Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi", BAP Doktora, 2016-07-03-DOP03, Araştırmacı, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi