Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkişi Akinci Z.G., "Ahmed Adnan Saygun Ozkan Manav Babur Tongur", TEMPO, vol.63, no.84, pp.83-84, 2009
Özkişi Akinci Z.G., "Western Classical Music in the Ottoman Empire", INTERNATIONAL REVIEW OF THE AESTHETICS AND SOCIOLOGY OF MUSIC, vol.39, no.1, pp.116-119, 2008 (Link)
Turgay N.Ö., Özkişi Akinci Z.G., " "Muzika i Hümâyûn Şarkıları"", JOURNAL OF FOLKLORE RESEARCH, no.2, pp.2007-2007, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkişi Akinci Z.G., "GESUALDO", DÜNYADAN ÇIKIŞ YOLLARI, ss.45-55, 2017
Özkişi Akinci Z.G., "Expressionism and Music: A “New Music” Approach and Musical Modernism in the First Half of the 20th Century around the Second Viennese School ", turkish journal of sociology, vol.37, pp.143-156, 2017 (Link)
Özkişi Akinci Z.G., "ÇEVİRME / MÜZİKOFİLİ", DÜNYADAN ÇIKIŞ YOLLARI, ss.27-27, 2016
Özkişi Akinci Z.G., "Farklı Modernist Eğilimler Empresyonist ve Ekspresyo nist Yaklaşımlar Çerçevesinde Müzik ve Modernizm", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.1-12, 2016
Özkişi Akinci Z.G., "Panayot Abacı'yı Kaybettik", Toplumsal Tarih, ss.20-20, 2015
Özkişi Akinci Z.G., "Uyanış Kanun Piyano İkilisi", Andante, ss.45-45, 2014
Özkişi Akinci Z.G., "Contemporary Music from Turkey: Turkish composer Özkan Manav’s approaches to the local materials in the center of abstraction in the context of his series for piano titled Movements", turkish studies, vol.8, no.9, pp.2069-2091, 2013 (Link)
Özkişi Akinci Z.G., "FEMINIST MUSIC THEORY AND GENDER SEMANTICS IN THE CONTEXT OF MUSIC DISCIPLINE", Turkish Studies, vol.8, pp.889-961, 2013 (Link)
Özkişi Akinci Z.G., "Kadın Besteci Sorunu: Cinsiyet Rollerine ve Kadınların Yaratıcılıklarına İlişkin Yargılar", turkish studies, vol.83, pp.449-470, 2013 (Link)
Özkişi Akinci Z.G., "Zeynep Gedizlioğlu nun II No lu aylı Dörtlüsü nün Analizi Susma ", (yeni), ss.246-262, 2011
Özkişi Akinci Z.G., "Leo Brouwer s Compositional Language and Periods", Journal of Academical Research, vol.46, pp.223-244, 2010
Özkişi Akinci Z.G., "Rembetika Songs of love exile prison and hash dens ", MELA NOTES The Journal of the Middle East Librarians Association, vol.82, pp.48-51, 2009
Özkişi Akinci Z.G., "Hindemith'in Ses İşçiliği", Sanat Dünyamız, ss.113-119, 2007
Özkişi Akinci Z.G., "A Definition Of World Music In The Context Of Postmodernism and Globalization", Journal of Academical Research, vol.9, pp.152-164, 2007
Özkişi Akinci Z.G., "Koro Şefi Suna Çevik ile Röportaj", orkestra, cilt.38, ss.31-39, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkişi Akinci Z.G., "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bestecilik ve Türkiye de Kadın Besteciler", Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.244-253
Özkişi Akinci Z.G., "Müzikte Küreselleşme Yerellik ve World Music ", Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2008, pp.55-61
Özkişi Akinci Z.G., "Etkileşim İnteraktivite Bağlamında Âşıklık Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım", Gazi Üniversitesi, Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Ekim 2007, pp.46-46
Özkişi Akinci Z.G., "The Theoretical Analyses of the Vocal Works of Ali Ufki", Kadir Has University, Faculty of Communication, 1st International Doctoral Consortium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Mart 2007, pp.27-32
Özkişi Akinci Z.G., "100 Doğum Yılında Hasan Ferid Alnar Hasan Ferid Alnar ın Hayatı ve Besteciliği", YTÜ Kanun Çevresi V, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Aralık 2005, pp.205-209
Özkişi Akinci Z.G., "Müzikte Eklektisizm", Borusan Kültür ve Sanat Merkezi Sunumları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Kasım 2002, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkişi Akinci Z.G., "Müzikte Cinsiyet Rollerine İlişkin Yargılar: Kanon, Gettolaşma ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Besteci Sorunu", KADIN VE MÜZİK, ERSOY Ş., BEŞİROĞLU, Ş., Ed., MİAM-MİLENİUM, İSTANBUL, ss.1-1, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Özkişi Akinci Z.G., "Modern Cinsiyetçi Dil ve Alban Berg'in Lulu Operası ", Diger, ss.1-9, 2018 (Link)
Özkişi Akinci Z.G., "YTÜ Müzisyen Sağlığı Günleri I", Diger, ss.1-150, 2005
SANAT ESERLERİ
Özkişi Akinci ZTUNCER K., "NOKTA - ÇAĞDAŞ DANS PERFORMANSI İÇİN MÜZİK", Elektronik Müzik, Özgün Eser, Ocak-2002.
SANATSAL ETKİNLİKLER
Özkişi Akinci Z, "TÜBİTAK ERATO PROJESİ", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Mart-2010.
Özkişi Akinci Z, "MÜLKİYELİ BESTECİLER", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Ocak-2010.
Özkişi Akinci Z, "KADIN BESTECİLER", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Mayıs-2009.
Özkişi Akinci Z, "İSTANBUL ŞARKILARI", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Mayıs-2009.
Özkişi Akinci Z, "MAKAM MÜZİĞİ KONSERİ", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Eylül-2009.
Özkişi Akinci Z, "OSMAN NİHAT AKIN ŞARKILRI", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Mart-2008.
Özkişi Akinci Z, "Esra Berkman Kanun Konseri / Ermeni Kanun – Piyano Repertuarından Örnekler", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2008.
Özkişi Akinci Z, "ACEMKÜRDİ TAKIM", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Kasım-2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi