Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Manyetik alan altında politiyofen/poli(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 116Z144, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı İletken Polimerİnorganik Nanopartikül Kompozitlerinden Termoelektrik Malzemeler Hazırlanması ", BAP Doktora, FDK-2017-3151, Yönetici, Devam Ediyor
"Politiyofen, Poli (sulfonik asit difenil anilin) ve Nanokompozitlerinin Termoelektrik Özelliklerine Manyetik Alanın Etkisinin Araştırılması", BAP Doktora, 2016-01-02-DOP02, Yönetici, Devam Ediyor
"Politiyofen/poly(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerin termoelektrik özelliklerine manyetik alanın etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-02-KAP02, Yönetici, Devam Ediyor
"Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan etkisinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-01-02-YL05, Yönetici, 2016
"Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan etkisinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-01-02-YL05, Yönetici, 2016
"Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan etkisinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-01-02-YL05, Yönetici, 2016
"Poli(sülfonik difenil anilin) e Tuz Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2011-01-02-YULAP07, Yönetici, 2014
"Poli(sülfonikdifenil anilin)in ve Poli(etilen glikol)ile Diblok Kopolimerinin Yüzey Özelliklerinin incelenmesi ve Diblok Kopolimerin Organik/inorganik Hibrit Partiküllerinin Hazırlanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Kütle ve Elektrokimyasal Duyarlı Polimerik Film Sensörlerin Hazırlanması ve Gaz/Sıvı Faz Örneklerde Analizler", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2012
"Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2012
"Poli(sülfonikdifenil anilin)in ve Poli(etilen glikol)ile Diblok Kopolimerinin Yüzey Özelliklerinin incelenmesi ve Diblok Kopolimerin Organik/inorganik Hibrit Partiküllerinin Hazırlanmaı", BAP Doktora, 29-01-02-DOP03, Yönetici, 2012
"Manyetik demiroksit nanoparçacıklarının yüzey özellikleri ile manyetit -polimer kompozitlerinin termodinamik etkileşimlerinin ters gaz kromatografi ile incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 2218, Danışman, 2010
"Yarıiletken, amfifilik ve kendiliğinden düzenlenebilen diblok kopolimer yardımıyla hazırlanan organik/inorganik hibrit nanopartiküllerin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 107T697, Yönetici, 2011
"Amfifilik Blok Kopolimerlerin Sentezi ve Misel özelliklerinin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Elektriksel Ölçüm Sisteminin Kurulması ve İleri Teknoloji Malzemeleri Olarak Kullanılan İnce Filmlerin Opto-Elektronik Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Yüksek vakum elektriksel ölçüm sistemi ile karbon nanotüp katkılı polimerlerin farklı şartlarda elektriksel özelliklerinin belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Grafit ve Karbon Nanotüp Esaslı Organik Gaz/Buhar Sensörlerinin Cevaplarına Polimerin ve Gazın/Buharın Yapısal Özelliklerinin Etkilerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Poli(eter imid)' in (Ultem), bisfenol-A' nın tereftalik asit ve izoftalik asit kopoliesteri (Ardel) ve poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit) (PPO) ile ikili karışımlarının karışabilirlik bölgelerin gaz kromatografisini ve viskozite yöntemleri ile belirlenme", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Poli(metil akrilat)/poli(vinil asetat) karışımlarının ters gaz kromatografisi, viskozite ve jellerinin çözeltide şişirilmesi ile incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2009
"Çapraz Bağlanmış Polistiren Poli (4-Klorostiren) ve Polikaproplaktonun Çeşitli Çözücü ve Çözeltilerdeki Şişme Temodinamiklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 99-01-02-02, Yönetici, 2001
"Polikaprolaktonun ve Poli (4-kloro stiren)-Polikaprolakton Karışımının Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 98-A-01-02-02, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi