Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Kimya Mühendisleri Odası, , Üye, 18.10.1987 - Devam Ediyor
Türkiye Kimya Derneği, , Üye, 18.10.1987 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Yaban mersini meyvelerinden elde edilen antosiyaninlerin spektroskopik yöntemler ile tayini, Ankara, Eylül 2017
Stability studies on extracts of anthocyanines obtained from berries, Çanakkale, Eylül 2016
Extraction of anthocyanines from fruits, İstanbul, Aralık 2014
Endüstriyel sularda toprak alkali metal sertliğinin giderilmesi, Muğla, Ekim 2012
Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması, Gazimagusa, Ekim 2008
Separation of ionic mixtures by parametric pumping with variation of pH, Sofija, Eylül 2007
Removal and recovery of chromium from tannery sludges , Thessaloníki, Ekim 2006
Krom ve kalsiyumun sulu ortamdan uzaklaştırılması ve geri kazanılması, Kayseri, Eylül 2006
The profile of leather industry in Turkey, Constanta, Eylül 2005
Recovery of heavy metals from wastewater, Constanta, Eylül 2005
Cibadrex tablet bileşenlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizi, Kars, Temmuz 2004
Kromun deri atıksuyundan amberjet reçinesi ile uzaklaştırılması ve geri kazanılması, Malatya, Eylül 2004
Metal uptake of different sorbents, Skopje, Ekim 2003
Equilibrium and regeneration kinetic of chromium in aqua media, İstanbul, Eylül 2003
The spectrophotometric analyse of lisinopril in tablet formulation, İstanbul, Eylül 2003
İyon değiştiricilerle ağır metal uzaklaştırılması ve geri kazanılması, İstanbul, Eylül 2003
Silazaprilin spektrofotometrik yöntemle tayini, İstanbul, Eylül 2003
Katyonik reçinelerde denge değişiminin incelenmesi, Bursa, Ekim 2002
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Workshop on 1st Marmara Analytical Chemistry Days, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2003
2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi