Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Ege'de Direniş ve Kurtuluş Savaşı Üzerinde Birlikte Düşünmek, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması -, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
500.Yıl Vakfı Konferans, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Ortadoğu'da Değişen Dinamikler; Rejim, Siyaset ve Toplumsal Yapı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Salt Galata Sözlü Tarih, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Acting Together/Beraber Hareket Etmek , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Sözlü Tarih/Yerel Tarih Atölyesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi Konferanslar Serisi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürebilirlik; ÇEKÜL , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
İlk ve Orta Öğretim Müfredatı Çerçevesinde Tarih Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Kars Kent Konseyi Konferans, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2005
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 11
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 17
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Visiting Fellow Grant , Hebrew University Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, Ekim 1995
An Oral History Project; Daily Life in Aegean Region under Greek Occupation, American Research Institute in Turkey, Mayıs 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi