Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Birgul A., Kurt-Karakus P.B., Alegria H., Gungormus E., Celik H., Cicek T., et al., "Polyurethane foam (PUF) disk passive samplers derived polychlorinated biphenyls (PCBs) concentrations in the ambient air of Bursa-Turkey: Spatial and temporal variations and health risk assessment", CHEMOSPHERE, vol.168, pp.1345-1355, 2017
Can Güven E., Gedik K., "Global research activities on dioxins and dioxin-like compounds", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, vol.60, pp.12-33, 2016
Icemer G.T., Can Güven E., Atasoy L., Yidirim U.B., "The Effects of Yacht Activities on Sea Water Quality", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.471-471, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Can Güven E., Gedik K., "Ömrünü Tamamlamış Elektrikli Araç Bataryalarının Çevresel Yönetimi", Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.2, ss.726-737, 2019
Bolat D., Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Investigation of Hazard Potential of Oil Industry Wastes and Products for Better Management Practices", Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, vol.22, no.04018029, pp.1-7, 2018
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Kiral kirleticiler ve çevresel önemi", Pamukkale Ãœniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, no.6, ss.486-496, 2016
Can Güven E., Çil A., Oğuz B., Tezcan D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Investigation of the active composition of products traded in local street bazaars for pest control", Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.73, pp.311-322, 2016
Bolat D., Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Yağ sektörü ürün veya atıklarının alternatif yakıt olarak kullanılmasının çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.1, ss.25-44, 2016
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Zirai Bir Bölgede Toprakta Yasaklı Organoklorlu Pestisitlerin Mevcudiyeti ve Akıbeti", Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, cilt.1, no.1, ss.41-49, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., Topkaya B., "Human health risk assessment of POPs in agricultural soils from Turkey", SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, BELÇIKA, 7-11 Mayıs 2017, pp.317-318
Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Challenges in Enantioseparation and Data Management of Chiral POPs in Environmental Studies", 36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, ITALYA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2016, pp.793-796
Can Güven E., Gedik K., "Systematic Evaluation of Worldwide POPs Contaminated Sites as a Guide for Future Studies", The 6th International Network of Environmental Forensics Conference (INEF 2016), Örebro, ISVEÇ, 27-30 Haziran 2016, pp.R-21
Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "A Preliminary Assessment of Human Health Risk due to Inhalation of Atmospheric POPs in an Agricultural Area in Turkey", SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, FRANSA, 22-26 Mayıs 2016, pp.300-300
Uğranlı T., Celik H., Gungormus E., Can Güven E., Birgul A., Gedik K., et al., "Passive Sampling of PCBs and PBDEs in Turkey’s Atmosphere", 36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, ITALYA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2016, pp.564-567
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Poliüretan Köpük Bazlı Pasif Hava Örnekleyicilerin Hava Kalitesi İzleme Amacıyla Sıcak Bölgelerde Kullanımı ve Olası Belirsizlikler", 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.179-187
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "An Overview of Chiral Pollutants as a Tracer of Cycling of POPs", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.38-44
Bolat D., Can Güven E., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Atık Yağ ve Yağlı Atıkların Bertarafında İzlenen Yaklaşım ve Belirsizlikler", 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.482-493
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Preliminary Investigation of Legacy Organochlorine Pesticides in the Atmosphere of an Agricultural Area in Antalya", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.45-50
Can Güven E., Merve Ö., Gedik K., Erdem A., "Ülkemizde Çevre Mühendisliği Bölümlerinde Yapılan Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi", 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.709-719
Can Güven E., Bolat D., Gedik K., Kurt-Karakus P.B., "Passive Sampler Derived Air Concentrations of Organochlorine Pesticides in an Agricultural Area in Turkey", 35th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015), Sao Paulo, BREZILYA, 23-28 Ağustos 2015, pp.526-529
Can Güven E., Bolat D., Celik H., Erdem A., Kurt-Karakus P.B., Gedik K., "A Simple Approach to Evaluate The Effectiveness of Stockholm Convention", 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Madrid, ISPANYA, 31 Ağustos - 5 Eylül 2014, pp.1100-1103
Can Güven E., Bolat D., Yurdakul M., Celik H., Ak B., Erdem A., et al., "A Bibliometric Analysis of The State of Research on Persistent Organic Pollutants In Turkey", Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic Pollutants in the Turkish Environment, AYDIN, TÜRKIYE, 10-12 Mart 2014, ss.6-6
Can Güven E., Bolat D., Celik H., Kurt-Karakus P.B., Gedik K., "Semt Pazarlarında Satılan Zararlı Canlılarla Mücadele İlaçlarından Kaynaklanan Gizli Tehlike", Türk Toksikoloji Derneği, III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2014, ss.12-12
Icemer G.T., Can Güven E., "Interannual Evaluation of Marine Recreational Water Quality Based on Climatic Factors", Littoral 2012, Oostende, BELÇIKA, 27-29 Kasım 2012, pp.147-147
Icemer G.T., Can Güven E., Bayrak Y.B., Akbulut Çoban N., "Evsel Atıksu Arıtımında Farklı Dezenfeksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, ss.645-650
Icemer G.T., Can Güven E., Dönmez Y., Bektaş G., "Arıtma Çamurunun Hacminin Azaltılmasında Ultrases Uygulaması", 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, ss.520-524
Icemer G.T., Can Güven E., "Determination of Ecological Carrying Capacity in Environmentally Sensitive Areas", 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, YUNANISTAN, 24-27 Eylül 2011, pp.x-x
Icemer G.T., Can Güven E., Bayrak Y.B., "Monitoring of Recreational Sea Water Quality in Antalya", VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2011, pp.101-101
Icemer G.T., Can Güven E., Atasoy L., Yidirim U.B., Koşu C., "Yat Limanlarında Atık Alımı Ve Yönetimi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2010, ss.981-991
Icemer G.T., Can Güven E., Özen Ş., "Çamur Miktarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknoloji: Darbeli Elektrik Alan Uygulaması", V. URSI – Türkiye’2010 Bilimsel Kongresi, Güzelyurt, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Ağustos 2010, ss.167-170
Icemer G.T., Can Güven E., Özen Ş., "Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı İçin Darbeli Elektrik Alan İle Mikrobiyal İnaktivasyon", Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2010, ss.x-x
Icemer G.T., Can Güven E., Atasoy L., Yidirim U.B., "The Effects of Yacht Activities on Seawater Quality", International Conferance on the Management of Coastal Recreational Resouces, MCRR3, Grosseto, ITALYA, 27-30 Ekim 2010, pp.73-73
Icemer G.T., Atasoy L., Yidirim U.B., Can Güven E., Koşu C., "Environmental Effect of Yacht/Boat Generated Wastes", 15 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Thereats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, ITALYA, 7-11 Ekim 2009, pp.466-466
Icemer G.T., Can Güven E., "Atıksu Dezenfeksiyonunda Darbeli Elektrik Alan Uygulamaları", IV. URSI – Türkiye Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2008, ss.304-308
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan-Yücel G., Ergüder T.H., Can Güven E., Gedik K., "Çevre Biyoteknolojisi", Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-246, 2015
Erdem A., Can Güven E., Gedik K., "Malzemelerin Mikrobiyal Bozunmaları ve Kontrolü", Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.247-257, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi