Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Radyoizotop Tabanlı Doğrudan Dönüştüren Betavoltaik Veya Dolaylı Dönüştüren Fotovoltaik Nükleer Pil Geliştirilmesi Ve Enerji Dönüşüm Veriminin Deneysel İncelemesi", BAP Doktora, FDK-2019-3591, Yönetici, Devam Ediyor
"Kuzeydoğu Marmara Denizi Silivri İstanbul İle İstanbul Boğazı Arası Sedimanlarında Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit Konsantrasyonlarının Dağılımının Foraminiferler Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3351, Yönetici, Devam Ediyor
"Güneydoğu Marmara Denizinde Gemlik - Bandırma Arasının Güncel Denizel Sedimanlarında Toksik Elementlerin Foraniniferlere Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, nku-bap2018, Araştırmacı, Devam Ediyor
" Marmara Denizi İzmit Körfezi Altınova Tersane Bölgesinde Ağır Metal ve Çevresel Radyoaktivite İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3343, Yönetici, 2018
"Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 216M145, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Karadeniz Kıyısında Bulunan Kulakçayırı Gölünden Alınan Karot Örneklerindeki Doğal Radroaktivite Değerlerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2016-01-01-YL02, Yönetici, 2018
"Batı Marmara Denizi?nde (Silivri-Seddülbahir ile Kumkale-Bandırma Arası) Deniz Sedimanlarında Ağır Metal Konsantrasyonlarının Dağılımı ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-01-KAP01, Yönetici, 2017
"Eğitimde işbirliği protokolü kapsamında MEB ile TÜBİTAK Ulakbim arasında imzalanan müfredat ve ders kitapları hazırlama projesi, Fizik ders kitabı hazırlama projesi", TÜBITAK Projesi, 111.122, Araştırmacı, 2015
" Türkiye’nin Doğal Radyasyon Background Haritasının Çıkartılması.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, A2.H4.P1.09, Araştırmacı, 2014
"Nükleer Güvenlik Ve Emniyet İle Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyon Kaynaklarının Emniyetinin Sağlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, A2.H3.P1.02, Uzman, 2014
"Radyasyon ölçer cihazlarının kalibrasyonu, tahribatsız testler ve diğer analizleri- Hacimsel Malzemelerin Üç Boyutlu Hızlı Nötron Radyografi ve Tomografisi ile Tahribatsız Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, A3.H1.P5.09, Yönetici, 2014
"Nükleer ve radyolojik bir tehlike durumlarına müdahalenin etkinleştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, A2.H3.P1.03, Yönetici, 2013
"Aşırı alkali Van Gölü kıyı ortam mikrobial matris oluşumlarının organik ve moleküler jeokimyası ile yeraltısularının biomineralizasyon gelişimi üzerine etkisi ", TÜBITAK Projesi, 104Y304, Araştırmacı, 2008
"Quality Management of Radioactive Waste in Countries of Central and Eastern Europe", Diğer Projeler, IAEA RER/3/007, Araştırmacı, 2005
"Tekirdağ ili ve çevresinin doğal background haritasının çıkartılması", BAP Y.Lisans, bap1111, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi