Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Meyve ve sebzelerde toplam antosyanin miktarının spektrofotometrik ve hplc yöntemler ile tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2014
"Boyarmadde içeren tekstil endüstrisi atıksularının doğal adsorbanlar ile ekonomik arıtım yöntemleri 2011-01-02-KAP10", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Gıda ve ilaçlara katılan yapay tatlandırıcıların spektrofotometre ile tayininde türev ve çok değişkenli kalibrasyon yöntemlerinin uygulanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi