Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, Tarih, 1999-2002
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği, Ahlak, İlim, Dil, Tarih ve Coğrafya (1869-1908)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ABD Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, "Şevket Süreyya Aydemir Tarih ve Devlet Anlayışı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Atatürtk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürtk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Haziran, 2007.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi