Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya'da Yoğun Seracılık Yapılan Tarımsal Bir Alanda Kalıcı Organik Kirleticilerin Mevsimsel ve Mekansal Değişiminin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y175, , 2016
"Arıtılmış Atıksuda Bulunan Patojen Mikroorganizmaların Darbeli Elektrik Alan ile İnaktivasyonu", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.028, Araştırmacı, 2010
"Tekne/Yat Kaynaklı Atıksuların Phaselis Koyuna (Antalya) Olası Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y184, , 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi