Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2011-2017
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2008-2010
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2002-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Yoğun seracılık yapılan tarımsal bir alandaki PCB ve OCP varlığı, dağılımı ve sağlık etkilerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, "Arıtılmış atıksuda bulunan patojen mikroorganizmaların Darbeli Elektrik Alan (DEA) ile inaktivasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Aralık, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
GC-MS Kullanıcı Eğitimi, ANT TEKNİK, 2016
International Summer Academy on Spatial Ecotoxicology and Ecotoxicological Risk Assessment, University of Koblenz-Landau, 2016
Temel Kemometri, Akdeniz Üniversitesi-OBA Kemometri, 2015
Short Course on Old and New POPs, 2nd international Conference on Environmental Science and Technology, 2014
Endokrin Bozucu Bileşikler ve Analizleri, Türk Toksikoloji Derneği, 2014
9th Summer School on Toxic Compounds in the Environment, RECETOX, 2013
PCBs Management Training Program, UNEP, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi