Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ergul U., Bilgin G., "HCKBoost: Hybridized composite kernel boosting with extreme learning machines for hyperspectral image classification", NEUROCOMPUTING, vol.334, pp.100-113, 2019 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Automatic cell segmentation in histopathological images via two-staged superpixel-based algorithms", MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, vol.57, pp.653-665, 2019 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "MCK-ELM: Multiple Composite Kernel Extreme Learning Machine for Hyperspectral Images", NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.1, pp.1-12, 2019 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "Multiple-instance ensemble learning for hyperspectral images", JOURNAL OF APPLİED REMOTE SENSİNG, vol.11, no.4, pp.1-17, 2017 (Link)
Hatipoglu N., Bilgin G., "Cell segmentation in histopathological images with deep learning algorithms by utilizing spatial relationships", MEDİCAL & BİOLOGİCAL ENGİNEERİNG & COMPUTİNG, vol.55, pp.1829-1848, 2017 (Link)
Aydemir M.S., Bilgin G., "Semisupervised Hyperspectral Image Classification Using Small Sample Sizes", IEEE GEOSCİENCE AND REMOTE SENSİNG LETTERS, vol.14, pp.621-625, 2017 (Link)
Ergül U., Bilgin G., "Integration of spectral and spatial information via local covariance matrices for segmentation and classification of hyperspectral images", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, pp.4824-4838, 2016 (Link)
Abdikan S., Bilgin G., Balik Şanli F., Uslu E., Üstüner M., "Enhancing land use classification with fusing dual-polarized TerraSAR-X and multispectral RapidEye data", JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, vol.9, 2015 (Link)
Binol H., Bilgin G., Dinc S. , Bal A., "Kernel Fukunaga–Koontz transform subspaces for classification of hyperspectral images with small sample sizes", IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, vol.12, no.6, pp.1287-1291, 2015 (Link)
Dundar M.M. , Badve S., Bilgin G., Raykar V., Jain R., Sertel O., et al., "Computerized Classification of Intraductal Breast Lesions Using Histopathological Images", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, vol.58, pp.1977-1984, 2011 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Segmentation of Hyperspectral Images via Subtractive Clustering and Cluster Validation Using One-Class Support Vector Machines", IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, vol.49, pp.2936-2944, 2011 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Unsupervised Classification of Hyperspectral-Image Data Using Fuzzy Approaches That Spatially Exploit Membership Relations", IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, vol.5, pp.673-677, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Melek C.G., Bilgin G., "Serviks Kanserinin Erken Teşhisi için Çok Katmanlı Sitoloji Küplerinde Çekirdek ve Sitoplazma Bölütlenmesi", Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.727-735, 2018 (Link)
İlhan H.O., Bilgin G., "Sleep Stage Classification via Ensemble and Conventional Machine Learning Methods using Single Channel EEG Signals", International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.5, no.4, pp.174-184, 2017 (Link)
Avci C., Bilgin G., "Sleep Apnea Detection Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System", Engineering, vol.5, pp.259-263, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kanalici E., Bilgin G., "Pre-trained Classification of Hyperspectral Images Using Denoising Autoencoders and Joint Features", 2nd International Conference on Geoinformatics and Data Analysis, ICGDA'19, Prag, CEK CUM., 15-17 Mart 2019, pp.66-70 (Link)
Abed Alah R.S., Bilgin G., Albayrak A., "Automatic Nuclei Detection in Histopathological Images based on Convolutional Neural Networks", 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 4: BIOSIGNALS, Prague, CEK CUM., 22-24 Şubat 2019, vol.4, pp.193-200 (Link)
Kaya S., Bilgin G., "Histopatoloji Görüntülerinde Hücre Bölütleme için Dokusal Özellik Çıkartma ve Çoklu Örnekli Öğrenme - Textural Feature Extraction and Multiple Instance Learning for Cell Segmantation in Histopathological Images", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı EBBT’19, Scientific Meeting on Electrical-Electronics, Computer Science, Biomedical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, pp.1-4
Turan S. , Bilgin G., "Meme Patolojisi Görüntüleri Üzerinde Derin Öğrenme ile Semantik Çekirdek Bölütleme - Semantic Nuclei Segmentation with Deep Learning on Breast Pathology Images", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı EBBT’19, Scientific Meeting on Electrical-Electronics, Computer Science, Biomedical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, pp.1-4
Abed Alah R.S., Bilgin G., "Nuclei Classification in Histopathological Images via Local Phase Quantization and Convolutional Neural Networks", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı EBBT’19, Scientific Meeting on Electrical-Electronics, Computer Science, Biomedical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, pp.1-4
Karaaslan Ö.F., Bilgin G., "Zeytinyagı FTIR izgelerinin Degisimsel Kip Ayrısımı ve Dalgacık Dönüsümü Öznitelikleri ile Sınıflandırılması; Classification of FTIR Spectra of Olive Oil with Features of Variational Mode Decomposition and Wavelet Transform", IEEE 27. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı - IEEE 27th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, SİVAS, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, pp.1-4
Guzel K., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerin Sınıflanması için Dokusal Özellik Çıkarımı ve Aşırı Öğrenme Makinelerinin Topluluğu; Textural Feature Extraction and Ensemble of Extreme Learning Machines for Hyperspectral Image Classification", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Üstüner M., Balik Şanli F., Abdikan S., Esetlili M.T., Bilgin G., "An Applicatıon of Roll-Invariant Polarimetric Features for Crop Classificatıon from Multi-Temporal Radarsat-2 SAR Data", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS TC I Mid-term Symposium “Innovative Sensing – From Sensors to Methods and Applications", Karlsruhe, ALMANYA, 10-12 Ekim 2018, vol. XLII-1, pp.451-456 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Kodlayıcı-Çözücü Tabanlı Derin Öğrenme Algoritması ile Hücresel Yapıların Bölütlenmesi; Segmentation of Cellular Structures with Encoder-Decoder Based Deep Learning Algorithm in Histopathological Images", IEEE Tıp Teknolojileri Kongresi TipTekno’18 - IEEE Medical Technologies Congress , Gazi Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Kasım 2018, ss.218-221 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerin Çoklu Çekirdek Aşırı Öğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması; Classification of Hyperspectral Images with Multiple Kernel Extreme Learning Machine", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Gunduz K., Albayrak A., Bilgin G., Karsligil Yavuz M.E., "Histopatolojik Görüntülerde Tümörlü Bölgelerin Evrişimsel Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması; Classification of Tumor Regions in Histopathological Images Using Convolutional Neural Networks", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "A Hybrid Method of Superpixel Segmentation Algorithm and Deep Learning Method in Histopathological Image Segmentation", IEEE International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Thessaloniki, YUNANISTAN, 3-5 Temmuz 2018, pp.1-5 (Link)
Üstüner M., Gökdağ U., Bilgin G., Balik Şanli F., "Eğiticili Sınıflandırma Yöntemlerinin Dengeli ve Dengesiz SAR Veri Kümelerindeki Başarımlarının Karşılaştırılması; Comparing the Classification Performances of Supervised Classifiers with Balanced and Imbalanced SAR Data Sets", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Gökdağ Ü., Üstüner M., Bilgin G., Balik Şanli F., "Uzamsal Öznitelikler Kullanılarak Çekirdek Tabanlı Aşırı Öğrenme Makineleri ile PolSAR Görüntüsü Sınıflandırılması; Kernel Extreme Learning Machines for PolSAR Image Classification using Spatial Features", IEEE 26th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Siğirci İ.O., Bilgin G., "Hyperspectral Image Classification Using Reduced Extreme Learning Machine", 3rd International Conference on Computer Science and Engineering, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 20-23 Eylül 2018, pp.372-375 (Link)
Arpaci S.A., Bilgin G., "Lenfoma Histopatolojik Görüntülerinin Uzamsal Özellik Tanımlayıcıları Temelinde Evrişimsel Yapay Sinir Ağı ile Sınıflandırılması", Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO’18, BURSA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, ss.1-5
Abd Shehab M., Kahraman N., Bilgin G., "Graph Extreme Learning Machine with L_21-norm Regularization for Face Recognition", 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO’17, BURSA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, no.Pid:140, pp.881-884 (Link)
Bagdiken M.E., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Gabor Filtresi Tabanlı Özniteliklerle Hücre Tespiti; Cell Detection with Gabor Filter-Based Features in Histopathologic Images", 21. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BIYOMUT’17 – 21st National Biomedical Engineering Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, ss.1-4 (Link)
Koyun O.C., Bilgin G., "Derin Ögrenme ve Sezgisel Optimizasyon ile Histopatolojik Görünülerde Çekirdek Merkezlerinin Bulunması; Nuclei Detection in Histopathological Images with Deep Learning and Heuristic Optimization 10.1109/", 21. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BIYOMUT’17 – 21st National Biomedical Engineering Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, ss.1-4 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerin Melez Çekirdek Aşırı Öğrenme Makinesi ile Sınıflanması; Hyperspectral Image Classification with Hybrid Kernel Extreme Learning Machine", IEEE 25th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Büyük Boyutlu Medikal Görüntülerin Evrişimsel Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması; Classification of Large-Scale Medical Images with Convolutional Neural Networks", 5.Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı – 5th National High Performance Computing Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2017, ss.1-4
Çukur H., Bilgin G., "Multispektral Histopatolojik Görüntülerde Mitozlu Hücre Tespiti; Detection of Mitotic Cells in Multispectral Histopathological Images", IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Abdikan S., Üstüner M., Balik Şanli F., Bilgin G., "Landsat ve ALOS Verilerini Kullanarak Arazi Örtüsü Haritasının Oluşturulması; Combining Landsat and ALOS Data for Land Cover Mapping", IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Yüksek Çözünürlüklü Histopatolojik Görüntülerinin Bölütlenmesinde Süperpiksel Yaklaşımı; Superpixel Approach in High Resolution Histopathological Image Segmentation", 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Ünlü Akhan A., Çalik N., Bilgin G., Türkmen İ., Çakır A., et al., "Rahim Ağzı (Serviks) Kanserinde Öncü Lezyonların Evrişimsel Sinir Ağlarıyla Bölütlenmesi;Segmentation of Precursor Lesions in Cervical Cancer Using Convolutional Neural Networks", 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Üstüner M., Bilgin G., Abdikan S., Balik Şanli F., "Classification of Sentinel-1A SAR Data Using Principal Component Analysis and Kernel Principal Component Analysis", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG’17), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Üstüner M., Balik Şanli F., Bilgin G., Abdikan S., "Sentinel-1A SAR Görüntüsü ile Arazi Örtüsü ve Kullanımı Sınıflandırması: İstanbul Örneği; Land Use and Cover Classification of Sentinel-1A SAR Imagery: A Case Study of Istanbul", IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Yuksel B.B., Yazıcı P., Bilgin G., "Gerçek Zamanlı EKG İşaretlerinin Mobil Sistemde İzlenmesi; Monitoring Real-Time ECG Signals in the Mobile System", 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu - The 2nd National Biomedical Device Design and Production Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Mayıs 2017, ss.61-64
Siğirci İ.O., Bilgin G., "Bulanık C-Ortalamalar Tabanlı Kompozit Kernel Yaklaşımı Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılması; Hyperspectral Image Classification Using Fuzzy C-Means Based Composite Kernel Approach", IEEE 25th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Aydemir M.S., Bilgin G., "Küçük Örnek Sayılı Hiperspektral Görüntülerde GPU ile Çizge Tabanlı Yarı-güdümlü Öğrenme; Graph-based Semi-supervised Learning with GPU on Small Sample Sized Hyperspectral Images", IEEE 25th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, SIU'17, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Erseven M., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Hücre Sınıflandırılması için İstatistiksel-Uzamsal Yaklaşım; Statistical-Spatial Approach for Cell Classification in Histopathological Imagery 10.1109/", 21. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BIYOMUT’17 – 21st National Biomedical Engineering Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, ss.1-4 (Link)
Sığırcı İ.O., Bilgin G., "Bulanık C-Ortalamalar ve Dirichlet Karışım Modelleriyle Uzamsal Özelliklerin Çıkarılarak Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılması - Hyperspectral Image Classification Using Spatial Features Extracted by Fuzzy C-Means and Dirichlet Mixture Model", IEEE 24th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.897-900 (Link)
Aydemir M.S., Bilgin G., "Küçük Örnek Sayısına Sahip Hiperspektral Görüntülerde Yarı-güdümlü Sınıflandırma - Semi-supervised Classification of Hyperspectral Images with Small Sample Sizes", IEEE 24th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.681-684 (Link)
Hatipoğlu N., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntüler İçin Evrişim Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Öznitelik Çıkarımı - Feature Extraction for Histopathological Images Using Convolutional Neural Network", IEEE 24th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.645-648 (Link)
Ergül U., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerin Çoklu Örnek Torbalama Tabanlı Topluluk Sınıflanması - Multiple Instance Bagging Based Ensemble Classification of Hyperspectral Images", IEEE 24th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.757-760 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Mitosis Detection Using Convolutional Neural Network Based Features", IEEE 17th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, CINTI'16, Budapeşte, MACARISTAN, 17-19 Kasım 2016, pp.335-339 (Link)
Gokdag U., Bilgin G., "Local Averaging Based Feature Extraction on Hyperspectral Image Data", IEEE 17th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, CINTI'16, Budapeşte, MACARISTAN, 17-19 Kasım 2016, pp.157-161 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Renk Uzaylarının Hücre Bölütlenmesine Etkileri - Effects of Color Spaces to the Cell Segmentation in Histopathological Images", IEEE 24th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.829-832 (Link)
Bilgin G., Saygili A., Uysal G., "Comparative Analysis of Codeword Representation by Clustering Methods for the Classification of Histological Tissue Types", Eighth International Conference on Machine Vision, ICMV’15, Barselona, ISPANYA, 19-21 Kasım 2015, vol.SPIE 98750, pp.98750-98755 (Link)
Aydemir M.S., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma Amacıyla Seyrek ve Yarı-Güdümlü Öğrenmenin Birleştirilmesi - Combination of Sparse and Semi-Supervised Learning for Classification of Hyperspectral Images", IEEE 23rd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.592-595 (Link)
Üstüner M., Bilgin G., "İstatistiksel Tespit Algoritmaları ile Histopatolojik Görüntülerde Mitoz Belirleme; Mitosis Detection on Histopathological Images using Statistical Detection Algorithms", IEEE 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU'15, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.540-543 (Link)
Sigirci İ.O., Albayrak A., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Mitozlu Hücrelerin Tamamlanmış Yerel Ikili Örüntüler Kullanılarak Belirlenmesi - Detection of Mitotic Cells Using Completed Local Binary Pattern in Histopathological Images", IEEE 23rd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.1078-1081 (Link)
Hatipoglu N., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Fourier Özellikleri Kullanılarak Evrişim Yapay Sinir Ağı ile Bölütleme - Segmentation of Histopathological Images with Convolutional Neural Networks using Fourier Features", IEEE 23rd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.455-458 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerde Topluluk Öğrenme Yöntemleri İçin Çoklu Örnek Torbalama Yaklaşımı - Multiple Instance Bagging Approach for Ensemble Learning Methods on Hyperspectral Images", IEEE 23rd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.403-406 (Link)
Hatipoglu N., Bilgin G., "Classification of Histopathological Images Using Convolutional Neural Network", IEEE 4th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA'14, Paris, FRANSA, 14-17 Ekim 2014, pp.1-6 (Link)
Karaaslan O.F., Bilgin G., "Dalgacık Dönüşümüyle Gürültüsü Giderilmiş Görgül Kip Ayrışımı ile EKG Sınıflandırma - ECG Classification with Emprical Mode Decomposition Denoised by Wavelet Transform", IEEE 22nd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.694-697 (Link)
Parlak C., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntü Sıkıştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Compression Of Hyperspectral Images: A Comparative Study", IEEE 22nd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.200-203 (Link)
Bakirman T., Bilgin G., Sanli F.B., Uslu E., Ustuner M., "Sentetik Açıklık Radar ve Multispektral Uydu Verilerinin Kaynaştırılması ve Sınıflandırılması - Fusion and Classification of Synthetic Aparture Radar and Multispectral Sattellite Data", IEEE 22nd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.754-757 (Link)
Sigirci İ.O., Bilgin G., "Dirichlet Karışım Modelleriyle Hiperspektral Görüntülerin Bölütlenmesi - Hyperspectral Image Segmentation Using The Dirichlet Mixture Models", IEEE 22nd Conf. on Signal Processing and Communications Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 23 Mayıs - 25 Nisan 2014, ss.983-986 (Link)
Gencer M., Bilgin G., Zan O., Voyvadaoglu T., "Detection of Churned and Retained Users with Machine Learning Methods for Mobile Applications", International Conference of Design, User Experience, and Usability, Girit, YUNANISTAN, 22-27 Haziran 2014, vol.2, no.LNCS 8518, pp.234-245 (Link)
Ozturk C.N., Bilgin G., "A Comparative Study on Manifold Learning of Hyperspectral Data for Land Cover Classification", The Sixth International Conference on Graphic and Image Processing, ICGIP'14, Beijing, ÇIN HALK CUM., 24-26 Ekim 2014, vol.SPIE 9443, pp.94431-94435 (Link)
Gencer M., Bilgin G., Aydın N., "Embolic Doppler Ultrasound Signal Detection via Fractional Fourier Transform", 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'13), Osaka, JAPONYA, 3-7 Temmuz 2013, pp.3050-3053 (Link)
Aydemir M.S., Bilgin G., "2D2PCA-based Hyperspectral Image Classification With Utilization of Spatial Information", IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing - Evolution in Remote Sensing, WHISPERS’13, Florida, A.B.D., 25-28 Haziran 2013, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerde Mitozlu Hücrelerin Dokusal Öznitelikler Kullanilarak Belirlenmesi - Detection of Mitotic Cells in Histopathological Images Using Textural Features", IEEE 21st Conf. on Signal Processing and Communications Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, ss.141-144 (Link)
Ergül U., Bilgin G., "Hiperspektral Görüntülerin Özuzayda Yerel Ortak-Degisinti Matrisleri Kullanilarak Bölütlenmesi - Segmentation of Hyperspectral Images Using Local Covariance Matrices in Eigenspace", IEEE 21st Conf. on Signal Processing and Communications Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, ss.49-52 (Link)
Bilgin G., "Histopatolojik Görüntülerin Bölütlenmesinde Uzamsal Iliskilerin Degerlendirilmesi - Evaluation of Spatial Relations in the Segmentation of Histopathological Images", IEEE 21st Conf. on Signal Processing and Communications Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, ss.126-129 (Link)
Uslu E., Bilgin G., "Yerel Kesirli Fourier Dönüsümü ile Aritmi Siniflandirilmasi - Arrhythmia Classification by Local Fractional Fourier Transform", IEEE 21st Conf. on Signal Processing and Communications Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, ss.137-140 (Link)
Ergul U., Bilgin G., "Multiscale Local Covariance Based Feature Extraction for Segmantation of Hyperspectral Images", IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing - Evolution in Remote Sensing, WHISPERS’13, Florida, A.B.D., 25-28 Haziran 2013, pp.1-4 (Link)
Albayrak A., Bilgin G., "Breast Cancer Mitosis Detection in Histopathological Images with Spatial Feature Extraction", 6th International Conference on Machine Vision (ICMV 2013), Londra, INGILTERE, 16-17 Kasım 2013, vol.9067, pp.9067-9067 (Link)
Gencer M., Bilgin G., Zan O., Voyvadaoglu T., "A New Framework for Increasing User Engagement in Mobile Applications Using Machine Learning Techniques", 15th International Conference on Human-Computer Interaction, Design, User Experience and Usability, Las Vegas, A.B.D., 21-26 Haziran 2013, vol.4, no.LNCS 8015, pp.651-659 (Link)
Bilgin G., Uslu E., "Hiperspektral Görüntülerin Yerel Ortak-değişinti Matrisleri Kullanılarak Bölütlenmesi - Segmentation of Hyperspectral Images Using Local Covariance Matrices", IEEE 20th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2012, ss.52-55 (Link)
Uslu E., Bilgin G., "Exploiting Locality Based Fourier Transform for ECG Signal Diagnosis", IEEE 17th International Conference on Applied Electronics, Pilsen, CEK CUM., 5-7 Eylül 2012, pp.323-326 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Hiperspektral Görüntülerin Bölütlenmesinde Bir-Sınıf Destek Vektör Makinesi Tabanlı Kümeleme Geçerliliği", IEEE 17th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2009, ss.820-823 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Hiperspektral Görüntülerin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Boyutunun İndirgenmesi ve Bölütlenmesi", IEEE 16. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı , AYDIN, TÜRKIYE, 20 Nisan - 22 Ağustos 2008, ss.190-193 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Hiperspektral Görüntülerin Bulanık Yaklaşımlarla Bölütlenmesi", ”, IEEE 16. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, AYDIN, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2008, ss.155-158 (Link)
Bilgin G., Erturk S., Yildirim T., "Multiscale Windowed Denoising and Segmentation of Hyperspectral Images", IEEE Int’l Conf. on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2008, pp.33-37 (Link)
Uslu E., Bilgin G., "Dalgacık ve Birleşik Dalgacık Paket Dönüşümü Kullanarak Kalp Aritmilerinin Sınıflandırılması", EEE 16th Conf. on Signal Processing and Communications Applications, AYDIN, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2008, ss.225-228 (Link)
Bilgin G., Dinc T., "A New Feature Extraction Technique: Subspace Angular Transform (SAT) for Pattern Recognition", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA' 2007, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2007, pp.144-148
Bilgin G., Bolat B., "Breast Cancer Diagnosis by Using Active Learning PNN", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA' 2007, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Haziran 2007, pp.238-241
Bilgin G., Bolat B., Yildirim T., "Effects of Data Reduction Methods on the Performance of Statistical Neural Networks in Medical Applications", International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO'07, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Aralık 2007, pp.136-139
Bilgin G., Altun O., "Cardiac Problem Diagnosis with Statistical Neural Networks and Performance Evaluation by ROC Analysis", IEEE 12nd International Applied Electronics Conference, Pilsen, CEK CUM., 6-7 Eylül 2006, pp.15-18 (Link)
Bilgin G., Bolat B., "Dalga Biçimlerin Aktif Öğrenen Olasılıksal Sinir Ağları ile Sınıflanması", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), ANKARA, TÜRKIYE, 6-6 Kasım 2006, ss.118-121
Yavuz S., Amasyali M.F., Balcilar M., Bilgin G., Dinç T., Kurt Z., "Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma Amaçlı Otonom Bir Robot", ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Aralık 2006, cilt.1, ss.1-4
Bilgin G., Yildirim T., "Waveform Classification with Statistical Neural Networks", 11st International Applied Electronics Conference, Pilsen, CEK CUM., 7-8 Eylül 2005, pp.45-47
Bilgin G., Kucuk U., "Dalgacık Dönüşümleri ve Hiyerarşik Ağaçlarda Küme Bölümleme Yöntemi ile Görüntü Sıkıştırma", IEEE 12. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2004, ss.324-326 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi