Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Endüstriyel atıklardan ve meyve sebzelerden farklı ekstraksiyon yöntemleri ile doğal boyar madde eldesi ve gıda tekstil alanında uygulanabilirliği", BAP Arastırma Projesi, 2012-01-02-KAP13, Yönetici, 2014
"Kromun deri atıksularından uzaklaştırılması ve geri kazanılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Metal sanayiinde kaplama banyoları atık çalkalama sularında bulunan Ni(II), Co(II), Cd(II) ve Cu(II) gibi metallerin pH değişimi ile uygulanan parametric pumping yöntemi ile ayrılarak geri kazanılması ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Chromium removal and recovery from tannery wastewaters", Bilimsel Araştırma Projesi, 101I051, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi