Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İncekara A.H., Delen A., Balik Şanli F., Şeker D.Z., "Using Satellite Imageries and Orthophoto to Quantify Environmental Impact of Mining Activities in Forest Area", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.2/2019, pp.806-812, 2019
Üstüner M., Balik Şanli F., "Polarimetric Target Decompositions and Light Gradient Boosting Machine for Crop Classification: A Comparative Evaluation", ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.8, no.97, pp.1-15, 2019 (Link) (Abstract)
Arekhi M., Göksel C., Balik Şanli F., Şenel G., "Comparative Evaluation of the Spectral and Spatial Consistency of Sentinel-2 and Landsat-8 OLI Data for Igneada Longos Forest", ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.8, no.56, pp.2-13, 2019 (Link) (Abstract)
Nasirzadehdizaji R., Balik Şanli F., Abdikan S., Çakir Z., Şekertekin A., Üstüner M., " Sensitivity analysis of multi-temporal Sentinel-1 SAR parameters to crop height and canopy coverage", APPLIED SCIENCES-BASEL, vol.9, no.655, pp.1-18, 2019 (Link) (Abstract)
Hastaoğlu K.Ö., Poyraz F., Türk T., Yılmaz I., Koçbulut F., Demirel M., et al.,"Investigation of the success of monitoring slow motion landslides using Persistent Scatterer Interferometry and GNSS methods", SURVEY REVIEW, vol.50, pp.475-486, 2018 (Link)
Balik Şanli F., Delen A., " ASSESSMENT OF VEGETATION INDICES FOR THE DETERMINATION OF AGRICULTURAL CROP TYPES", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, pp.417-425, 2018 (Link) (Abstract)
Arekhi M., Yesil A., Ozkan U.Y., Balik Şanli F., "Detecting treeline dynamics in response to climate warming using forest stand maps and Landsat data in a temperate forest", FOREST ECOSYSTEMS, vol.5, 2018 (Link) (Abstract)
Balik Şanli F., Abdikan S., Mustafa Tolga E., Sunar A.F., "Evaluation of image fusion methods using PALSAR RADARSAT 1 and SPOT images for land use land cover classification", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.45, pp.591-601, 2017 (Link) (Abstract)
Calo F., Notti D., Galve J.P., Balik Şanli F., Görüm T., Pepe A., et al., "Dinsar-based detection of land subsidence and correlation with groundwater depletion in Konya plain, Turkey", Remote Sensing, vol.9, 2017
Üstüner M., Esetlili M.T., Balik Şanli F., Abdikan S. , Kurucu Y. , "Comparison of Crop Classification Methods for the Sustainable Agriculture Management ", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, pp.648-655, 2016 (Link)
Doğan B., Tüysüz O., Balik Şanli F., "Tectonostratigraphic evolution of the basins on the southern branch of the North Anatolian Fault System in the SE Marmara Region Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.104, pp.389-418, 2015 (Link)
Abdikan S., Bilgin G., Balik Şanli F., Uslu E., Üstüner M., "Enhancing land use classification with fusing dual-polarized TerraSAR-X and multispectral RapidEye data", JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, vol.9, 2015 (Link)
Calo F., Abdikan S., Görüm T., Pepe A., Kılıç H., Balik Şanli F., "The Space-Borne SBAS-DInSAR Technique as a Supporting Tool for Sustainable Urban Policies: The Case of Istanbul Megacity, Turkey", Remote Sensing, vol.7, pp.16519-16536, 2015 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Dixon B., "Application of Support Vector Machines for Landuse Classification Using High-Resolution RapidEye Images: A Sensitivity Analysis", EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.48, pp.403-422, 2015 (Link)
Abdikan S., Balik Şanli F., Ehlers M., "A comparative data fusion analysis of multi sensor satellite images", INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH, vol.7, pp.671-687, 2014 (Link)
Abdikan S., Balik Şanli F., Arikan M., Çakir Z., "Monitoring of coal mining subsidence in peri urban area of Zonguldak city NW Turkey with persistent scatterer interferometry using ALOS PALSAR", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.71, pp.4081-4089, 2014 (Link)
Abdikan S., Balik Şanli F., "Comparison of different fusion algorithms in urban and agricultural areas using sar palsar and radarsat and optical SPOT images", BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, pp.509-531, 2012
Balik Şanli F., "Monitoring land use/cover change and its effects in a higly urbanized district of a metropolitan city Istanbul,Turkey", International Journal of the Physical Sciences, vol.6, pp.2907-2915, 2011
Doğru A.Ö., Balik Şanli F., Ulugtekin N., "A change detection analysis in the Izmir bird paradise Integration of remote sensing and geographic information system", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.51-56, 2009
Balik Şanli F., Kurucu Y., Esetlili M.T., "Contribution of SAR Images to Determination of Surface Moisture on the menemen Plain, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol.30, pp.1805-1817, 2009
Balik Şanli F., "Determining land use changes by radar optic fused images and monitoring its environmental impacts in Edremit region of western Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.151, pp.45-58, 2009 (Link)
Balik Şanli F., "Defining temporal spatial patterns of mega city Istanbul to see the impacts of increasing population", Environmental Monitoring and Assessment, vol.146, pp.267-275, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Esetlili M.T., Bektas Balcik F. , Balik Şanli F., Üstüner M., Kalkan K., Göksel C., et al., "Comparison of Object and Pixel-Based Classifications For Mapping Crops Using Rapideye Imagery: A Case Study Of Menemen Plain, Turkey", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.5, pp.231-243, 2018 (Link)
Esetlili T.M., Bektaş Balçik F., Balik Şanli F., Üstüner M., Kalkan K., Göksel C., et al., "Comparison of Object and Pixel-Based Classifications for Mapping Crops Using Rapideye Imagery: A Case Study of Menemen Plain,Turkey", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.5, pp.231-243, 2018
Delen A., Balik Şanli F., "Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.242-247, 2017
Üstüner M., Balik Şanli F., "Evaluating Training Data For Crop Type Classification Using Support Vector Machines And Random Forests", Geodetski Glasnik, vol.48, pp.125-133, 2017 (Link)
Balik Şanli F., Balik Şanli F., Delen A., "Pamuk Ekili Alanların Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Belirlenmesi: Menemen Örneği", Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences, ss.1-8, 2017 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., "EVALUATING TRAINING DATA FOR CROP TYPE CLASSIFICATION USING SUPPORT VECTOR MACHINES AND RANDOM FORESTS", Geodetski Glasnik, vol.51, pp.125-133, 2017
Balik Şanli F., Uçar C., "Gölümü objelerin 3-B modellenmesinde GPR/GPS kombinasyonu", TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.0, ss.19-30, 2017 (Link)
Aldabash M.D., Balik Şanli F., "Analysis of Multi Temporal Satellite Imagery for Total Suspended Sediments in a Wave Active Coastal Area Gaza Strip Coastal Water Palestine", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.3, pp.1-11, 2016 (Link)
Hastaoğlu K.Ö., Poyraz F., Türk T., Koçbulut F., Şanli D.U., Yılmaz I., et al.,"GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.161-175, 2014 (Link)
Abdikan S., Balik Şanli F., "Zonguldak Maden Alanlarında Meydana Gelen Yeryüzeyi Hareketlerinin InSAR Zaman Serileri ile Belirlenmesi", Harita Dergisi, cilt.79, ss.1-6, 2013 (Link)
Balik Şanli F., "Stereoskopik Radarsat F1- F5 Görüntülerinden Üretilen Sayısal Arazi Modellerinin Değerlendirilmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.33-38, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Oğurlu M., "Yüksek Çözünürlüklü Uydu verileri ve Hava Fotoğraflarından Otomatik Bina Yakalama", 13. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı, TÜRKİYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M.T., Bilgin G., "An Applicatıon of Roll-Invariant Polarimetric Features for Crop Classıfıcatıon from Multi-Temporal Radarsat-2 SAR Data", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS TC I Mid-term Symposium “Innovative Sensing – From Sensors to Methods and Applications", Karlsruhe, ALMANYA, 10-12 Ekim 2018, vol. XLII-1, pp.451-456 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Classification of forested areas using morphological profiles in dual polarized ALOS/ PALSAR data", IX Conference of the Italian Society of Remote Sensing, Floransa, ITALYA, 4-6 Temmuz 2018, pp.115-115 (Link)
Berber K.C., Balik Şanli F., Başaraner A.M., "Farklı Çözünürlüklerdeki Uydu Görüntüleri ve Büyük Ölçekli Haritalardan Yararlanarak Ekili Alanların İzdüşüm ve Yüzey Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.---
Gökdağ Ü., Üstüner M., Bilgin G., Balik Şanli F., "Uzamsal Öznitelikler Kullanılarak Çekirdek Tabanlı Aşırı Öğrenme Makineleri ile PolSAR Görüntüsü Sınıflandırılması; Kernel Extreme Learning Machines for PolSAR Image Classification using Spatial Features", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Üstüner M., Gökdağ U., Bilgin G., Balik Şanli F., "Eğiticili Sınıflandırma Yöntemlerinin Dengeli ve Dengesiz SAR Veri Kümelerindeki Başarımlarının Karşılaştırılması; Comparing the Classification Performances of Supervised Classifiers with Balanced and Imbalanced SAR Data Sets", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Abdikan S., Üstüner M., Balik Şanli F., Bilgin G., "Combining Landsat and ALOS data for land cover mapping ", IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Bilgin G., Abdikan S., "Land Use and Cover Classification of Sentinel-1A SAR Imagery: A Case Study of Istanbul", IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Üstüner M., Bilgin G., Abdikan S., Balik Şanli F., "Classification of Sentinel-1A SAR Data Using Principal Component Analysis and Kernel Principal Component Analysis", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG’17), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Üstüner M., Balik Şanli F., "LANDSAT-8 Uydu Görüntüsü ile Arazi Örtüsü Sınıflandırmasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanımı ", 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.1-3 (Link)
Shah A.F. , Akyüz D.E. , Balik Şanli F., Bektaş Balçık F., Kiliç Gül F., "Estimation of Evapotranspiration using SEBALAlgorithm and Remotely Sensed Data, A Case Study:Northern Afghanistan ", MESAEP 2017, Roma, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.1-1
Balik Şanli F., Balik Şanli F., "ASSESSMENT OF VEGETATION INDICES FOR THE DETERMINATION OF AGRICULTURAL CROP TYPES", B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Alba Iulia, ROMANYA, , pp.218-218
Balik Şanli F., Balik Şanli F., "Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi", IX. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AFYONKARAHİSAR, TÜRKIYE,
Abdikan S., Balik Şanli F., Balik Şanli F., Bilgin G., "Landsat ve ALOS Verilerini Kullanarak Arazi Örtüsü Haritasının Oluşturulması", 25. IEEE SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI, TÜRKIYE,
Balik Şanli F., Bilgin G., Abdikan S., Balik Şanli F., "Sentinel-1A SAR Görüntüsü ile Arazi Örtüsü ve Kullanımı Sınıflandırması: İstanbul Örneği", 25. IEEE SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI, TÜRKIYE,
Balik Şanli F., Bektaş Balçik F., Göksel C., Abdikan S., "Performance Analysis of Landsat 8 OLI Images to Determine Land Use/Cover using TCT and Pan sharpening Methods", icc 2017 28 th International Cartographic Congress, ,
Abdikan S., Üstüner M., Balik Şanli F., Bilgin G., "Combining Landsat and ALOS data for land cover mapping", 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, TÜRKIYE,
Dalka S., Balik Şanli F., Öcalan T., "MESLEĞİMİZİN GELECEĞİNE YÖNELİK HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ADAYI ÖĞ-RENCİLERİNİN TUTUM ve DÜŞÜNCELERİ İLE MESLEKİ YETERLİLİKLERİ VE GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİSİ", 16. TÜRKİYE HATİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, TÜRKIYE,
Üstüner M., Bilgin G., Balik Şanli F., "Classification of Sentinel-1A SAR Data Using Principal Component Analysis and Kernel PrincipalComponent Analysis”", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, ,
Abdikan S., Balik Şanli F., Üstüner M., Calò F., "Land Cover Mapping Using Sentinel-1 SAR Data", XXIII ISPRS Congress 2016, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, pp.757-761 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Bitki Örtüsü İndekslerinin Tarımsal Ürün Deseni Tespitindeki Etkisinin Araştırılması", 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.271-275 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Balanced vs Imbalanced Training Data: Classifying Rapideye Data With Support Vector Machines", XXIII ISPRS Congress 2016, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, pp.379-384 (Link)
Ustuner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Balanced vs Imbalanced Training Data: Classifying Rapideye Data With Support Vector Machines", XXIII ISPRS Congress 2016, , Temmuz 2016, vol.XLI, pp.380-384 (Link)
Abdikan S., Balik Şanli F., Ustuner M., Calò F., "Land Cover Mapping Using Sentinel-1 SAR Data", XXIII ISPRS Congress 2016, , Temmuz 2016, vol.XLI-B7,, pp.757-761 (Link)
Selin B., Balik Şanli F., Kaya Ş., "Nüfusa Bağlı Yerleşim Alanı Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Analizi Küçükçekmece Örneği", 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU - UZAL-CBS 2016., Adana, TÜRKIYE,
Balik Şanli F., Üstüner M., "Investigating the Influence of Training Set Size for Crop Type Classification using RapidEye", 27th International Cartographic Conference, Rio de Jenerio, BREZILYA,
Üstüner M., Balik Şanli F., Bektas Balcik F. , Göksel C., "Investigating the Influence of Training Set Size for Crop Type Classification using RapidEye", 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, BREZILYA, 23-28 Ağustos 2015, pp.1-1 (Link)
Bektas Balcik F. , Balik Şanli F., Göksel C., Üstüner M., "Coastal Zone Detection in Istanbul using Landsat 8 OLI Image ", 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, BREZILYA, 23-28 Ağustos 2015, pp.1-1
Üstüner M., Balik Şanli F., "Crop Pattern Mapping Using Winner Takes All Classification", Wavelength 2015 RSPSoc, ,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi Karşılaştırmalı Analiz", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs, Konya, TÜRKIYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Esetlili M. T., Abdikan S., "Comparison of Crop Classifification For The Sustainable Agricultural Managment", MACODESU 2015 MArine Coastal Development Sustainability, ,
Üstüner M., Balik Şanli F., "Crop Pattern Mapping Using Winner Takes All Classi?cation", Wavelength 2015,RSPSoc, Newcastle Upon the Tyne, INGILTERE, 30 Mart - 1 Nisan 2015, pp.1-1
Üstüner M., Balik Şanli F., "Testing the Sensitivity of Vegetation Indices for Crop Type Classification using RapidEye Imagery", FIG Working Week 2015, SOFYA, BULGARISTAN,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi: Karşılaştırmalı Analiz", TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.162-165 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., "Testing the Sensitivity of Vegetation Indices for Crop Type Classification using RapidEye Imagery", FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofya, BULGARISTAN, 17-21 Mayıs 2015, pp.1-9 (Link)
Bakirman T., Bilgin G., Balik Şanli F., Uslu E., Üstüner M., "Fusion and classification of synthetic aparture radar and multispectral sattellite data", IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, pp.754-757 (Link)
Balik Şanli F., Abdikan S., "İnterferometrik SAR Yöntemi İle Maden Alanlarinda Meydana Gelen Çökmelerin Belirlenmesi", JEOUZAL-2014 jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE,
Balik Şanli F., Abdikan S., Antonio P., Görüm T., "Analysis Of Deformation Patterns Through Advanced Dinsar Techniques In Istanbul Megacity", ISPRS Technical Commission VII Symposium, ISTANBUL, TÜRKIYE, , vol.7, pp.19-21
Abdikan S., Fabiana C., Balik Şanli F., Görüm T., "Megakent İstanbul sa Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının InSAR Yöntemi ile Analizi", 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul, TÜRKIYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., Tolga E., "Crop Type Classification Using Vegetation Indices of RapidEye Imagery", ISPRS Technical Commission VII Symposium, İstanbul, TÜRKIYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., "Kirmizi kenar Ve Yakin Kizilötesi Bantlarinin Tarimsal Ürün Deseni Siniflandirma Doğruluğuna Olan Etkisinin Araştirilmasi Rapideye Örneği", 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul, TÜRKIYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M.T., Kurucu Y., "Crop Type Classi?cation Using Vegetation Indices of RapidEye Imagery", ISPRS Technical Commission VII Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.195-198
Bakirman T., Bilgin G., Balik Şanli F., Uslu E., Üstüner M., "Sentetik Açıklık Radar ve Multispektral Uydu Verilerinin Kaynaştırılması ve Sınıflandırılması", IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, TÜRKIYE,
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M.T., Kurucu Y., "Kırmızı-Kenar ve Yakın Kızılötesi Bantlarının Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Olan Etkisinin Araştırılması: Rapideye Örneği", 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, ss.1-5 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Bektaş Balçik F., Esetlili M.T., "Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma: RapidEye Ornegi", Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), 23-25 Mayis 2013, KTU, Trabzon, TÜRKİYE, 0 2013
Hastaoğlu K.Ö., Poyraz F., Türk T., Şanli D.U., Balik Şanli F., Duman H., "GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar", TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi, Sivas, TÜRKIYE,
Balik Şanli F., Abdikan S., "Fusion Of Terrasar X And Rapideye Data A Quality Analysis", ISPRS2013-SSG 2013, Antalya, TÜRKIYE, , vol.72, pp.27-30
Üstüner M., Balik Şanli F., Bektas Balcik F. , Esetlili M.T., "Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma: RapidEye Ornegi", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.1-5 (Link)
Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M.T., Üstüner M., Sunar F., "FUSION OF TERRASAR-X AND RAPIDEYE DATA: A QUALITY ANALYSIS ", ISPRS Conference on. “Serving Society with Geoinformatics”. ISPRS2013-SSG, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-17 Kasım 2013, pp.27-30 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Bektaş Bakçık F., Esetlili M.T., "Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma: RapidEye Ornegi", Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), TÜRKİYE, Mayıs 2013
Balik Şanli F., Abdikan S., "Mapping Crop Types by Using Rapideye Data in Menemen Plain İzmir", 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", İzmir-Çeşme, TÜRKIYE, , pp.168-169
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Üstüner M., Maktav M.D., "SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması", IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, TÜRKIYE,
Özkan C., Osmanoğlu B., Kaan K., Balik Şanli F., "Testing The Generalization Efficiency of Oil Slick Classification Algorithm Using Multiple SAR Data for Deepwater Horizon Oil Spill", XXII ISPRS Congress “Imaging a sustainable future”, AVUSTRALYA, , vol.7, pp.67-72
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Abdikan S., Çetin İ.H., "An algorithm for coastline detection using SAR images", XXII ISPRS Congress"Imaging a Sustainable Future", ,
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Abdikan S., Üstüner M., Maktav D. , et al.,"SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması", IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2012, ss.1-8 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., "Comparison of Neural Network and ISODATA Classi?ers for Land Cover Assessment Using Optical Data", FIG Commission 3 Workshop 2012 Spatial Information, Informal Development, Property and Housing, Atina, YUNANISTAN, 10-14 Aralık 2012, pp.1-1
Bektaş Balçık F., Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M., Göksel Ç., Kurucu Y., "Mapping Crop Types by Using Rapideye Data in Menemen Plain, İzmir", 8th International Soil Science Congress, , Mayıs 2012, vol.III, pp.168-
Ozkan C., Osmanoglu B., Sunar F., Sables G., Kalkan K., Balik Şanli F., "Testing The Generalization Efficiency of Oil Slick Classification Algorithm Using Multiple SAR Data for Deepwater Horizon Oil Spill", XXII ISPRS Congress, , Ağustos 2012, vol.XXXIX, pp.67-
Balik Şanli F., Acar U., Bayram B., Balık Sanli F., Sunar F., Maktav D., "An Algorithm for Coastline Detection Using SAR Images", XXII ISPRS Congress, , Ağustos 2012, vol.XXXIX, pp.457-
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Üstüner M., Sunar F., Maktav D., "SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması", UZAL-CBS 2012 IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2012
Bektaş Balçık F., Balik Şanli F., Esetlili M.T., Kurucu Y., Göksel Ç., "RapidEye Görüntüsü ‘Red Edge’ Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması: İzmir Menemen Örneği", UZAL-CBS 2012 IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2012
Balik Şanli F., Abdikan S., Arıkan M., Çakır Z., Kemaldere H., "InSAR Zaman Serileri ile Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi: Türkiye Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği", UZAL-CBS 2012 IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2012
Üstüner M., Balik Şanli F., "Comparison of Neural Network and ISODATA Classifiers for Land Cover Assessment Using Optical Data", 2012 FIG Commission 3 Workshop, , Aralık 2012
Balik Şanli F., "RapidEye Görüntüsü Red Edge Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması İzmir Menemen Örneği", IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, TÜRKIYE,
Acar U., Bayram B., Balik Şanli F., Oğurlu M., "Yüksek Çözünürlüklü Uydu verileri ve Hava Fotoğraflarından Otomatik Bina Yakalama", 13. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı., Ankara, TÜRKIYE,
Abdikan S., Hooper A., Arıkan M., Balik Şanli F., Kemaldere H., "InSAR Time Series Analysis of Coal Mining in Zonguldak City, Northwestern Turkey", Fringe 2011 Workshop, , Eylül 2011, pp.207-
Abdikan S., Andy H., Balik Şanli F., Huseyin K., "InSAR Time Series Analysis of Coal Mining in Zonguldak City Northwestern Turkey", Fringe 2011 Workshop, Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 Prepetary Workshop, Frascati-Rome, ITALYA,
Abdikan S., Balik Şanli F., "Fusion of sar images PALSAR and RADARSAT 1 with multispectral spot image a comparative analysis of resulting images", ISPRS Congress "Silkroad for Information from Imagery”, ,
Balik Şanli F., Abdikan S., "Soil Moisture Estimation From Radarsat 1 Asar And Palsar Data In Agricultural Fields Of Menemen Plane Of Western Turkey", ISPRS Congress "Silkroad for Information from Imagery”, ,
Başaraner A.M., Balik Şanli F., "Clustering of Buildings Based on Geospatial Characteristics and Relations for Generalization of Medium Scale Topographic Maps in an Object-Oriented GIS", Workshop On Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, ISPRS Commission II/2, ANKARA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2005, pp.---
Emem O., Kiliç Gül F., Yastikli N., Balik Şanli F., "3D Modelling And Visualization Using Photogrammetric Data ", 24th Urban Data Management Symposium, Venedik, ITALYA, 1-1 Ocak 2004, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balik Şanli F., Abdikan S., Bayık Ç., "The Role of SAR Remote Sensing to Detect Oil Pollution and Emergency Intervention ", OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA; ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION, Ünlü S., Alpar B., Öztürk B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ISTANBUL, ss.157-175, 2018 (Link)
Balik Şanli F., " Fotoğrafik Sistem Bileşenleri", Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama, Kavak K.Ş., Ed., Palme Yayınevi, Ankara, ss.150-180, 2018 (Link)
Demir H., Balik Şanli F., Gür M., "A Sustainable and Economically Recycling Real Estate Development Project: A Case Study for Istanbul Park", in: Survival and Sustainability, H. Gökçekus, U. Türker, J.W. LaMoreaux , Eds., Springer, Berlin Heidelberg, pp.315-327, 2017
Esetlili T., Balik Şanli F., "Bölüm 2 Uzaktan Algılama Yöntemleri ve Uydu Görüntüsü Temel İşleme Adımları", Tarımda Uzaktan Algılam Tekniği, Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Ed., DEMFO, ss.23-74, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi