: ISSUES IN TOURISMHUMAN RIGHTS SUSTAINABLE ENVIRONMENT, IJOPEC Publication Limited, 2018
Özsözgün Çalışkan A., Akbaş H.E., Esen E., "", Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi