Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2004 - 2012
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1998 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Danışmanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu, , 03.09.2017 - Devam Ediyor
Daire Ba?kany, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel , , 29.07.2016 - 28.11.2017
Enstitü Müdür Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri, , 16.03.2015 - 01.08.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 22.10.2014 - 24.10.2016
Erasmus Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Ofisi, , 12.01.2011 - 22.08.2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Öztaş, "Bazı Özel Devirli Kodlar Ailesi ve DNA Uygulamaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, F.Çeliker, "Gamma Modullerinin Bulanık Alt modulleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Çeliker, "Bulanık Altmoduller", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, O.Faruk, "Bulanık Hipermoduller", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Kuruz, "Belirleme kodları ve küme kaplama problemi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Yavuz, "Bulanık Gamma Halkalarının Karakteristiği", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Sözeri, "İlkokul Müdürlerinin İnsan Kaynaklarını Yönetme Yeterliklerinin Belirlenmesi", Hasan Kalyoncu Universitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Hasanoğulları, "Ortaokul Müdürlüklerinin Toplumsal Yeterliklerinin belirlenmesi", Hasan Kalyoncu Universitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Bolat, "Belirsiz esnek Gamma Halkaları ve İdealistik Belirsiz esnek Gamma Halkalar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Aktaş, "İdealistik Esnek Gamma Halkalarında Bulanık izomorfizma Teoremleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kesik, "Genelleştirilmiş Bulanık esnek Kümenin Sınıf Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Yılmaz, "Sezgisel Bulanık Esnek Gamma halkaları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Bayındır, "Manipulatifler kullanılarak Yapılan Öğretimin 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.İncekalan, "Bulanık gruplar ve bulanık halkalar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Onar, "Bulanık Esnek Gamma Halkaları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Tekin, "NTRU kriptosistemi ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi