Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Samir B.E., Mohammed A., Omar I., Çelik F., "EFFECT OF GEOMETRIC CONFIGURATIONS ON HYDRODYNAMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF A MARINE PROPELLER", BRODOGRADNJA, vol.67, pp.31-48, 2016
Doğrul A., Arikan Özden Y., Çelik F., "A NUMERICAL INVESTIGATION OF SO2 EMISSION IN THE STRAIT OF ISTANBUL", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.5795-5803, 2016 (Link)
Çelik F., Arikan Özden Y., Bal S., "Numerical simulation of flow around two- and three-dimensional partially cavitating hydrofoils", OCEAN ENGINEERING, vol.78, pp.22-34, 2014 (Link)
Çelik F., Erturk I., Turan E., "Investigation of main particulars subject to minimum building cost for chemical tankers", OCEAN ENGINEERING, vol.73, pp.32-37, 2013
Arikan Özden Y., Doğrul A., Çelik F., "Performance Analysis and Investigation of the Slipstream Flow of Podded Propellers", BRODOGRADNJA, vol.63, pp.226-233, 2012 (Link)
Ekinci S., Çelik F., Güner M., "Hydrodynamic Analysis Including Noise Prediction of Marine Propellers", Brodogradnja, vol.61, pp.359-366, 2010
Çelik F., "A Practical Noise Prediction Method for Cavitating Marine Propellers", Brodogradnja, vol.61, pp.359-366, 2010
Can S., Çelik F., Yilmaz H., Bak O.A., "Oil spill simulation: A case study in the strait of Istanbul", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.16, pp.1517-1522, 2007
Yilmaz H., Çelik F., "Is A Wake Equalising Duct Applicable To All Ships ?", The Naval Architect, pp.8-9, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arikan Özden Y., Çelik F., "DENİZALTI KIÇ KONİKLİK AÇISININ VE BOY-GENİŞLİK ORANININ TEKNE VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ", Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.71-87, 2017 (Link)
Doğrul A., Bal Ş., Çelik F., "Sabit Hızda Hareket Eden 2-B Kaynak Tekilliğinin Serbest Su Yüzeyine Etkilerinin İncelenmesi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.149-156, 2015 (Link)
Arikan Özden Y., Çelik F., Bal Ş. , "Numerical Simulation of Flow around Two- Dimensional Partially Cavitating Hydrofoils", Journal of Marine Science and Application, pp.245-254, 2014 (Link)
Çelik F., "Gaziantep-İstanbul Arası Yük Taşımacılığının Ekonomik Analizi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.303-309, 2012
Doğrul A., Arikan Özden Y., Çelik F., "A Numerical Investigation of Multiphase Flow and Oil Spill in Istanbul Strait", The Online Journal of Science and Technology, vol.1, pp.8-15, 2011 (Link)
Arikan Özden Y., Doğrul A., Çelik F., "Podlu Sevk Sistemlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi", Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, ss.4-12, 2010
Ekinci S., Arikan Özden Y., Çelik F., "Numerical Analysis of Sheet Cavitation for two Dimensional Hydrofoils", Ovidius University Annual Scientific Journal, vol.12, pp.7-14, 2010
Arikan Özden Y., Doğrul A., Çelik F., "Gemi Sevk Sistemleri Tarihine Bakış", Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, ss.13-19, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arikan Özden Y., Özden M.C., Çelik F., "Numerical Investigation of Submarine Tail Form on the Hull Efficiency", Fifth International Symposium on Marine Propulsors, Helsinki, FINLANDIYA, 12-15 Haziran 2017, pp.1000-1010
Çelik F., Bal Ş., Özden Y.A., "Optimal Geometry for 3D Supercavitating Hydrofoils", , , Ekim 2014
Ekinci S., Çelik F., Doğrul A., "Numerical Investigation of Wake Field Effects on Propeller Performance for Different Ships", , , Ekim 2014
Çelik F., "Prediction of Cavitation on Two- and Three-Dimensional Hydrofoils by an Iterative BEM", 8th International Symposium on Cavitation, , Ağustos 2012
Ekinci S., Çelik F., Arikan Özden Y., "4 Kanatlı Wageningen B Serisi Pervanelerin Dizaynı İçin Pratik Yaklaşımlar", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2012, ss.143-158
Arikan Özden Y., Çelik F., Bal Ş., "İki Boyutlu Hidrofoiller Üzerindeki Kısmi Kavitasyonun Sayısal Olarak İncelenmesi", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2012, ss.159-174
Çelik F., "Application of CFD in analysis of steady and unsteady turbulent flow pasta marine propeller", The 7th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, , Eylül 2012
Ekinci S., Çelik F., Arikan Özden Y., "Practical Approaches for Design of 4 Bladed Wageningen B Series Propellers", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime (INT-NAM 2011) Proceedings, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2011, vol.1, pp.441-454
Çelik F., "A Case Study: Investigation of the Most Cost-Effective Transportation Mode Between Istanbul and Denizli", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, , Ekim 2011
Çelik F., "Investigation of the Optimum Duct Geometry for A Passenger Ferry", 9th Symposium on High Speed Marine Vehicles, , Mayıs 2011
Çelik F., "Cooling System Design for a Fuel Cell Powered Pleasure Boat", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, , Ekim 2011
Çelik F., "Practical Approaches for Design of 4 Bladed Wageningen B Series Propellers", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, , Ekim 2011
Çelik F., "Investigation of the Influence of Skew and Rake into the Propeller Performance and Cavitation", 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, , Ekim 2011
Arikan Özden Y., Doğrul A., Çelik F., Alkan A.D., "Energy Efficient Hull Form Design for A Pleasure Boat Powered by A Solar-Hydrogen Energy System", 9th Symposium on High Speed Marine Vehicles, Naples, ITALYA, 25-27 Mayıs 2011, pp.1-4
Doğrul A., Arikan Özden Y., Çelik F., "A Numerical Investigation of Air Lubrication Effect on Ship Resistance", International Conference on Ship Drag Reduction (SMOOTH-Ships), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2010, pp.1-5
Ekinci S., Çelik F., Güner M., "Pressure Distribution and Sheet Cavitation Analysis of Marine Propellers for Steady Case", The 6th International Scientific Conference on Naval Technologies (TEHNONAV 2008), Constanta, ROMANYA, 22-24 Mayıs 2008, pp.123-127
Ekinci S., Çelik F., Güner M., "Numerical analysis of Marine Propellers for Steady and Unsteady Cases", An International conference on Small Craft Related Sciences and Engineering (SMALL CRAFT), MUĞLA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, pp.148-158
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi