Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"4-Kinazolinon Türevlerinin Yeni Bir Yolla Sentezi ve Reaksiyonları", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Bazı Achillea Türlerinin Kimyasal Yapılarının Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Biyolojik Etkin Substitue Diazin ve Türevlerinin Sentezi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı,
"Domino Heck Reaksiyonları ile GABA Türevlerinin Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Çeşitli Mono ve Dikatyonik Amonyum Tuzlarının Çeşitli Organik Reaksiyonlarda Faz Transfer Katalizörü ve Umpolung Katalizörü Olarak Etkinliğinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Bazı Organik Kirliliklerin Yüzey Aktif Madde Modifiye Edilmiş Killerle Uzaklaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Aza-aromatik Karbanyonların Oluşumu, Reaksiyonları, Aktif Bileşik Sentezleri", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Biyolojik Aktivite Gösterebilecek Bitişik Halkalı Tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı,
"Asimetrik Strecker Reaksiyonları İçin Yeni Katalizörlerin Geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2014
"Yeni Prolin Temelli Organokatalizörlerin Sentezi Ve Organik Reaksiyonlardaki Etkinliklerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Kiral ve Kiral Olmayan Yeni Heterosiklik Tuzların Faz Transfer Katalizörü ve İyonik Sıvı Özelliklerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Homokiral Pirol Türevlerinin Birch İndirgenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-2310-103T050, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi