Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz E., "II. Abdülhamit Döneminde Bektaşi Meselesi (1876-1908)", Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi , no.17, pp.97-118, 2018 (Link)
Yilmaz E., "Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası (1913-1914)", Tarih İncelemleri Dergisi , vol.XXXII, pp.209-232, 2017 (Link)
Yilmaz E., "Tanzimat Döneminde Bir Bektaşi'nin Hikâyesi, Hüseyin Yaşar Baba Nasıl Mülhid Oldu? ", Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi , pp.93-120, 2017 (Link)
Yilmaz E., "Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)", Kebikeç, pp.47-72, 2017 (Link)
Yilmaz E., "Yeniçeri Kırımı, Bektaşi Tekkesinin Tasfiyesi ve Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Kimliği (1826-1908) ", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi , pp.111-128, 2016 (Link)
Yilmaz E., "Tanzimat Dönemi Türkçe Çocuk Gazetelerinde Ahlak, İlim ve Milliyetçilik (1869-1876)", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar , ss.35-64, 2012 (Link)
Yilmaz E., "Şevket Süreyya Aydemir ve Milli Sol Yaklaşım", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.93-111, 2012 (Link)
Yilmaz E., "İlk Osmanlı Ya Da Osmanlıcı Çocuk Gazetesi Mümeyyiz ", Toplumsal Tarih, ss.88-94, 2010 (Link)
Yilmaz E., "Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler İnkardan "Tanıyarak Dışlama"ya", İDEA, cilt.2, ss.255-265, 2010 (Link)
Yilmaz E., "Mürüvvet Dergisi'nde Kadınlara Pederşahi Yaklaşım", Müteferrika, ss.293-311, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz E., "", , TÜRKİYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz E., "İmparatorluktun Ulus Devlete Türkiye Tarihi (1789-1993)", Feylesof Kitabevi, İSTANBUL, 2018 (Link)
Yilmaz E., "Türkiye Tarihi (1923-1991) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Cilt 2", Papatya Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Yilmaz E., "Türkiye Tarihi (1789-1923) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Cilt 1", Papatya Yayıncılık, İSTANBUL, 2011
DİĞER YAYINLAR
Yilmaz E., "", , ss.,
Yilmaz E., "Tarihçinin Defteri: Safranbolu", Diger, ss.47-49, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi