Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi , Çevre Mühendisliği Bölümü, 29.05.2017 - 03.12.2018
, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 11.10.2016 - 29.05.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 24.05.2010 - 27.06.2011
VERDİĞİ DERSLER
Tasarım Projesi, Lisans, 2017-2018
Biyoyakıt Üretim Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Lisans, 2017-2018
Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Lisans, 2017-2018
Su Arıtımında Tesis Tasarımı, Lisans, 2016-2017
Anaerobik Arıtma Teknolojileri, Lisans, 2016-2017
Tasarım Projesi, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, İ.Bostancı, "Atıksu Arıtma Tesisi İle Entegre Sürdürülebilir Mikroalg Biyokütle Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, N.Özen, "-", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Yarışma , Selection Committee, Hult Prize, Aralık, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2017
Doktora Yeterlik, Sınav Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi