Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1996 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI, 14.12.2015 - 14.01.2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Haleva, "Tiyatro Çevirisi Bağlamında Bernard-Marie Koltès Oyunlarının Türkiye’deki Dolaşımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, O.Burak, "Yüksek Kültür ve Popüler Kültürde Kadın Söyleminin Woolf ve Weldon Çevirileri Üzerinden İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Lembet, "Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılan Türk Öğrencilerin Kültürlerarası İletişiminin Yabancı Dil Eğitimlerine Yansımaları", Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Karaca, "Raymond Queneau’nun Zazie dans le métro Romanının Türkçe Çevirisinin Toplumsal Bağlamda Eleştirisi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Koçak, "Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları: Fransa’daki AFNOR Terimbilim Birliği’nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaşma Modeli Oluşturmak", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Alp, "Toplumsal Açıdan Çeviri Olgusunda Dil Farklılıkları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Özçelik, "Türkiye’de Yayın Politikaları ve Feminizm", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Özgür, "Türkiye’de Çizgi Roman Çevirilerinin Ekinsel Zamansal Uzamsal Açılardan İncelenmesi: Asteriks Red Kit Tenten", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Süter, "Türk Üniversitelerindeki Sokrates Programını Yürüten Birimlerin Yapısal Olarak İncelenmeleri ve Bir Modelleme Çalışması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Danacı, "Kültürlerarası Etkileşimdeki Rolü Açısından Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Çevirileri,", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Zent, "Altyazı Çeviri Sorununa Toplumbilimsel Bir Yaklaşım", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi