Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bayraktaroğlu B., Arabacioğlu F.P., "Endüstri Yapılarında Yeni Üretim Biçimi Olarak Kültüre Giden Yol: Buda Fabriek Örneği", Megaron, vol.-, pp.---, 2019
Aydemir A.I., Arabacioğlu F.P., "İstanbul Kara Surları Onarımları", mimarist, pp.34-39, 2014 (Link)
Arabacioğlu F.P., Arabacıoğlu B.C., "Design Studio Evaluation Discussions in Digital Age", International Journal Science Commerce and Humanities, vol.1, pp.86-97, 2013 (Link)
Barkul Ö., Arabacioğlu F.P., "Kentsel Mekanın bir Parçası Olarak Surlar: iStanbul Kara Surları ve Çevresinde Bir Proje Çalışması", mimar.ist, cilt.2011, ss.73-75, 2011
Arabacioğlu B.C., Arabacioğlu F.P., "Mekan Tasarımı Eğitimine Girişte Öğrenci Seçimi: Aday Ölçme Yöntemleri Üzerine Analitik Bir Yaklaşım", KMİM - Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, ss.59-62, 2011
Arabacioğlu F.P., Arabacioğlu B.C., "Çağdaş Ofis Anlayışı ve Google’ın ‘Googleplex’ Örneği", T. C. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.39-48, 2011
Arabacioğlu F.P., "Sosyal Değişimlerin Mekânsal Yapıya Etkileri Üzerine... Komünizm Dönemi sonrasında Prag", Ege Mimarlık, cilt.2011, ss.22-27, 2011
Arabacioğlu F.P., Arabacioğlu B.C., "Siena ve Palio", Mimarlık, cilt.48, ss.31-34, 2011
Arabacioğlu F.P., "Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) on Design Studio Grade Estimation for Instructors’ Evaluation Performance Analyses", Advances in Fuzzy Sets and Systems, vol.9, pp.93-110, 2011
Arabacioğlu F.P., Aydemir A.I., "Sur ve Kent İlişkisi Bağlamında İstanbul Kara Surları", T. C. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.65-80, 2008
Arabacioğlu F.P., Aydemir A.I., "Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme", Megaron, cilt.2, ss.204-212, 2007
Arabacioğlu F.P., "Çevresel Değerlendirme Sürecinde Yüksek Kaldırım", Tasarım Kuram, cilt.3, ss.944-102, 2006
Arabacioğlu F.P., "Metamorph, Nona Mostra Internazionale di Architettura", Architetti Verona, vol.2004, pp.28-33, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çifcibaşı Durna K. , Arabacioğlu F.P., "SOSYAL BELLEĞİN SÜREKLİLİĞİ VE DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA BOMONTİ BİRA FABRİKASI ÖRNEĞİ", Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu 2018, TRABZON, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, ss.113-121 (Link)
Bayraktar P., Arabacioğlu F.P., "Savaş Sonrası Kentlerde Simgesel Yıkım Alanlarının Anıt Park Olarak Düzenlenmesi, Hiroşima Barış Anıtı Parkı Örneği", Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.--+
Tan B., Arabacioğlu F.P., "Urban Transformations: Definitions and Development Process", ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, vol.1, no.3, pp.175-181
Bayraktaroğlu B., Arabacioğlu F.P., "A Sustinable Approach To Reuse of Industrial Heritage", ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, vol.1, no.3, pp.121-127
Arabacioğlu F.P., Başdoğan S., "How Compact Can One City Get", ICNTAD 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, HIRVATISTAN, 22-25 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.92-98
Aydemir I., Arabacioğlu F.P., "About The Contemporary Problems of the Istanbul City Walls", Europa Nostra 39. Bilimsel Kurul Toplantısı kapsamında İstanbul Surlarının Yeniden Değerlendirilmesi konulu sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2013, pp.9-14
Bayraktaroğlu B., Arabacioğlu F.P., "Tasarımda Sürdürülebilirlik Kavramına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım", Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2013, ss.182-189
Aydemir A.I., Arabacioğlu F.P., "Istanbul City Walls and the Ottoman Castle of Seven Towers", Commemorations of the 1810 Almeida Siege, Remarkable Military Buildings inside Bulwarked Fortifications, Almeida, PORTEKIZ, 24-26 Ağustos 2012, pp.---
Arabacioğlu F.P., Arabacioğlu B.C., "Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler Ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi İçin Bir Bulanık Mantık Modeli", Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme, Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2011, ss.82-93
Arabacioğlu F.P., "İstanbul Karasurlarına Çevre Bağlamında Analitik bir Yaklaşım", Çevre-Tasarım Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2011, cilt.1, ss.67-76
Vural S.M., Arabacioğlu F.P., "Mimarlık Eğitiminde Llp-Erasmus Değişim Programı Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Hareketliliği", “Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2010, ss.471-477
Aydemir A.I., Arabacioğlu F.P., "Istanbul Land Walls And Their Environs Within The Context Of Revalorization Of The City Walls", Europa Nostra 46. Bilimsel Kurul Toplantısı, The reuse of ancient fortified settlements from middle ages to modern times, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2010, pp.17-22
Arabacioğlu F.P., "Un Projet Et Un Atelier Sur La Conservation Et La Valorisation Des Murailles De Theodose II A Istanbul", International Symposium on Conservation and Management of Cultural Heritage: the Walled Towns as a cultural network, Assoziazione della Citta Murate del Veneto, , Eylül 2009
Ünver F.R., Vural S.M., Arabacioğlu F.P., "The Experiences Of Erasmus At The Yıldız Technical University, Department Of Architecture", Symposium on International Cooperation Experiences in Higher Education, Valencia, ISPANYA, 13-14 Haziran 2008, pp.---
Arabacioğlu B.C., Arabacioğlu F.P., "Mimari Tasarımda Mekan Analizi Kapsamında bir Bulanık Mantık Uygulaması", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2008, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2008, ss.129-136
Gürer T.K., Arabacioğlu F.P., Süzen P., "Tipomorfoloji: Kent Biçimini İnceleme Yöntemi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2008, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2008, ss.785-792
Aydemir A.I., Arabacioğlu F.P., Erdönmez Dinçer M.E., "La Muraille et la Ville", İstanbul Surları: Theodose II Duvarı Üzerine Uluslararası Çalışma Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2005, pp.---
Erdönmez Dinçer M.E., Arabacioğlu F.P., "Visual Memory in Galata-Istanbul", Flows and Spaces in a Globalised World RGS IBG Annual Conference, londra, INGILTERE, 13-16 Mart 2005, pp.---
Arabacioğlu F.P., Erdönmez Dinçer M.E., "Perception and Images in Galata", mAAN 5th International Conference, Re-thinking and Re-constructuring Modern Aisan Architecture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ağustos 2005, pp.239-244
Erdönmez Dinçer M.E., Arabacioğlu F.P., "Continuities and Discontinuities in Social and Physical Patterns, Case Study: Connection Between Galata and Pera", Urban Futures, 49th IFHP World Congress Roma, ROMA, ITALYA, 28-30 Temmuz 2005, pp.---
Erdönmez Dinçer M.E., Zeybekoğlu Sadri S., Arabacioğlu F.P., Tuncer Gürkaş E., "Kentsel Mekanın Tasarımında Farklı Disiplinlerin Bir Araya Gelişlerinin Mimari Tasarım Yarışmaları Aracılığıyla Sorgulanması", 17. Uluslararası Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2005, pp.57-80
Arabacioğlu F.P., Arabacioğlu B.C., "Tarihi Çevrelerde Yapılan Yeniden Değerlendirme Çalışmalarında Malzeme Seçim Kriterleri", Yapı Malzemesi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2003, ss.579-587
Arabacioğlu F.P., Arabacıoğlu B.C., Arabacıoğlu F.P., "Geleceğin Mekan Tasarımcılarının Geleceğin Yapı Malzemelerinden Beklentileri", Yapı Malzemesi Kurultayı, TÜRKİYE, Ekim 2003
Bensmail S., Arabacioğlu F.P., "Turkish-Maghrebian Relations Around The Urban Architecture: From Legacies To Shared Current Experiences", III. Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Kongresi. İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Aralık 2003, pp.29-37
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arabacioğlu F.P., "Surların Yeniden Değerlendirilmesi Bağlamında İstanbul Kara Surları ve Çevreleri", Tarihi Çevrede Yapılaşma Deneyimleri, Bekleyen A., Dalkılıç N., Ed., Birsen Yayınevi, İstanbul, ss.143-158, 2018
Arabacıoğlu B.C., Arabacioğlu F.P., "From Four Supports to Eight Supports: An analytic approach to the Structural Evolution and Interior Space Formation Relation of Sinan’s Mosque Design", , VDM Verlag, Saarbrücken, 2011
Arabacioğlu F.P., "The City and its Walls, A Research on the Istanbul Land Walls", VDM VERLAG, SAARBRÜCKEN, 2011
Arabacioğlu F.P., "The City and its Walls, A Research on the Istanbul Land Walls", , VDM Verlag, Saarbrücken, 2011
Arabacioğlu B.C., Arabacioğlu F.P., "From Four Supports to Eight Supports: An analytic approach to the Structural Evolution and Interior Space Formation Relation of Sinan’s Mosque Design", VDM VERLAG, SAARBRÜCKEN, 2011
Ünver F.R., Akbulut M.T., Ünal Z.G., Arabacioğlu F.P., Düzgün Bekdaş H., Darçin P., "MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ: "BÜTÜNLEŞME 2" Sempozyum Kitabı", TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, İSTANBUL, 2011
Ünver F.R., Polatoğlu Ç., Vural S.M., Arabacioğlu F.P., Aksoy H., Ed., "Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, (Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture) Lisans Programı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri (Undergraduate Program Education Plan and Courses) 2008-2009", Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İSTANBUL, 2009
Aydemir A.I., Arabacioğlu F.P., "The Origins of the Istanbul City Walls", in: Der umkaempfte Ort – von der Antike zum Mittelalter, Wagener O., Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.49-60, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi