Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Efeoğlu E.S., "Les Gérondifs dans la langue turque", IJLET (International Journal of Languages' Education and Teaching), vol.6, no.2, pp.101-114, 2018 (Link)
Efeoğlu E.S., "Les genres littéraires de La Ville assiégée de Chantepleure et de Rûznâme d'Ömer Seyfettin", IJLET, vol.6, no.3, pp.127-135, 2018 (Link)
Efeoğlu E.S., "L'esthétique de la traduction alchimique des productions littéraires", International Journal of Languages' Education and Teaching, vol.5, pp.344-355, 2017 (Link)
Efeoğlu E.S., "La prosodie dans la traduction littéraire", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi / Revue de traduction et d'interprétation, vol.22, 2016 (Link)
Efeoğlu E.S., "Les deux traductions en turc de L’École des femmes de Molière", Synergies-Turquie du Gerflint, vol.8, 2015 (Link)
Efeoğlu E.S., "Ömer Seyfettin: Un précurseur francophone des lettres modernes turques", Synergies-Turquie du Gerflint, vol.7, 2014 (Link)
Efeoğlu E.S., "Des énoncés à l’oriental éventuellement supprimés lors de la pseudo-traduction en français des Lettres persanes de Montesquieu", Littera, vol.35, 2014 (Link)
Efeoğlu E.S., "La langue artificielle et la culture hétéroclite", Synergies-Turquie du Gerflint, vol.6, 2013 (Link)
Efeoğlu E.S., "La traduction littéraire en tant que transfère de la substance littéraire intrinsèque dans l'énoncé littéraire", Littera, vol.32, 2013 (Link)
Efeoğlu E.S., "Tutumbilim ile Yazın", Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (Link)
Efeoğlu E.S., "Les communications entre les personnages dans Bajazet de Racine", Littera, vol.29, pp.291-300, 2011 (Link)
Efeoğlu E.S., "L'approche didactique de l'enseignement du français chez Ömer Seyfettin", Synergies Turquie, pp.215-22, 2010 (Link)
Efeoğlu E.S., "Pour une étude comparative des champs lexicaux dans les deux traductions en turc de turquie des Inscriptions d'Orkhon", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.49-62, 2008 (Link)
Efeoğlu E.S., "Les dons prophétiques d'interpréter des animaux dans les 'Trois contes' de Gustave Flaubert", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.67-84, 2006 (Link)
Efeoğlu E.S., "Pour un projet de réforme dans les départements de traduction et d'interprétation aux sein des universités en Turquie", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.107-119, 2004 (Link)
Efeoğlu E.S., "Marguerite Duras: La double traductrice d’elle-même", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.109-119, 2003 (Link)
Efeoğlu E.S., "Roman Kavramının Berisinde", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, 1990 (Link)
Efeoğlu E.S., "Un Nouveau Roman: La Jalousie de Robbe-Grillet", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, cilt.4, 1989 (Link)
Efeoğlu E.S., "Yeni Roman ve "La Modification"a Uzamsal Bir Yaklaşım", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, cilt.3, 1988 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Efeoğlu E.S., "Les témoignages d'Ömer Seyfettin portés sur l'enseignement du français langue étrangère dans les écoles d'Istanbul au début du XXe siècle", SIHFLES (Société Internationale pour l'Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde), , Haziran 2014, vol.52
Efeoğlu E.S., "Chateaubriand'ın "Mémoires d'outre-tombe"unda Türkiye ve Türkler", VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, , 0 2012, vol.1 (Link)
Efeoğlu E.S., "Fransızca Öğretmeni, Çevirmen, Eleştirmen, Denemeci Nurullah Ataç", Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE, 0 2011, cilt.1
Efeoğlu E.S., "Les communications entre les personnages dans le 'Bajazet' de Racine", Edebiyat ve Bilim II, , Aralık 2011, vol.29, pp.291-300
Efeoğlu E.S., "Fransızca Öğretmeni, Çevirmen, Eleştirmen, Denemeci Nurullah Ataç", VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2011, cilt.1, ss.293-298
Efeoğlu E.S., "Fransızca Bilen İki Aydınlanmacı: Ömer Seyfettin ile Nurullah Ataç", Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2011, cilt.1
Efeoğlu E.S., "Les expressions figées dans les traductions françaises de deux romans d'Orhan Kemal", IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, , 0 2010, vol.1, pp.370-380
Efeoğlu E.S., "Ömer Seyfettin: Ecrivain turc francophone, captif en Grece", Atina Üniversitesi, , 0 2010
Efeoğlu E.S., "Une étude stylistique dans les épopées turques et dans les inscriptions d'Orkhon", Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları / Researches on Litterature and stylistics, , 0 2009, vol.8
Efeoğlu E.S., ".L’étude de l’arrière-fond cognitif dans la traduction en français de Beş Şehir (Cinq Villes) de Tanpınar", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,, , 0 2006, vol.1
Efeoğlu E.S., "Quelques observations et réflexions sociolinguistiques sur l’évolution du turc et du français", Hacettepe Üniversitesi Colloque international pluridisciplinaire, , Mayıs 2005, vol.1
Efeoğlu E.S., "Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères et dans celui du français en Turquie", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, , 0 2003
Efeoğlu E.S., "Bıyık Söylencesinde İki Yönlü Bir Düzdeğişmecesel ve Alegorik Tersine Dönüşüm", Her Yönüyle Tahsin Yücel Sempozyumu, TÜRKİYE, Aralık 2000, cilt.1
Efeoğlu E.S., "Yazındışı Betik Çevirisinde Anlatım iç: Yazındışı Betiklerin Çevirilerinde Karşılaşılan Terim ve Anlatım Sorunları", Çeviri Eğitiminde Edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Sempozyum Bildirileri, TÜRKİYE, 0 1997, cilt.10
Efeoğlu E.S., "Tevfik Fikret'i Türkçeye Çevirmek", IV. Ulusal Çeviri Semineri, TÜRKİYE, 0 1993, cilt.VIII
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efeoğlu E.S., "Romain Gary", Çeviri, Tefrika , İSTANBUL, 2017 (Link)
Efeoğlu E.S., "Batı Avrupa Yazınının İlkçağdakiKaynakları", Akademik Kitaplar, İSTANBUL, 2013 (Link)
Efeoğlu E.S., "Batı Avrupa Yazınının İlkçağdaki Kaynakları", , Akademik Kitaplar, Ankara Caddesi, Ünal Han No: 49 K. 2, Cağaloğlu Eminönü - Fatih / İstanbul, 2013 (Link)
Efeoğlu E.S., "", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012
Efeoğlu E.S., "Çeviribilgisi", , Yıldız Teknik Üniiversitesi, İstanbul, 2007
Efeoğlu E.S., "Çeviribilgisi", Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İSTANBUL, 2007
Efeoğlu E.S., "İngiliz Sevgili", Çeviri, Can Yayınları, İSTANBUL, 1998 (Link)
Efeoğlu E.S., "", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi Matbaası - İstanbul, 1997
Efeoğlu E.S., "Bay Andesmas'ın İkindisi", Çeviri, Can Yayınları, İSTANBUL, 1995 (Link)
Efeoğlu E.S., "Şeytan'ın Karısı Jenny Marx", Çeviri, Can Yayınları, İSTANBUL, 1993 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Efeoğlu E.S., "Çeviribilgisi", Diger, ss., 2016
Efeoğlu E.S., "Bayanlar Baylar", Diger, ss., 2016
Efeoğlu E.S., "Çeviri Çevresinde", Diger, ss., 2016
Efeoğlu E.S., "Çevirmenlik Dilmaçlık", Diger, ss., 2016
Efeoğlu E.S., "Güç İş Çeviricilik", Diger, ss., 2016
Efeoğlu E.S., "Öğretmenlik İşi", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Ulusal Dil Ulusal Bilinç", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Yazınsal Türkçenin Çevrilebilirliği", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Osmanlıca Aldatmacası", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Yenilikçi Ataç (Türkçenin Ustaları Özel Sayısı)", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Kişilik Parçalanınca", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Frankofoni Andı Türkçe Andı", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "İki Öyküdeki Gizli Atatürk", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Çeviribilgisi", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Dilimiz Cumhuriyetimiz", Diger, ss., 2015
Efeoğlu E.S., "Herkesin Bir Ülküsü Olsun", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Yazın Üreticisinin Yası", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Bir Çeviri Önsözünün Çevirisi [G. Mounin’in aynı adlı yapıtına D. Aury’nin yazdığı Önsöz’ünün Türkçeye yaptığım çevirisi ve benim kısa açıklamam.", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Servum Pecus", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Yazınsal Türlerin Türkçeleri (Özel Sayı)", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Çocuk Yazınında Türkçe (Özel Sayı)", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Reaya Dilinden Ulusal Dile", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Duran Dil, Duran Yazın", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Bir Fransızın Gözünden Büyük Ermenistan Hayali [J.L. Mattei’nin Bilgi Yayınevince yayımlanmış olan Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri adlı yapıtının tanıtım ve yorum yazısı].", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "La Fontaine Sesleniyor [La Fontaine’in dört fablinin Fransızcaları, Türkçeye Çevirileri, Açıklamalarım ve Yorumlarım].", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Cumhuriyetimizin Dünü, Bugünü, Yarını", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Andığımız Atatürk", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Dilinizi Nasıl Bilirsiniz?", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Çağdaşımız Gılgamış", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Değişen Söz, Değişmeyen Dil", Diger, ss., 2014
Efeoğlu E.S., "Bir Şiirde Dört Kişi (Ronsard'ın Bir Şiirinin eleştirisi)", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Dilimiz Ekinimiz (Cumhuriyetin 90. Yılında Kültürel Değişim, Türkiye ve Türkçe Özel Sayısı - 2)", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Yazında Stoacılık", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Söylemin Biçimi, Sözün Anlamı", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Gömüt Ötesinden Andaçlar - 3", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Yalancı Bir Konuşmacı", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Gılgamış Bize Divan'dan Daha Yakın", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Orhan Kemal'den Hasan Özkılıç'a (2013 Yılı O. Kemal Roman Ödülünü alan "Zahid" Romanının Eleştirisi)", Diger, ss., 2013
Efeoğlu E.S., "Dil Toplumsal, Söz Bireyseldir", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Gömüt Ötesinden Andaçlar – 1 [Chateaubriand’ın aynı adlı yapıtından bölüm çevirisi].", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Atatürklerin, Ecevitlerin Üvey Anası", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Kadro Dergisinin Türkçe Anlayışı (Özel Sayı)", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Maupassant’ın "Çulluk" Başlıklı Öyküsü Çevresinde", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Gömüt Ötesinden Andaçlar – 3 “,[Chateaubriand’ın aynı adlı yapıtından bölüm çevirisi]", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Yerel Dil, Ulusal Dil", Diger, ss., 2012
Efeoğlu E.S., "Dil Denen Soyut Biçim", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Kasım Ayı Kasımpatı Ayıdır", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Orhan Kemal’in Babası Anlatıyor [Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Beyin Anıları adlıyla yayımlanan günlük-anı-tanıklık kitabı üzerine tanıtıcı yazı],", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Devşirme dili Osmanlıca", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Eğitim Öğretim Bunalımı", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Okul Kitaplarının Türkçeleri", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Rönesans, Yontu, Epikurosçuluk", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Acem Mektupları” [Montesquieu’nün aynı adlı yapıtından bölüm çevirisi]", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Gülümsetmeyen Burlesk", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "La Pléiade Örneği", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Orhan Kemal’in Sevdiği Romanı: "Devlet Kuşu” [Orhan Kemal’in aynı adlı romanı üzerine inceleme, yazınsal çözümleme]", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Yazında Epikurosçuluk", Diger, ss., 2011
Efeoğlu E.S., "Q, X, W Harfleri Üzerine", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "İçerdeki Türkiye", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Sözcük Köleliği", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Ömer Seyfettin Yunanistan’da", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Dillerin Gelişiminde Çevirinin İşlevleri (Özel Sayı)", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Çeviri Yoluyla Bölücülük - 1", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Çeviri Yoluyla Bölücülük – 2", Diger, ss., 2010
Efeoğlu E.S., "Ecevit Mavisi Kitaplar [Bülent Ecevit’in T. İş Bankasınca yayımlanan yapıtları üzerine inceleme ve tanıtım yazısı].", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Bella’nın Güzelliği [Jean Giraudoux’nun "Bella" adlı romanı üzerine inceleme-eleştiri-tanıtım yazısı].", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Vatan Yahut Silistre yahut Çoklukta Teklik", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Ağza Alınmayan Sözcükler", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Orhan Kemal’den Bir Çift Roman [Orhan Kemal’in Müfettişler Müfettişi ve Üçkâğıtçı adlı romanları üzerine inceleme ve eleştiri yazısı].", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Mustafa Kemal Atatürk", Diger, ss., 2009
Efeoğlu E.S., "Bülent Ecevit'in Bir Yapıtı: "Atatürk ve Devrimcilik" - 3", Diger, ss., 2007
Efeoğlu E.S., "Bülent Ecevit'in Bir Yapıtı: "Atatürk ve Devrimcilik" - 2", Diger, ss., 2007
Efeoğlu E.S., "Söylenceden Somut Yaşama [Naciye Makal’ın "Bindim Tütün Küfesine" adlı romanı üzerine yazınsal çözümleme ve kitap tanıtım yazısı].", Diger, ss., 2007
Efeoğlu E.S., "Dilin Özkaynakları", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "Bülent Ecevit’in Bir Yapıtı: 'Atatürk ve Devrimcilik’ – 1", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "Atatürk Şiirlerinin Kırk Yılı – 2", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "Seçme Sınavlarından Bilimsel Çalışmalara Türkçe", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "İslam Kalvenciliği", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "Düzeltme İmi [^] Üzerine", Diger, ss., 2006
Efeoğlu E.S., "Michel Tournier’nin Bir Önsözüne Önsöz", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Atatürk Şiirlerinin Kırk Yılı – 1", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "“Atatürk Şiirlerinin Kırk Yılı - 2” , Türk Dili Dergisi, İstanbul, Sayı 111, 26-30, Kasım-Aralık 2005", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Orhan Kemal Doksan Yaşında / Erken Erişilmiş Bir Bilgelik", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Gericilik: Türk Şiirine Geçirilmekte Olan Boyunduruk", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Alpaslan Işıklı’nın Bir Kitabı Üzerine: ‘Gün Doğmadan Önce’ki Anılar", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Üç Yazar, Üç Uzam, İki Düşüngü", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Ömer Seyfettin’in ‘Tekinsiz’ Bir Öyküsü: "Perili Köşk”.", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Büyük Bir Türk Yazarı: Ömer Seyfettin", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Flaubert’in ‘Üç Uzaklama’sına Tournier’nin Yazdığı Önsöz” [Çeviri: Kaynak Betik ile Erek Betik].", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Bir İletişim Aracı Olarak Yazınsal Yapıt", Diger, ss., 2005
Efeoğlu E.S., "Çevirmen mi, Düzeltmen mi?", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Bir Çeviri Deneyiminde Duras ile Paulhan ve Queneau [Duras’ın "Les Yeux verts"inde yer alan iki söyleşinin çevirisi: Kaynak Betik ile Erek Betik]", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Roland Barthes'ın Marguerite Duras'a Yönelttiği 'Bir Eleştiri Üzerine'", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Vedat Günyol'un Bir Yazısından", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Karşı Kıyılar Arasında İletişimsizlik [Oktay Akbal'ın "Karşı Kıyılar" adlı romanının iletişim açısından eleştirisi].", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Türk Düşününe Afrodit’in Katkısı", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Bilimsel Söylemin Biçemi”, Hürriyet Gösteri, İstanbul, Sayı 255, 56-58, Ocak 2004.", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., Duras M., "Tarquinia’nın Küçük Atları Kanatlıdır", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Yazar ile Yayımcı", Diger, ss., 2004
Efeoğlu E.S., "Marguerite Duras'ın "Pasifik'e Karşı Bir Bent" Adlı Romanına Genel Bir Bakış", Diger, ss., 2003
Efeoğlu E.S., "Bilinçaltının Derinliklerinde Batık Bir Gemi [Oktay Akbal'ın "Batık Bir Gemi" adlı romanının tinçözümsel eleştirisi].", Diger, ss., 2003
Efeoğlu E.S., "Yaşar Kemal’in "Tanyeri Horozları"’nda Tarihsel-Toplumsal Göndergeler", Diger, ss., 2003
Efeoğlu E.S., "Yaşar Kemal’in "Bir Ada Hikayesi"nde Devingen ile Durağan 93, 18-21, Kasım-Aralık 2002", Diger, ss., 2002
Efeoğlu E.S., "Ümmet Dili, Millet Dili” Cumhuriyet, 2. sayfa, 18 Ekim 2000", Diger, ss., 2000
Efeoğlu E.S., "Kavramların Örtüşmezliği", Diger, ss., 1999
Efeoğlu E.S., "L’Après-midi de Monsieur Andesmas / Bay Andesmas'ın İkindisi", Diger, ss., 1999
Efeoğlu E.S., "Marguerite Duras’dan Farklı Bir Roman: "Bay Andesmas’ın İkindisi".", Diger, ss., 1999
Efeoğlu E.S., "L'amante anglaise / İngiliz Sevgili", Diger, ss., 1998
Efeoğlu E.S., "L’Espace dérobé / Çalınmış Uzam [Çeviri Şiir: Kaynak Betik ile Erek Betik].", Diger, ss., 1998
Efeoğlu E.S., "Marguerite Duras’dan "İngiliz Sevgili".", Diger, ss., 1998
Efeoğlu E.S., "Pierre-Yves Soucy'nin "Fragments" Adlı Şiir Kitabından IX. Fragment'ın Özgün Biçimi ile Türkçesi", Diger, ss., 1997
Efeoğlu E.S., "Hasan-Âli Yücel’in Louis Bazin’e Mektubu, Louis Bazin’in Hasan-Âli Yücel’e Yanıtı” [Hasan-Âli Yücel’in kızı Canan Yücel Eronat’tan aldığım belgesel nitelikteki mektupların derslikte öğrencilerle birlikte incelenip çevrilmeleri]", Diger, ss., 1997
Efeoğlu E.S., "Bir Bütünlük Ustası: Atatürk", Diger, ss., 1995
Efeoğlu E.S., "‘Medya’ Dedikleri", Diger, ss., 1995
Efeoğlu E.S., "Yazmak mı?.. Yaşamak mı?..", Diger, ss., 1995
Efeoğlu E.S., "Marguerite Duras'ın 'Sevgili' Adlı Romanında Beden ile Tin", Diger, ss., 1994
Efeoğlu E.S., "Yaralı Bir Kuştu O… [Atatürk’ün tinsel yapısının oluşumuna ilişkin bir deneme].", Diger, ss., 1994
Efeoğlu E.S., "Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık Bölümleri", Diger, ss., 1993
Efeoğlu E.S., Yılmaz H., "La Femme du ‘Diable’: Jenny Marx / Şeytan'ın Karısı: Jenny Marx", Diger, ss., 1993
Efeoğlu E.S., "Yirmi Yıl Geçti Aradan", Diger, ss., 1993
Efeoğlu E.S., "Dil Özleşmesinde Atatürkçü Tutum ve Bu tutumun Dilbilimsel-Dilbilgisel Dayanakları", Diger, ss., 1990
Efeoğlu E.S., "İki İstanbul", Diger, ss., 1990
Efeoğlu E.S., "L'espace dans 'La modification' de Michel Butor", Diger, ss., 1986
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi