Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2000 - 2009
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 1998 - 2000
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 1992 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Danışmanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2017 - Devam Ediyor
Dekan, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 03.10.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fakülte, , 03.10.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversite, , 03.10.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 28.07.2016 - 02.10.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 03.04.2005 - 07.02.2010
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
Mühendislik Jeodezisindesistem Analizi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Ölçme Bilgisi 1, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, V.İlçi, "Kapalı mekân konum belirlemede mesafe tabanlı yeni bir yöntem önerisi ve doğruluk analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, İ.Tiryakioğlu, "GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu’daki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, B.Akpinar, "Ray Hattı Geometrik Değişimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, H.Erdoğan, "Mühendislik Yapılarındaki Dinamik Davranışların Jeodezik Ölçmelerle Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, M.Karabulut, "Yerkabuğu deformasyonlarının GNSS ölçüleri ile kestirimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, K.Gümüş, "Demiryollarında Ray Geometrisinin Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Oku, "Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Jeodezik Ölçülerle İzlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, E.Özdemir, "İnternet tabanlı hassas nokta konum belirleme (PPP) yazılımlarının irdelenmesi ve belirsizlik analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Uygur, "GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Birincioğlu, "Harita Mühendisliğinde Proje ve Kalite Yönetimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, B.Erdal, "RTK GPS Yönteminin Konumlama Hassasiyeti ve RTK GPS’e Etki Eden Hata Faktörleri ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Ü.Demirtaş, "Bölgesel Koordinat Dönüşümleri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, F.Poyraz, "Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Ölçme Yöntemleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, A.Kölemenoğlu, "Sayısal Nivolar ve Yansıtıcısız Uzunluk Ölçerler Üzerine Bir Araştırma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi