Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sayıl E.M., Akyol A., Gölbaşi Şimşek G., "An integrative approach to relationship marketing, customer value, and customer outcomes in the retail banking industry: a customer-based perspective from Turkey", SERVICE INDUSTRIES JOURNAL, vol.39, pp.420-461, 2019 (Link)
Yuruk P., Akyol A., Gölbaşi Şimşek G., "Analyzing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty", TOURİSM MANAGEMENT, vol.60, pp.367-378, 2017 (Link)
Ozakpinar O.B., Sahin S., Verimli N., Gölbaşi Şimşek G., Maurer A., Eroglu M., et al., "Association between the growth arrest-specific 6 (Gas6) gene polymorphism c.834+7G > A and preeclampsia", JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.29, pp.1149-1153, 2016 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Aydoğdu S., "Parallel analysis approach for determining dimensionality in canonical correlation analysis", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.86, pp.3419-3431, 2016 (Link)
Akyildiz Alçura G., Kuşakci Gündoğar S.Ş., Gölbaşi Şimşek G., Gürsoy M., Tanriverdi S.C., "Impact Score Technique for Analyzing the Service Quality of a High-Speed Rail System", TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, pp.64-72, 2016 (Link)
Sayil E.M., Donmaz A., Gölbaşi Şimşek G., Akyol A., "The impacts of relationship marketing orientation on relational response behaviours", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS, vol.14, pp.472-498, 2016 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "McDonald's omega(t), Cronbach's alpha, and Generalized theta for Composite Reliability of Common Factors Structures", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.42, pp.2008-2025, 2013 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "Structural equation modeling with ordinal variables: a large sample case study", QUALITY & QUANTITY, vol.46, pp.1571-1581, 2012 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "THE EFFECT OF PERCEIVED INSTRUCTIONAL EFFECTIVENESS ON STUDENT LOYALTY: A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.109-118, 2009
Ataci N., Gölbaşi Şimşek G., Arisan I., Kuzu H., "Temperature and pH Effect on Milk Clotting Time of Mucor miehei Rennet", Asian Journal of Chemistry, vol.21, pp.1754-1758, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülker Demirel E., Akyol A., Gölbaşi Şimşek G., "Marketing and Consumption of Art Products: The Movie Industry", Arts and the Market, vol.8, pp.80-98, 2018 (Link)
Talih Akkaya D. , Akyol A., Gölbaşi Şimşek G., "The Effect Of Consumer Perceptions On Their Attitude, Behavior And Purchase Intention In Social Media Advertising", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.361-388, 2017 (Link)
Tabancali E., Gölbaşi Şimşek G., Korumaz M., "Talent management in educational organizations: A scale development study", European Journal of Education Studies, vol.3, no.10, pp.404-424, 2017 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., "First and Second Order Confirmatory Factor Models With Service And Product Quality Perceptions of Supermarket Customers: An Empirical Investigation", Alphanumeric Journal, vol.4, pp.115-146, 2016 (Link)
Kavılı H., Gölbaşi Şimşek G., "An Application of Fuzzy Clustering on Prevalence of Youth Tobacco Survey", Procedia Economics and Finance, vol.38, pp.70-76, 2016 (Link)
Noyan Tekeli F., Gölbaşi Şimşek G., "The antecedents of customer loyalty", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.109, pp.1220-1224, 2014
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "The MIMIC Model Approach to Investigate Mathematic Achievement of Turkish Student", International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), vol.1, pp.36-48, 2012 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "An Emprical Investigation Of Customer Satisfaction", The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT), vol.2, pp.1-8, 2012 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "Tetrachoric Correlation as a Measure of Default Correlation", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.1230-1234, 2012 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "A Partial Least Squares Path Model of Repurchase Intention of Supermarket Customers", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.921-926, 2012 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "Türkiye ve Hong Kong-Çin’deki Öğrencilerin Matematik Öğrenme Stratejileri Modelinin Karşılaştırılması: Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleri Yaklaşımı", İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.33-42, 2011 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "Structural Determinants Of Customer Satisfaction In Loyalty Models: Turkish Retail Supermarkets", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.30, pp.2134-2138, 2011 (Link)
Kekeçoğlu M., Gölbaşi Şimşek G., Soysal M.İ., Gürcan E.K., "Two-Level Factor Analysis of Morphometric Characters of Honeybees Population Sampled (Apis mellifera L.) in Turkey", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.6, pp.21-30, 2009 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Türkiye'de Cep Telefonu Cihazı Pazarında Marka Sadakati İçin Bir Model Denemesi", ODTU Gelişme Gergisi, vol.36, pp.121-159, 2009 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Televizyon Kanalları Tercihi Modellenebilir mi?", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.242-254, 2009 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "İlçelerin Gelişmişlik İndekslerinin Oluşturulmasında Çok Aşamalı Doğrulayıcı Faktör Analizi Yaklaşımı", İstatistikçiler Dergisi, cilt.1, ss.50-67, 2008 (Link)
Gölbaşi Şimşek G., Öztürk E., "Karşılık Getirme Analizi ile Göç Edenlerin Evliliklerinde Göç Veren Bölge Faktörünün Değerlendirilmesi: İstanbul’un Evlilik Profili", İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.207-224, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Civan Z., Gölbaşi Şimşek G., Çağlayan Akay E., "Systemically Important Banks of Turkey by Using Quantile Regression: A Conditional Value at Risk (CoVaR) Approach", 4th International Conference on Advances in Statistics, St.Petersburg , RUSYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.25-25
Şahin M., Gölbaşi Şimşek G., "Veri madenciliği kullanılarak sigortacılık sektöründe risk değerlendirmesi", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp.1570-1570
Genç R.M., Gölbaşi Şimşek G., "Türk öğrencilerin PISA 2015 skorları için bifaktör modelinin değerlendirilmesi", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp.1588-1588
Gölbaşi Şimşek G., Öcüt E., "Sample Size Requirements under Different Levels of Reliability for Latent Variable Structural Equation Modeling", 3rd International Conference on Advances in Statistics, Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, pp.32-32
Öcüt E., Gölbaşi Şimşek G., "Güvenilirliğin parametre tahminleri üstündeki etkisi", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp.1526-1526
Karaca A., Gölbaşi Şimşek G., Akyol A., "Firma ve yönetici özellikleri ile adaptasyon stratejileri ve ihracat performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Mücevher sektörü örnek uygulaması", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp.1274-1280
Civan Z., Gölbaşi Şimşek G., Çağlayan Akay E., "Türkiye’deki sistemik öneme sahip bankaların kantil regresyon yöntemi ile belirlenmesi", 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-6 Aralık 2016, pp.26-26
Tabancalı E., Gölbaşi Şimşek G., Korumaz M., "Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması", IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), , Haziran 2015
Aydoğdu S., Gölbaşi Şimşek G., "Application of empirical likelihood regression to a real data set with outliers", AIOC(2015) series-International Conference on Advances in Statistics, , Mart 2015
Ergin G., Gölbaşi Şimşek G., "An Application of Generalized Maximum Entropy Estimation of Linear Regression: Unemployment in Turkey", 9th International Statistics Day Symposium, , Mayıs 2014
Aydoğdu S., Gölbaşi Şimşek G., "Bootstrap Approach in Parallel Analysis to Determine Non-zero Canonical Correlations", International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014), , Ağustos 2014
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "An Application of Item Response Theory to General Ability Test", 9th International Statistics Day Symposium, , Mayıs 2014
Gölbaşi Şimşek G., Aydoğdu S., "Parallel Analysis with Bootstrap Modification in Factor Analysis", 9th International Statistics Day Symposium, , Mayıs 2014
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., Aydoğdu S., "Kanonik Korelasyon Analizinde Boyut Sayısına Karar Verilmesinde Paralel Analiz Yaklaşımı", 8th Statistics Congress (SC), , Ekim 2013
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Composite Reliability for Hierarchical Factor Structures", 8th International Symposium of Statistics, , Ekim 2012 (Link)
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "Determinants of the Customer Loyalty in the Supermarkets", Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, TÜRKİYE, Mayıs 2011
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Çok Boyutlu Ölçeklerde Boyuttan Bağımsız Bileşik Güvenilirliği", 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2010
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "Faktör Sayısının Belirlenmesinde Bileşik Güvenilirliği Yaklaşımı", 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2010, ss.87-88
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Multilevel Factor Analysis: An Application to Morphometry", International Symposium on Biomathematics and Ecology: Research and Education (BERE 2009), , Haziran 2009
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Faktör Korelasyonlarının Cronbach Alpha Üzerine Etkisi", 6. İstatistik Kongresi, TÜRKİYE, Nisan 2009
Noyan F., Gölbaşi Şimşek G., "Optimal Conditions of Multilevel Confirmatory Factor Analysis", International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM-2008), , Haziran 2008
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., Kekeçoğlu M., "Multilevel Factor Analysis of Morphometric Characters in Honeybee (Apis mellifera L.) Populations of Turkey", International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM-2008), KAYSERİ, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2008, pp.84-84
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "Multilevel Structural Equation Modeling of Perceived Academician Satisfaction for Turkish University Students", Sixth International Amsterdam Conference on Multilevel Analysis, Amsterdam, HOLLANDA, 16-17 Haziran 2007, pp.35-35
Gölbaşi Şimşek G., Noyan F., "Application of Tetrachoric Correlation Coefficient on Banking Data", Risk Measures and Solvency Meeting, , Mayıs 2007
Gölbaşi Şimşek G., Arıkan Tezergil S., "The Relationships between Macroeconomic Indicators and Banking Performances of Turkey and The EU Countries", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, , Mayıs 2007, vol.1, pp.143-168
Gölbaşi Şimşek G., Arıkan Tezergil S., "Regresyon Analizi'nin Geometrisi", Mantık, Matematik ve Felsefe IV. Ulusal Sempozyumu:Olasılık, TÜRKİYE, Eylül 2006
Gölbaşi Şimşek G., "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Demografik Yapısının İncelenmesi", 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2006
Gölbaşi Şimşek G., Köse A., Arıkan Tezergil S., "Determination of the Relative Position of Turkey in EU with Regard to Banking Performance", International Finance Symposium, , Mayıs 2006, vol.1, pp.245-259
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gölbaşi Şimşek G., Noyan Tekeli F., "Understanding the Antecedents of Customer Loyalty by Applying Structural Equation Modeling", in: Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing, Akkuçuk U., Eds., IGI Global, Hershey, PA, pp.420-445, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi