Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1996 - 2018
Ögr.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1996 - 1996
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1986 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Lisansüstü Programı Yürütücüsü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, 10.04.2015 - 09.04.2018
Yatay Geçiş ve Kurumiçi Yatay Geçiş İntibak Komisyonu Üyeliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 10.07.2014 - 30.07.2015
Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği , YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 12.09.2011 - 12.09.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, , 24.09.2007 - 24.09.2010
Şantiye Staj Komisyonu Başkanlığı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 26.04.2007 - 26.04.2009
Lisansüstü Programı Yürütücüsü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık , 26.10.2005 - 26.10.2009
Uygulama Projesi 1 Dersi Koordinatörlüğü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 09.09.2004 - 09.09.2007
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 25.01.2001 - 27.02.2004
Şantiye Staj Komisyonu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 11.06.1998 - 11.06.2000
VERDİĞİ DERSLER
Mimari Proje IV, Lisans, 2016-2017
Mimari Tasarım 2, Lisans, 2016-2017
Yapı Malzemesi, Lisans, 2016-2017
Yapı Bilgisi I, Lisans, 2016-2017
Yapı Elemanları 2, Lisans, 2016-2017
Uygulama Projesi, Lisans, 2016-2017
Mimari Tasarım 7, Lisans, 2016-2017
Mimaride Ahşap Kullanımı, Lisans, 2015-2016
Mimari Tasarım 2, Lisans, 2015-2016
Ahşap Yapılar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Mimaride Ahşap Kullanımı, Lisans, 2015-2016
Yapı elemanları 2, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Korkmaz, "Deprem Sonrası Geçici Sağlık Yapılarının Planlanmasına Yönelik Bir Model Önerisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Doktora, Ü.Biçer, "Yapı Ürünlerinde Gözlenen Kayıpların Önlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, P.Karaçar, "Yapı Ürünleri İçin Teknolojik Yenilik Benimseme Modeli", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, H.Yılmaz, "Kaçış Merdivenlerinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, T.Sarsılmaz, "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanıcı Odaklı Yaklaşımın Beykoz Projesi Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, D.Aktop Maden, "Yer Altı Metro İstasyonlarındaki Yolculu Alanların Kullanıcı Konforu Açısından Değerlendirilmesi: Kadıköy İstasyonu ve Kartal İstasyonu Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, D.Serli Ohanesyan, "Ahşap Platform Çerçeve Yapıların Yatay Kuvvetler Karşısındaki Davranışları ve alınması Gereken Önlemler", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, P.Tunçkol, "Ahşap Yığma Sistem Kuruluşu ve Gelişmiş Üretim Yönteminin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Faruk, "Ahşap Platform Çerçeve Sistem", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, D.Serdaroğlu, "Eğimli Çatılarda Yalıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, E.Hıraoğlu, "Ahşap ve Çelik Makas Sistemlerin Malzeme ve Sistem Özelliklerinin İncelenmesi, Bir Örnek Yapı Üzerinde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, S.Güzelçoban, "Su ve Isı Etkenleri, Yapıda Oluşturduğu Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, O.Bilsel, "Açık Spor Alanlarında Suya Karşı Alınan Önlemler ve Yapılan Düzenlemeler", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Küskü, "Eğimli Çatılarda Havalandırma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Erkoç, "İstanbul’da Günümüz Teknolojisiyle Üretilen Ahşap Konutların Tasarım-Uygulama-Kullanım Üçgeninde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, A.Vural, "Yapılarda Tabakalı Ahşap Kullanımının Türkiye Koşulları Açısından Değerlendirmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, F.Çelebi, "Açık Alanlarda Kullanılan Tuğla Ürünlerin Uygulanmasına Yönelik Çözüm Önerileri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Tez Önerisi Savunma Sınavı Jürisi , Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Şubat, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi , Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Ocak, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tezi Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Temmuz, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mayıs, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Ocak, 2018
A. Personel, Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınavı , Yıldız Teknik Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Yazılı Sınavı , Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Şubat, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Ocak, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Şubat, 2015
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi , Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2015
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi , Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2013
Yarışma , Doğal Taş Tasarım Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Eylül, 2013
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi , Yıldız Teknik Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mayıs, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mart, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2012
Yarışma , Milas-Uzunyuva Anıtmezarı Arkeoparkı Koruyucu Çatısı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması Danışman Seçici Kurul Üyeliği, ÇATIDER, Mayıs, 2012
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Aralık, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jürisi , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mart, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mayıs, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi , Uludağ Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Ocak, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Ocak, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2009
Yarışma , 1. Türk Doğal Taşları Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması Asil Jüri Üyeliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Mayıs, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Ekim, 2008
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirme Jürisi , Yıldız Teknik Üniversitesi, Şubat, 2008
A. Personel, Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Sınavı Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2008
A. Personel, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Sınavı Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2007
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi , Yıldız Teknik Üniversitesi, Şubat, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2007
A. Personel, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sınavı Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Mayıs, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Ocak, 2006
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirme Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ağustos, 2006
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Eylül, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eylül, 2005
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi Üyeliği , Yıldız Teknik Üniversitesi, Eylül, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Eylül, 2005
A. Personel, Öğretim Görevliliği Yetkinlik Değerlendirilme Jürisi Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eylül, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eylül, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şubat, 2001
Yarışma , Yıldız Teknik Üniversitesi Havuzlu Bahçe Açık Alan Düzenlemesi Öğrencilerarası Mimari Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi - Işıklar Holding A.Ş., Mayıs, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi