Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Anaerobik Biofilm Biyoreaktörlerle Düşük Sıcaklıkta Arıtımı", BAP Arastırma Projesi, 2014-05-02-KAP01, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimli Mikrobiyal Yakıt Hücresi (MYH) Malzemeleri İle Atıksulardan Biyoelektrik Üretimi (Low-Cost and Efficient MFC Materials for Bioelectricity Production from Waste Materials)", AB Çerçeve Programı Projesi, 114M119, , 2017
"Akışkan Yatak Biyoreaktör ve Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kombinasyonuyla Gıda Endüstrisi Atıksuyundan Enerji Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2013-05-02-KAP08 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Biyobozunur Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2013-05-02-KAP07, Araştırmacı, 2015
"Mikrobiyal Yakıt Hücresi Teknolojisi İle Bira Endüstrisi Atıksularından Elektrik Enerjisi Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2012-05-02-KAP06 , Araştırmacı, 2013
"Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi", TÜBITAK Projesi, 11Y252, , 2014
"Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi", TÜBITAK Projesi, , , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi