Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makine Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İş Sağlığı ve GüvenliğiYönetim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans, 2017-2018
İŞ KAZALARI VE KORUNMA TEKNİKLERİ, Doktora, 2017-2018
Davranış Bilimleri, Lisans, 2017-2018
Kalite Yönetim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Kalite Yönetim Sistemleri, Lisans, 2017-2018
Endüstri Müh. Tasarım 1-2, Lisans, 2016-2017
İşyeri Güvenliği ve Çevre Yönetimi, Doktora, 2016-2017
İş Güvenliği ve Sağlığı, Lisans, 2016-2017
Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş Güvenliği, Yüksek Lisans, 2016-2017
HİZMET SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans, 2014-2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Ön Lisans, 2014-2015
İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU, Ön Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Yıldırım, "Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Karabulut, "Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi", ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği, Nisan, 2018.
Yüksek Lisans, B.Çodur, "İnşaat Şantiyelerinde Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tutum ve Algılarının Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, A.Alkoç, "İmalat Tesislerinde Yangın Tesisatlarının Tasrım ve Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Risklerin Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Özcan, "İnşaat Alanlarında Kullanılan Kaldırma Araçlarının, RiskDeğerlendirme Yöntemleri İle İş Sağlığı ve Güvanliği Açısından İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Üsküdar Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Sınavı, Yeniyüzyıl Üniversitesi, Kasım, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Üsküdar Üniversitesi, Mayıs, 2017
A. Personel, Öğretim Görevlisi Jürisi, Adıgüzül Üniversitesi, Nisan, 2014
A. Personel, Öğretim Görevlisi Jürisi, Adıgüzül Üniversitesi, Mayıs, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi