Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İs¸letmelerde I·s¸ Sagˆlıgˆı Gu¨venligˆine Etki Eden Fakto¨rlerin Belirlenmesi Ve I·s¸ Sagˆlıgˆı Gu¨venligˆi Performans Algoritmasının Gelis¸tirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2017
"Antalya ilinde sera işletmelerinde çalışma koşullarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi