Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sosyoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Mütercim-Tercümanlık
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Filoloji Temel Alanı
Çeviribilim
Fransız Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Literary Theory & Criticism
Literature, Romance
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi