Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kavanoz S., Yüksel H.G., Özcan E., "Pre-service teachers' self-efficacy perceptions on Web Pedagogical Content Knowledge", COMPUTERS & EDUCATION, vol.85, pp.94-101, 2015 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özcan E., "SÖZLÜKBİLİM VE SÖZLÜKÇÜLÜK TERİMLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE", YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), vol.3, pp.1-13, 2018 (Link)
Özcan E., "Kubbealltı Lugatı Üzerine Düşünceler", Akademi Mecmuası, cilt.2, ss.54-61, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirgüneş S., Özcan E., "İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12 Nisan 2018 - 14 Nisan 2048, pp.39-39
Özcan E., "Turkish Dictionaries' Headword Selection Strategies from 1998 to Present", Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, ALMANYA, 3-6 Aralık 2018, pp.1-1
Özcan E., Demirgüneş S., "İlköğretim Türkçe Okul Sözlüklerinin Sözlükbilimsel Analizi", 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.1-1
Özcan E., Demirgüneş S., "İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Sözcük Sıklıkları", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2018, pp.38-38
Özcan E., "Türkçe Sözlük’te Örnek Verme Stratejisi", 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.132-132
Özcan E., "An XML Version of Turkish Dictionary", Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, ALMANYA, 4-8 Aralık 2017, pp. - (Link)
Özcan E., "Türkçe Sözlük'te Maddebaşı Olarak Anlık Oluşumsal Sözcükler", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.0-0
Özcan E., "Lexicography after language reform", 8th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL8), Bloomington, A.B.D.,
Özcan E., "Turkish Teacher Profiles of Online Websites Offering Turkish as Foreign Language", National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, A.B.D.,
Özcan E., Dönümcü I., "Getting Into A New Culture Through Video Projects", The 17th National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, A.B.D.,
Özcan E., "Turkish Language Reform And Its Effects On Turkish Lexicography", 7th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL2014), , Temmuz 2014
Özcan E., Dönümcü I., "How To Create Online Picture Dictionaries And Use Them In Turkish As A Foreign Language Classrooms", 16th NCOLCTL Annual Conference 2013, , Nisan 2013
Özcan E., "How to Make an Online Dictionary with Students Using Office and Online Sharing Tools", 2013 Kentucky Foreign Language Conference, , Nisan 2013
Özcan E., "Turkish Lexicography Since Turkish Language Reform", DSNA 19th Biennial Conference, , Mayıs 2013
Özcan E., "How to Make an Online Dictionary with Students Using Office and Online Sharing Tools", 2013 Kentucky Foreign Language Conference, Lexington, A.B.D.,
Özcan E., "Using Monolingual Dictionaries And How To Overcome Certain Obstacles In Turkish As A Foreign Language Classrooms In The U.S.A.", 15th Annual 2012 NCOLCTL Conference, , Nisan 2012
Özcan E., "Using Online Dictionaries in Language Classes", 2012 Kentucky Foreign Language Conference, , Nisan 2012
Kavanoz S., Yüksel H.G., Özcan E., "How do pre-service English language teachers perceive their self-efficacy regarding web pedagogical content knowledge?", 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, pp.1-1
Özcan E., Efeoğlu G., Kir E., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri", 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, ,, KIRGIZISTAN, 6-7 Mayıs 2011, pp.,-,
Kir E., Özcan E., Efeoğlu G., "Yıldız Teknik Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Lisans Programına İlişkin Algıları", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, pp.,-,
Özcan E., Efeoğlu G., Kır E., "Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Lisans Programına Karşı Algı ve Tutumları", 9. Uluslaraarası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi, , Eylül 2011
Özcan E., Efeoğlu G., Kır E., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri", 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, , Mayıs 2011
Kır E., Özcan E., Efeoğlu G., "Yıldız Teknik Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Lisans Programına İlişkin Algıları", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, , Eylül 2011
Özcan E., "A Comparison of Example Sentences In Turkish and English Dictionaries", National Council of Less Commonly Taught Languages (NCOLCTL) Conference, , Nisan 2011
Özcan E., "Building Learners Dictionary for Turkish: Corpus Based or Traditional? A Theoretical Attempt", 2011 Symposium on Exploring the Boundaries and Applications of Corpus Linguistics, , Nisan 2011
Özcan E., "Türkçe Öğrenici Sözlüğü", 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Özcan E., "Low-Frequency Lexical Items and Specialized Dictionaries: Model and Application", Thirteenth International Symposium on Lexicography, , Mayıs 2007
Özcan E., "Ways of Defining and Their Effects on the Learner", The 26th International Conference Of The Poetics And Linguistics Association, , Temmuz 2006
DİĞER YAYINLAR
Özcan E., "Where the Road Leads You", Diger, pp., 2013
Özcan E., "Doğal Renk (Natural Colour)", Diger, ss., 2003
Özcan E., "Bayan James (Miss James)", Diger, ss., 2003
Özcan E., "Kahya (The Butler)", Diger, ss., 2003
Özcan E., "Johanna (Johanna)", Diger, ss., 2002
Özcan E., "Yalnız Kovboy ile Apaçi'nin Cennetteki Yumruklaşması (The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven)", Diger, ss., 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi