Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İlçi V., Gülal V.E., Alkan R.M., "An investigation of different Wi-Fi signal behaviours and their effects on indoor positioning accuracy", SURVEY REVİEW, vol.22, pp.1-8, 2017
Gülal V.E., Tiryakioglu I., Kalyoncuoglu U.Y., Erdoğan S., Dolmaz M.N., Elitok Ö., "The determination of relations between statistical seismicity data and geodetic strain analysis, and the analysis of seismic hazard in southwest Anatolia", GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, vol.7, pp.138-155, 2016
Pehlivan H., Aydin Ö., Gülal V.E., Bilgili E., "Determining the behaviour of high-rise structures with geodetic hybrid sensors", GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, vol.6, pp.702-717, 2015
Aykut N.O., Gülal V.E., Akpinar B., "Performance of single base RTK GNSS method versus network RTK", EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, vol.19, pp.135-139, 2015 (Link)
Gülal V.E., Dindar A.A., Akpinar B., Tiryakioglu I., Aykut N.O., Erdoğan H., "ANALYSIS AND MANAGEMENT OF GNSS REFERENCE STATION DATA", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, pp.407-414, 2015
Gülal V.E., "Marmaray Bosphorus Crossing Project Surveying Activity and Geodetic Monitoring", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, pp.1-7, 2014
Gülal V.E., "Structural Deformations Analysis By Means of KALMAn-Filtering", Boletim de Ciencias Geodesicas, vol.19, pp.98-113, 2013 (Link)
Uzel T., Eren K., Gülal V.E., Tiryakioglu I., Dindar A.A., Yilmaz H., "Monitoring the tectonic plate movements in Turkey based on the national continuous GNSS network", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.6, pp.3573-3580, 2013
Tiryakioglu I., Floyd M., Erdoğan S., Gülal V.E., Ergintav S., Mcclusky S., et al., "GPS constraints on active deformation in the Isparta Angle region of SW Turkey", GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, vol.195, pp.1455-1463, 2013
Gülal V.E., Erdoğan H., Tiryakioglu I., "Research on the stability analysis of GNSS reference stations network by time series analysis", DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol.23, pp.1945-1957, 2013
Gülal V.E., Tiryakioğlu I., Erdoğan S., Aykut N.O., Baybura T., Akpinar B., et al.,"Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey", ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.48, pp.109-121, 2013 (Link)
Erdogan H., Gülal V.E., "Ambient Vibration Measurements of the Bosphorus Suspension Bridge by Total Station and GPS", EXPERIMENTAL TECHNIQUES, vol.37, pp.16-23, 2013
Akpınar B., Gülal V.E., "Multisensor Railway Track Geometry Surveying System", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.61, pp.190-197, 2012 (Link)
Akpinar B., Gülal V.E., "Multisensor Railway Track Geometry Surveying System", IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol.61, pp.190-197, 2012
Gülal V.E., Erdoğan H., Erkaya H., Aykut O., "The Use of SISO ARX Models in The Determination of The Damage to Dams", International Journal Of Damage Mechanics, vol.20, pp.979-1001, 2011 (Link)
Erdoğan S., Sahin M., Tiryakioğlu İ., Gülal V.E., Telli A.K., "GPS Velocity and Strain Rate Fields in Southwest Anatolia from Repeated GPS Measurements", Sensors, vol.9, pp.2017-2034, 2009 (Link)
Ersen K., Uzel T., Gülal V.E., Yıldırım Ö., Cingöz A., "Results from a Comprehensive Global Navigation Satellite System Test in the CORS-TR Network: Case Study", Journal of Surveying Enginnering, vol.135, pp.10-18, 2009 (Link)
Erdoğan H., Gülal V.E., "The Application Of Time Series Analysis To Describe The Dynamic Movements Of Suspension Bridges", Nonlinear Analysis; Real World Applications, vol.10, pp.910-927, 2009 (Link)
Erdoğan H., Gülal V.E., "Identification Of Dynamic Systems Using Multiple Input–Single Output (MISO) Models", Nonlinear Analysis; Real World Applications, vol.10, pp.1183-1196, 2009 (Link)
Poyraz F., Gülal V.E., "Integration Of Theoretical And The Empirical Deformations By KALMAN-Filtering In The North Anatolia Fault Zone", Natural Hazards and Earth System Sciences, vol.7, pp.683-693, 2007 (Link)
Erdoğan H., Akpinar B., Gülal V.E., Ata E., "Monitoring the dynamic behaviors of the bosporus bridge by GPS during Eurasia marathon", NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS, vol.14, pp.513-523, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akpinar B., Aykut N.O., Dindar A.A., Gürkan K., Gülal V.E., "Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017 (Link)
Akpinar B., Aykut N.O., Gülal V.E., "Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017 (Link)
Akpınar B., Gülal V.E., "Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi", HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, 2011 (Link)
Gülal V.E., Aykut O., Akpinar B., Uygur Ö., "GNSS Antenlerinin Faz Merkezi ve Değişiminin Araştırılması", HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, 2011 (Link)
Akpinar B., Gülal V.E., "Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi", HKMO Jeodezi, Joinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, ss.60-64, 2011
Eren K., Uzel T., Erdoğan B., Gülal V.E., "Positioning systems in precision farming and CORS-TR", Journal of Agricultural Machinery Science, vol.6, pp.137-144, 2010 (Link)
Tiryakioğlu I., Dereli M.A., Erdoğan S., Gülal V.E., "Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçü Kampanyalarında GNSS Gözlem Sayı ve Sürelerinin Konum Doğruluğuna Olan Etkilerinin Araştırılması", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.32-38, 2010
Erdoğan H., Gülal V.E., Akpinar B., Ata E., "Farklı Zaman Noktaları İçin 1973 2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi", HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, 2009
Erdoğan H., Gülal V.E., Akpinar B., Ata E., "Farklı Zaman Noktaları İçin 1973 2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi", HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, ss.22-27, 2009
Erdoğan H., Gülal V.E., "Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi ile Belirlenmesi", HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, ss.3-12, 2009
Gülal V.E., Hoşbaş R.G., "Barajların Güvenliği", DSİ Teknik Bülteni, ss.63-67, 2001
Gülal V.E., "KALMAN Filtreleme Tekniğinin Deformasyon Analizine Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.10-19, 1999
Gülal V.E., "Deformasyon Ölçülerinin Analizinde Dinamik Modelleme", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.9-22, 1999
Uzel T., Kartal F., Gülal V.E., "GPS / GLONASS İkili Sistemi", Harita Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, ss.53-59, 1998
Uzel T., Gülal V.E., "Sayısal Nivolar", Harita Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, ss.121-126, 1997
Gülal V.E., Hoşbaş R.G., Uzel T., "Kinematik Deformasyon Analizinde KALMAN-Filtreleme Tekniği", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.30-37, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülal V.E., Karabulut M.F., Tiryakioğlu İ., "SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYON VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ GERİLİM ALANININ BELİRLENMESİ", 8. Ulusal Mühendsilik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.1-
Hoşbaş R.G., Uzel T., Erkaya H., Gümüş K., Gülal V.E., " Barajların Güvenliğinin İzlenmesinde Jeodezik Yöntemler", 5 uluslararası baraj güvenliği sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27 Ekim - 1 Kasım 2018, pp.1-8 (Link)
Selbesoğlu M.O., Yavaşoğlu H., Karabulut M.F., Gülal V.E., Karaman H., Kamaşak M.E., "GNSS Meteorolojisi ve Reflektometresi Teknikleri İle Antarktika Bölgesinin Troposfer ve Kar Kalınlığının İzlenmesi, Deformasyonların Belirlenmesi", II. KUTUP BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Eylül 2018, ss.1-1
Dindar A.A., Akpinar B., Gürkan K., Gülal V.E., Aykut N.O., "Development of Low-cost Hybrid Measurement System", 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), YUNANISTAN,
Tiryakioğlu İ., Dindar A.A., Akpinar B., Erdoğan H. , Aykut N.O., Yiğit C.Ö., et al.,"Sabit GNSS İstasyonlarının Verilerinin İşlenmesi ve WEB Ortamında Yayınlanması: Veri İşleme Merkezi Oluşturulması", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, ss.5-5
Tiryakioglu I., Uğur M.A., Baybura T., Yilmaz M., Özkaymak Ç., Yiğit C.Ö., et al., "AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİKHAREKETLERİNİN İZLENMESİ: NİVELMAN ÇALIŞMALARI", 4 Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ,
Yalçin M., Poyraz F., Gülal V.E., "Monitoring the current tectonic movements in Aksehir-Simav fault system: levelling measurements", 4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Solak H.İ., Özkaymak Ç., "Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia,", 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), ,
Gülal V.E., "Hassas Nivelman Yöntemi İle Deformasyon İzleme: Çorum Obruk Barajı Örneği", Avrasya Zirvesi, Uluslararası EJONS Matematik-Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE,
Yilmaz M., Uğur M.A., Poyraz F., Gülal V.E., Sözbilir H., Uysal M., et al., "Monitoring of the current tectonic movements in Aksehir-Sultandagi fault zone after the February 2002 (Mw: 6.2) earthquake", 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), ,
Karabulut M.F., Gülal V.E., Tiryakioğlu İ., "Estimation of Crustal Deformations in Marmara Region Using Continuous GNSS Stations’ Observations", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.304-311
Oku Topal G., Gülal V.E., "MONITORING OF ENGINEERING BUILDINGS BEHAVIOUR WITHIN THE DISASTER MANAGEMENT SYSTEM", GeoAdvances 2017, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.1-1
Alkan R.M., Gülal V.E., İlçi V., Özülü İ.M. , Alkan M.N., Köse Z., et al.,"Measurement of Dam Deformations Case Study of Obruk Dam", EGU 2016, viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp. -
Akpinar B., Gülal V.E., Dindar A.A., Gürkan K., Aykut N.O., "YAPI SAĞLIĞI İZLENMESİNE YÖNELİK ULUSAL ÖLÇME SİSTEMİ PROJESİ: İLK SONUÇLAR", 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-8 (Link)
Gülal V.E., Karabulut M.F., Tiryakioğlu İ., "DEPREM AFETİNİN ÖNCEDEN KESTİRİMİNE YÖNELİK OLARAK MARMARA BÖLGESİ GERİLİM ALANIN BELİRLENMESİ", 4th International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.324-333
Gülal V.E., Oku Topal G., "Afet Yönetim Sistemi Kapsamında Yüksek Yapıların İzlenmesi", GeoMed 2016 Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23 Şubat - 25 Mayıs 2016, no.2887626, pp.370-378 (Link)
Oku Topal G., Gülal V.E., Dindar A.A., "Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Jeodezik Ölçmelerle İzlenmesi", 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-1
Akpinar B., Gürkan K., Dindar A.A., Aykut N.O., Gülal V.E., "DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.1-4
Çizmeci H., Gülal V.E., Coşar M., "RSS Based Indoor Positioning with Weighted Iterative Nonlinear Least Square Algorithm", The Twelfth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Barcelona, ISPANYA, , pp.106-106
Poyraz F., Gülal V.E., "AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI", 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, TÜRKIYE,
Bozdağ Y., Akpinar B., Aykut N.O., Gürkan K., Dindar A.A., Gülal V.E., "YAPI SAĞLIĞININ İZLENMESİNDE KULLANILAN OEM GNSS KARTININ ARAZİ TESTLERİ", 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-7 (Link)
Alkan R.M., Gülal V.E., İlçi V., Özülü I.M., Alkan N.M., Köse Z., et al.,"OBRUK BARAJI DEFORMASYON ÖLÇMELERİ", 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss. -
Gülal V.E., "Trilateration Technique for Wifi Based Indoor Localization", The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ,
Gülal V.E., Akpinar B., Yilmaz M., Uysal M., Aykut N.O., Acar M., et al., "Güneybatı Anadolu nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi", 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Akpinar B., Aykut N.O., Erdoğan H., "Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonu YLDZ Verilerinin Analizi ve Sunumu", 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Akpinar B., Gülal V.E., Gürkan G., "100Hz GPS Verisinin Sinüsoidal Hareket Altında Testi", 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Önen Y.H., Gülal V.E., Akpinar B., "Use of High Frequency GNSS Sensors in Dynamic Motions", 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, ,
Gülal V.E., "Wireless 3-Axis Accelerometer System for Measurement of Structural Displacement", , , 0 2013
Gülal V.E., "Crustal Extension and Rotation in the Isparta Angle Region of South-West Anatolia from a new GPS Velocity Solution", , , 0 2013
Ürüşan A.H., Gülal V.E., Ünver O., "Liman Tasarımında ve Proje Uygulamasında Yararlanılan Hava ve Uydu Teknikleri", I. Ulusal Liman Kongresi, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Aykut N.O., Akpinar B., "Sayısal Nivoların Sistem Kalibrayonu", 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Akpinar B., Aykut N.O., Erdoğan H., "Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması Verilerinin Analizi ve Sunumu", 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Güzel G., "Baraj Güvenlik Ölçümleri ve Baraj Bilgi Sistemi", III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Aykut N.O., Akpinar B., "Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu", 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Kernel Datum Transformation Considering Triangle Weight Centers", , , 0 2012
Gülal V.E., "Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesinde Coğrafi Modelleme ve Karar Yönetimi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Uygur S.Ö., Aykut N.O., Akpinar B., "GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu", 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "TUSAGA AKTİF CORS TR Verileri İle Tektonik Plaka Hareketlerinin İzlenmesi", 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Experimental and Analytical Studies on Dynamic Characteristics Bosporus Suspension Bridges", , , 0 2010
Gülal V.E., "Identification of Vertical and Lateral Movements of Bosporus Bridge by Wavelet Analysis during Eurasia Marathon", , , 0 2010
Gülal V.E., Aykut N.O., Akpinar B., Ata E., Gümüş K., Öcalan T., et al., "Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı", 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Aykut N.O., Akpinar B., "GPS Antenlerinin Kalibrasyonu", 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Akpinar B., Gülal V.E., "Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Jeodezik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi", 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Gülal V.E., "Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Çoklu Giriş Tekli Çıkış Modellerle Tanımlanması", 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Dam Safety And Deformation Monitoring (A Study on Oymapınar Dam)", , , 0 2009
Gülal V.E., "Determining the Vibrations of Bosporus Bridge by Wavelet Analysis", , , 0 2009
Gülal V.E., "Identification Of The Block Movements And Stress Zones In Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements", , , 0 2009
Erdoğan H., Gülal V.E., Akpinar B., Ata E., "Asma Köprülerin Titreşimlerinin GPS ile İzlenmesi", 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Gülal V.E., "Boğaziçi Köprüsü Kulelerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "CORS TR ve Barajların Güvenliği", II. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Kahveci M., Karagöz H., Gülal V.E., Kartal Ü., Eroğlu S., Tokmak B., "İSKİ Gerçek Zamanlı Sabit GNSS Ağı İSKİ UKBS Tesis ve Pratik Uygulamalar", 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., Ersoy N., Doğan U., Pirti A., et al., "Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi", 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Şahin M., Erdoğan H., Soycan M., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Dolmaz M.N., et al., "GNSS Ölçümleri Depremsellik Colomb Gerilme Dağılımı İle Güneybatı Anadolu daki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi Ve Gerilim Alanlarının Tespiti", 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Gülal V.E., Akpinar B., Ata E., "Mühendislik Yapılarının Tepkilerinin Stokastik Modellerle Tanımlanması", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Seymen S., Erkan Y., Yildirim Ö., "Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonları CORS Yardımı İle Barajların İzlenmesi ve TUSAGA AKTİF CORS TR Projesi", I. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Akpinar B., Gülal V.E., Ata E., "Avrasya Maratonu Sürecinde Boğaziçi Köprüsü nün Hareketlerinin Belirlenmesi", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Erkaya H., Ersoy N., Gülal V.E., "Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., "Barajların Güvenliği Uygulamadan Örnekler", I. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Akpinar B., Gülal V.E., Ata E., "Mühendislik Yapılarının Dinamik Davranışlarının Regresyon Analizi İle Tanımlanması", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Investigating The Movements Of Bosporus Bridge By Different Types Of Loads, Shaping The Change", , , 0 2006
Gülal V.E., Deniz R., "Elektronik Ölçme Aletlerinin Kontrol Ve Kalibrasyonu", 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erdoğan H., Gülal V.E., Akpinar B., Ata E., "Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi", 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Poyraz F., Gülal V.E., Erdoğan H., Akpinar B., "GPS Ölçmelerinde Farklı Büyüklükteki Değişimlerin Ölçüm Sürelerine Göre Araştırılması", 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "System Identification By Parametric Models", , , 0 2005
Erdoğan H., Gülal V.E., Ata E., Akpinar B., "Dinamik Sistemlerin Tanımlanması", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Erkaya H., Gülal V.E., Torun M., "Papuçdere Barajında Deformasyon Ölçmeleri", I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Erkaya H., Hoşbaş R.G., Şimşek Ş., "Barajların Jeodezik Yöntemlerle Kontrolü", I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "A Research On Cause-Response Relationship Of Suspended Bridges As Dynamic System", , , 0 2004
Gülal V.E., "Geodaetische Arbeiten Und Vermessungsausbildung in der Türkei", , , 0 2004
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., Ersoy N., "Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri", I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Erkaya H., Hoşbaş R.G., Ersoy N., "Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği 1996 2003", I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Erkaya H., Gülal V.E., Baykal O., Hoşbaş R.G., Yavuz E., Demirkaya S., et al., "Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Erkaya H., Gülal V.E., "Baraj Deformasyonların Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi", I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Applications Of GPS Based Machine Guidance Systems In Open Pit Mining Operations", , , 0 2003
Aydin Ö., Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., Soycan M., Pala H., et al., "Fatih Camisi nde Deformasyon Ölçmeleri", I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Mühendislik Yapılarının Jeodezik Kontrolü", 4. GAP Mühendislik Kongresi, TÜRKIYE,
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., "Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri", 30. Yıl Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gülal V.E., Başaraner A.M., "A Geospatial Database Application in the Control of Large Engineering Structures", International Symposium on Geographic Information Systems, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, pp.288-295
Gülal V.E., "Some New Aspects In The Geodetic Monitoring Of Enginnering Structures", , , 0 2001
Gülal V.E., "Katı Atık Depolama Tesislerinin Geometrik Kontrolü", Arıtım 2000 Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Baraj Deformasyonlarının Ölçü ve Hesap Yöntemleriyle İrdelenmesi", 7. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Gülal V.E., "Deformation Surveys At The Oymapinar Dam - A Review On Some Results", , , 0 1997
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tiryakioglu I., Baybura T., Özkaymak Ç., Yilmaz M., Uğur M.A., Yiğit C.Ö., et al., "Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake", in: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Eds., SPRINGER, CHAM, pp.1899-1901, 2018
Tiryakioglu I., Gülal V.E., Solak H.İ., Özkaymak Ç., "Crustal Deformation Modelling by GNSSMeasurements: Southwestern Anatolia,Turkey", in: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions, Amjad KallelMohamed KsibiHamed Ben DhiaNabil Khélifi, Eds., Springer International Publishing, pp.1895-1897, 2018
Songu C., Şerbetçi M. , Gülal V.E., "Ölçme Bilgisi", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi