Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı-Polar Siyano Grup İçeren Salisilaldimin Esaslı Sıvı Kristallerin Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri, 2017 YILI 2. DÖNEMİ", TÜBITAK Projesi, 1919B011702590, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı-Florokarbon Zincirli Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2017 YILI 2. DÖNEMİ", TÜBITAK Projesi, 1919B011702749, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Mesogenik Bileşiklerin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3064, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Piridin Esaslı Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Z465, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Laktat Uçlu Yeni Asimetrik Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3166, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeni Optikçe Aktif Sıvı Kristal Moleküllerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektro-optik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3056, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeni Tip Mesogenik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Davranışlarının İncelenmesi 2015-01-02-DOP08", BAP Doktora, 2015-01-02-DOP08, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Muz Şekilli Kiral Mesogenler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-optik Özelliklerinin İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2014-01-02-KAP01 , Araştırmacı, 2016
"Yeni Kiral Sıvı Kristal Malzemelerin Üretimi: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-optik Uygulama ", BAP Arastırma Projesi, 2013-01-02-KAP06, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi