Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :İstatistik, İstatistiksel modelleme ve çıkarımlar, değişken/model seçimi, sağlam istatistiksel yöntemler, büyük veri, parallel programlama
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Statistics, statistical modeling and inference, variable/model selection, robust statistical methods, big data, parallel programming
Research Areas :Veri bilimi Büyük veri Lineer karma modellerde model seçimi İstatistik modellerinde parallel programlama Ergonomi alanında istatistiksel yöntemlerin uygulanması
Current Research Activities :

Data science

Big data

Model selection in linear mixed models

Parallel programming for statistical models

Application of statistical modeling in ergonomics

TEMEL ESERLER
Gökalp Yavuz F., Arslan O., "Linear mixed model with Laplace distribution (LLMM)", STATISTICAL PAPERS, vol.1, pp.1-19, 2016
Ozkan N.F., Gökalp Yavuz F., "Effects of Dexterity Level and Hand Anthropometric Dimensions on Smartphone Users' Satisfaction", MOBILE INFORMATION SYSTEMS, 2015
Ma R.E., Ward E.J., Yeh C., Snyder S. , Long Z. , Gökalp Yavuz F., et al.,"Thalamic GABA levels and Occupational Manganese Neurotoxicity: Association with Exposure Levels and Brain MRI.", NEUROTOXİCOLOGY, vol.1, pp.1-13, 2017
Yildiz D., Güneş M.S., Gökalp Yavuz F., Yildiz D., "Detecting seasonal cycle shift on streamflow over Turkey by using multivariate statistical methods", THEORETİCAL AND APPLİED CLİMATOLOGY, vol.1, pp.1-19, 2017
Gökalp Yavuz F., "Variable Selection with Shrinkage Methods in Elliptical Linear Mixed Models.", Purdue University. Research Colloquium, West Lafayette, A.B.D., 27-27 Ocak 2017, pp.1-1

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi