Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt S., Öz E., Aşkin Ö.E., Yücel Öz Y. , "Classification of nucleotide sequences for quality assessment using logistic regression and decision tree approaches", NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.29, pp.251-262, 2018 (Link)
Topdağı Ö., Toker O., Bakirdere S., Bursalioglu E.O., Öz E., Eyecioğlu Ö., et al., "Correlation between Na/K ratio and electron densities in blood samples of breast cancer patients", BIOMETALS, vol.31, no.4, pp.673-678, 2018 (Link)
Yılmaz O., Öz E., Kurt S., Aşkin Ö.E., Taşdemir E., Mutlu B.Ö., et al., "INFLUENCE OF TIME AND DIRECTION INFORMATION ON VIDEO HEAD IMPULSE GAINS", JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.13, pp.363-367, 2017
Kiliç Depren S., Aşkin Ö.E., Öz E., "Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS", KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, vol.17, pp.1605-1623, 2017
Bursalioglu E.O., Alkan F.A., Barutcu U.B., Demir M., Karabul Y., Balkan B., et al., "Prediction of electron density and trace element concentrations in human blood serum following radioiodine therapy in differentiated thyroid cancer patients", MEASUREMENT, vol.100, pp.19-25, 2017
Öz E., Kurt S., Asyali M.H., Kaya H., Yucel Y., "Feature based quality assessment of DNA sequencing chromatograms", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.41, pp.420-427, 2016
Bilenoglu O., Altindis M., Öz E., Yucel-Oz Y., Irigul-Sonmez O., Unal C.B., "Detailed polymorphism study on cytomegalovirus DNA polymerase gene to reveal the most suitable genomic targets for quantitative Real-time PCR", BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, vol.15, pp.28-34, 2015
Öz E., Kaya H., "Support vector machines for quality control of DNA sequencing", JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gül M., Öz E., "MULTIVARIATE MARKOV CHAIN MODEL: AN APPLICATION TO S&P500 AND FTSE-100 STOCK EXCHANGES", JOURNAL OF RESEARCH IN ECONOMICS (JORE), vol.2, pp.75-88, 2018 (Link)
Öz E., Güzel N., Alp S., "An Alternative Approach to the Solution of Multi-Objective Geometric Programming Problems", Open Journal of Optimization, pp.11-25, 2017 (Link)
Filiz E., Öz E., "Classification Of BIST-100 Index’ Changes Via Machine Learning Methods", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.39, pp.117-129, 2017 (Link)
Öz E., Alp S., Güzel N., "An Alternative Solution to Multi Objective Linear Fractional Programming Problem by Using Geometric Programming Technique", Mathematical Theory and Modeling, vol.6, pp.1-12, 2016 (Link)
Güney İ., Öz E., "An Application of Geometric Programming", Istanbul Aydin University International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Engineering, vol.2, pp.157-161, 2012 (Link)
Öz E., Erpolat S., "An Application of Multivariate Markov Chain Model on the Changes in Exchange Rates: Turkey Case", European Journal of Social Sciences, vol.18, pp.542-552, 2011 (Link)
Öz E., Alp S., "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Elektronik Market Tercihlerinin İncelenmesi", İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2010, ss.114-130, 2010 (Link)
Erpolat S., Öz E., "Kanser Verilerinin Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağları ile Destek Vektör Makinelerinin Karşılaştırılması", İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2010, ss.71-83, 2010 (Link)
Öz E., Erpolat S., "Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.577-590, 2010 (Link)
Öz E., Güney İ., "A Geometric Programming Approach for The Automotive Production in Turkey", Journal of Computing, vol.2, pp.1-5, 2010 (Link)
Erpolat S., Öz E., "Comparison of Id3, Fuzzy Id3 and Probabilistic Id3 Algorithms in the Evaluation of Learning Achievements", Journal of Computing, vol.2, pp.20-24, 2010 (Link)
Öz E., "Algorithms of Hidden Markov Model and a Prediction Method on Product Preferences", Journal of Computing, vol.2, pp.12-17, 2010 (Link)
Can T., Öz E., "APPLYING HIDDEN MARKOV MODEL TO BRAND CHOICES AND ITS REASONS", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.167-186, 2009 (Link)
Alp S., Öz E., "Markov Zinciri Yöntemi ile Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi", Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.37-56, 2009 (Link)
Öz E., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli ile Bir Tahminleme", Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt.20, ss.59-85, 2009 (Link)
Can T., Öz E., "Estimation of dollar rate changes in Turkey using Hidden Markov models", Istanbul University Journal of the School of Business Administration, vol.38, pp.1-23, 2009 (Link)
Öz E., Güney İ., "Stochastic Differential Equation Simulation of Population Growth Rate", Journal of Analysis and Computation, vol.4, pp.155-163, 2008 (Link)
Öz E., Alp S., "Yatırım Araçları Tercihlerinin Markov Analizi ile Yorumlanması", Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.111-125, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Filiz E., Aşkin Ö.E., Karadağ T., Öz E., "Destek Vektör Makineleri ile Eğitim Veri Seti Üzerine BirSınıflandırma Uygulaması: TIMMS-2015 Türkiye", International Conference on Data Science and Applications, YALOVA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2018, pp.36-37 (Link)
Bayram D.Ö., Öz E., "TÜRKİYE’DE OTOMOBİL ÜRETİMİNİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE MODELLENMESİ VE ÇÖZÜLMESİ", I. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.107-107
Filiz E., Karadağ T., Aşkin Ö.E., Öz E., "COMPARISON OF CLASSIFICATION ACHIEVEMENTS OF LOGISTIC REGRESSION AND DECISION TREES ALGORITHMS ON TIMSS 2015 DATA", 4th International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Nisan - 30 Mayıs 2018, pp.111-111
Toker O., Alp S., Topdağı Ö., Eyecioğlu Ö., Beken M., Öz E., et al.,"Classification of breast cancer patients’ blood samples using machine learning algorithms", Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, pp.0-0
Küçükbayram S., Öz E., "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Meme Kanseri Hastalarının Kan Örnekleri Üzerine Bir Sınıflandırma Uygulaması", 19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.1440-1448
Filiz E., Aşkin Ö.E., Öz E., "The Classification with Support Vector Machines and Logistic Regression: The case study of TIMSS 2015 Turkey Results", 19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.1325-1331
Filiz E., Aşkin Ö.E., Öz E., "Finding The Best Machine Learning Algorithms in Predicting The Successes of 8th Grade Turkish Students", 19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.118-1124
Toker O., Topdağı Ö., Bakirdere S., Bursalıoğlu E.O., Öz E., Eyecioğlu Ö., et al., "Study of electron density via some elements in breast cancer patients’ blood samples", International Advanced Researches and Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.0-0
Gül M., Öz E., "Multivariate Markov Chain Model: An Application to S&P500 and Ftse-100 Stock Exchanges", ISC 2017 - 10th INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2017, pp.23-23
Zengin G., Öz E., "Yetkinlik Bazlı Yönetici Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.237-237
Paralı S., Öz E., "Bist 100 Endeksi Değerlerindeki Değişimlerin Destek Vektör Makineleri ve Karar Ağaçları İle Sınıflandırılması", The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, vol.0, no.0, pp.0-0
Akoğul S., Filiz E., Karaboğa H.A., Öz E., "BÜYÜK DÜNYA ENDEKSLERİ VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KULLANILARAK BIST-100 ENDEKSİNİN YÖNÜNÜN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE SINIFLANDIRILMASI", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.400-400
Büyüklü A.H., Aşkin Ö.E., Filiz E., Öz E., "DOĞRUSAL OLMAYAN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA UYGULAMASI ", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.258-258
Kiliç Depren S., Aşkin Ö.E., Öz E., "COMPARING DATA MINING METHODS FOR CLASSIFICATION OF STUDENTS’ SCIENCE SUCCESS", END 2017, Lizbon, PORTEKIZ, 24-26 Haziran 2017, pp.47-51
Öz E., Kiliç Depren S., Aşkin Ö.E., "INVESTIGATING THE CLASSIFICATION PERFORMANCES OF SUPPORT VECTOR MACHINES AND LOGISTIC REGRESSION: A CASE STUDY ON PISA 2012", END 2017, Lizbon, PORTEKIZ, 24-26 Haziran 2017, pp.27-31
Aşkin Ö.E., Öz E., Kiliç Depren S., "DECISION TREE APPROACH FOR PREDICTING STUDENTS’ MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF TIMSS STUDY", END 2017, Lizbon, PORTEKIZ, 24-26 Haziran 2017, pp.37-41
Alacan S., Öz E., "Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Akıllı Telefon Tercihlerinin Belirlenmesi", 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, cilt.0, no.0, ss.120-120 (Link)
Toker O., Topdağı Ö., Bakirdere S., Bursalıoğlu E.O., Öz E., Eyecioğlu Ö., et al., "Investigation of the variations in Se, Cr, Mn, Zn, Co, Na, K concentrations in blood samples of breast cancer patients", International Advanced Researches and Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.0-0
Öz E., Güney İ., "Otomotiv Üretimi Üzerine Şans Kısıtlı Stokastik Programlama Yaklaşımı", 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, , Mayıs 2011 (Link)
Alp S., Öz E., "Stokastik Süreç ve Regresyon Analizi Hatalarının Karşılaştırılması", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2005
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öz E., Alp S., "Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizinde Kullanılan Sayısal Yöntemler", , Türkmen, İstanbul, 2010
Kavaklı K., Öz E., Alp S., "Bilgisayar Teknolojileri ve Microsoft Office 2007 Kullanımı", , Türkmen, İstanbul, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi