Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirel F.G., "Hatırlama ve Hatırlatmak Alman İmparatoru II Wilhelm Çanakkale de", Yeni Türkiye, 2015
Demirel F.G., "Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Yardım Kurumu", OTAM, vol.29, pp.83-91, 2011
Demirel F.G., "Cumhuriyet in İlk Yıllarında Haftalık Mecmua da Yayınlanan Okuyucu Mektupları", Müteferrika, 2010
Demirel F.G., "“Osmanlı Hapishanesi’nin Gardiyanları”", Hukuk ve Adalet, ss.257-263, 2007
Demirel F.G., "“Osmanlı Devleti’nde Telif Hakları Sorunu”", Bligi ve Bellek, ss.93-103, 2007
Demirel F.G., "Hadisat ı Hukukiye Cumhuriyette İlk Nafaka Davası", Güncel Hukuk, 2006
Demirel F.G., "“Osmanlı Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nunda Hapishaneler”", Hukuk ve Adalet, ss.68-73, 2005
Demirel F.G., "Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası”", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.755-765, 2005
Demirel F.G., "Dershane i Tatbikat", Güncel Hukuk, 2005
Demirel F.G., "Yeni Bulunan Belgelerin Işığında II Abdülhamid in Yaktırdığı Kitapların Bir Listesi", Müteferrika, 2005
Demirel F.G., "II Abdülhamid Döneminde Gümrüklerde Toplatılan ve Elbette Yakılan Kitaplar", Müteferrika, 2005
Demirel F.G., "Osmanlı da Dava Vekilleri Cemiyeti nin Kuruluşu", Güncel Hukuk, 2005
Demirel F.G., "Osmanlı Devleti nde Yabancılara Mülk Satışı", Güncel Hukuk, 2004
Demirel F.G., "“Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi”", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.89-104, 2004
Demirel F.G., "Osmanlı da Bir Kitap Şirketi Şirket i Sahafiye i Osmaniye", Müteferrika, 2004
Demirel F.G., "Kastamonu da Yerel Bir Gazete Serbaz", Müteferrika, 2003
Demirel F.G., "Osmanlı Devleti nde Tuz Gelirlerinin Düyûn ı Umumiye ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 2002
Demirel F.G., "Osmanlı Padişahlarının Doğum Günü Kutlamalarına Bir Örnek", İlmi Araştırmalar, 2001
Demirel F.G., "1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi", Toplumsal Tarih, 2001
Demirel F.G., "II Abdülhamid Dönemi Tiyatro Sansürü Ve Perdeler Sansürle Açıldı", Toplumsal Tarih, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirel F.G., "Türkistandaki İktisadi Sosyalizm Siyasetine Karşı Türkistanlı Aydınların Tepkileri: Önce Ekmek Sonra Pamuk", 20. Yüzyıl Başlarından Türk Dünyasındaki Siyasi İktisadi ve Kültürel Gelişmeler, ALMATI, KAZAKISTAN, 24-27 Nisan 2018, pp.0-0
Demirel F.G., "Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Sicil Uygulaması", XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.0-0
Demirel F.G., "Usûl ve Kanûn Dairesinde Çalışmak ve Yaşamak: İzmir Dava Vekilleri Cemiyeti (Baro)", III. Uluslararası Tarih Sempozyumu: İzmir'in Dünü ve Yarını, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Nisan 2018, pp.0-0
Demirel F.G., "“ II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum, , Eylül 2016
Demirel F.G., "“Cumhuriyet Kadınlarının Askerlik Serüveni: Kadınları da Alın Askere”", , , 0 2016
Demirel F.G., "Osmanlı Devleti’nde hâkimlerin seçimi ve tayinlerinin yargı etiği açısından değerlendirilmesi", T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, , Mayıs 2016
Demirel F.G., "The Modernisation of the legal system in the Ottoman State and Iran in the nineteenth Century.", Osaka Üniversitesi, , Şubat 2016
Demirel F.G., "Ortadoğu’da Hukukun Modernleşme Süreci: Osmanlı ve İran Örneği", Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildiriler, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2015, pp.93-103
Demirel F.G., "The Analysis of Women Reader Letters in the Early Republic Era", Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Women’s Knowledge and Gender Politics Local and Global, , Ekim 2015
Demirel F.G., "Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yapılan Anketlere Göre Toplumun Değerler Algısı", Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyum Bldirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, vol.II, pp.1601-1622
Demirel F.G., "Sultan II. Abdülhamid’in Mirası- Kamu Binaları", Marmara Belediyeler Birliği, TÜRKİYE, Mayıs 2013
Demirel F.G., "The İtalian Influence on the Law Culture of the Republican Age", Roma Universty, , Eylül 2013
Demirel F.G., "Türk Hukuk Tarihi Yazımını 1933 Tarihli İstanbul Adliye Yangını Nasıl Etkiledi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TÜRKİYE, Aralık 2012
Demirel F.G., "Sultan Mehmed Reşat'ın Edirne Seyahatı", Uluslararası Edirnenin Fethi'nin 650. Yılı Sempozyumu, , Ocak 2012
Demirel F.G., "I Balkan Savaşı Öncesinde İstanbulda Yapılan Savaş Mitingileri Tezahürat -IıMilliye", VII. Atatürk Kongresi Bildiriler, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 17-22 Kasım 2011, pp.312-328
Demirel F.G., "“Vilayet-i Selase (Selanik- Kosova- Manastır) Adli Islahatı”", , , 0 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirel F.G., "Sultan II. Abdülhamid'in Kamusal Alanda Görünürlüğü", Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi , Mehmet Bulut, Muhammet Enes Kala, Nuri Salık, Maşallah Nar, Ed., Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.95-111, 2019
Demirel F.G., "“II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı” ", Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, Fahrettin Gün, İbrahim Erbay, Ed., Milli Saraylar Yayını, İstanbul, ss.536-545, 2017
Demirel F.G., "“Muhacirlerin Yazdığı Arzuhallerin Osmanlı Tarih Yazımı Açısından Değerlendirilmesi”", Geçmişten Günümüze Göç , Osman Köse, Ed., Canik Belediyesi Yayınları, Samsun, ss.1499-1504, 2017
Demirel F.G., "The Implementation of the General Pardon after the Proclamation of the Second Constitutional Reactions in the Prisons", in: The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908, .B Tauris, 2017
Demirel F.G., "“Osmanlı Polis Teşkilatının Hafıza Mekânı: Polis Müzesi", Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yücel Yiğit, Ed., Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.499-514, 2017
Demirel F.G., "“Türk Hukuk Tarih Yazımını 1933 Tarihli İstanbul Adliye Yangını Nasıl Etkiledi” ", Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo- Kültürel Siyasi Yansımalar: Ali İhsan Gencer Armağanı, Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, Neriman E. Hacısalihoğlu, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.477-484, 2015
Demirel F.G., "A Modern Performance in in Late Otoman Times Birthday Celebrations as Imperial Image- Making", in: Celebration Entertainment and Theater in the Ottoman World, Newyork Seagull Publication, 2014
Demirel F.G., "Osmanlıdan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret", , Tarih Vakfı Yayınları, istanbul, 2012
Demirel F.G., Ed., "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İSTANBUL, 2012
Demirel F.G., "Sultan II. Abdülhamidin Mirası İstanbulda Kamu Binaları", , İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2011
Demirel F.G., "Sultan II. Abdülhamid'in Mirası: İstanbul'da Kamu Binaları", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2011
Demirel F.G., "II. Abdülhamid Döneminde İran Şahının İstanbul Ziyareti", İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2010
Demirel F.G., "Devr-i Hürriyette Tevzi-i Adalet: Seyyar Sulh Hakimleri", II Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010
Demirel F.G., "İstanbul’da Bâbıâli Gazeteciliği", Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010
Demirel F.G., "II. Abdülhamid Döneminde Yazar ve Yayıncı Olmak: Yasak Kitaplar", Düne Bakarak Bugünü Anlamak 2008 den 1908 e Bakmak, Tarem Yayınları, 2009
Demirel F.G., "Adliye Nezareti Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914)", Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2008
Demirel F.G., "Kastamonu Hapishanesi", Üsküdar a Kadar Kastamonu, Yapı Kredi Yayınları, 2008
Demirel F.G., "Adliye Nezareti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri", , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, istanbul, 2008
Demirel F.G., "II. Abdülhamid Döneminde Sansür", Bağlam Yayınları, İSTANBUL, 2007
Demirel F.G., "“Adliye Teşkilatında Yaşanan Sorunların Hapishanelere Yansıması 1876-1909”", Osmanlı da Asayiş Suç ve Ceza, Noemi Levy- Alexandre Toumarkine, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007
Demirel F.G., "Adliye Nezareti’nin Teşkilat Tarihçesi", Adalet Kitabı, Adalet Bakanlığı Yayınları, 2007
Demirel F.G., "II. Abdülhamid Döneminde Sansür", , Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007
Demirel F.G., "Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler ve Son Ziyafetler", Doğan Kitap, İSTANBUL, 2007
Demirel F.G., "Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler", , Doğan Kitap, İstanbul, 2007
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Demirel F.G., "Censorship", Encyclopedia of the Ottoman Empire,Newyork Bruce Master, Facts on File,, pp.130-132, 2008
DİĞER YAYINLAR
Demirel F.G., "The Ottoman Iranian Borderlands: Making a Boundary 1843- 1914", Diger, pp.339-341, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi