Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
Çalışma Ekonomisi
Ergonomi ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Politika
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Public, Environmental & Occupational Health
Industrial Relations & Labor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi