Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zeren Ş.G., "Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanların Sorunları ve Memnuniyetleri", Egitim ve Bilim-Education and Science, vol.40, pp.127-141, 2016 (Link)
Zeren Ş.G., "Can Piaget, Freud or Erikson explain my self-development?", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.2445-2450, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zeren Ş.G., Bulut E., "Çevrimiçi psikolojik danışmada etik ve standartlar: Bir model önerisi.", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.63-80, 2018 (Link)
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Buyruk Genç A., Ermumcu E., Kalay T., Satici B., et al., "Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi:İstanbul İli Örneği", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.7, ss.554-564, 2017
Erus S.M., Zeren Ş.G., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine YönelikKariyer Uyumları", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.7, ss.657-668, 2017
Zeren Ş.G., Erus S.M., Amanvermez Y., "). University students’ attitudes towards seeking psychological help and their responses related to the offer of help", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.9, pp.439-453, 2017 (Link)
Zeren Ş.G., "Yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışmada terapötik işbirliği: Psikolojik danışman adaylarının görüşleri", International Journal of Human Sciences, vol.14, pp.2278-2307, 2017 (Link)
Baştürk Ü., Zeren Ş.G., "Okul Müdürlerinin Kullandığı Güdüleme Yöntemleri: Ortaokul Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.147-175, 2015 (Link)
Zeren Ş.G., "Psikolojik Danışman Adaylarının Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması", International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.494-509, 2014 (Link)
Zeren Ş.G., Alıcı D., Ay F., "Nursing students’ attitudes towards HIV/AIDS: Ağrı, Istanbul and Mersin samples from Turkey", Education in Medicine Journal, vol.4, pp.74-85, 2012 (Link)
Ay F., Zeren Ş.G., Alıcı D., "Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS’e Yönelik Bilgi Düzeyleri: İstanbul, Ağrı ve Mersin Örneği", Türk HIV/AIDS Dergisi, cilt.9, ss.75-85, 2010 (Link)
Zeren Ş.G., Ergene T., "Okulda Çalışan Psikolojik Danışmanlar HIV/AIDS Hakkında Ne Tür Önleyici Çalışmalar Yapabilir?", İlköğretim Online, cilt.7, ss.28-40, 2008 (Link)
Zeren Ş.G., Akman Karabeyoğlu Y., "The Effectes of a Psychoeducation Program for HIV/AIDS on the Attitudes of Adolescents Towards HIV/AIDS Who Have Just Started University Education in Turkey", World Applied Sciences Journal, vol.2, pp.779-784, 2007 (Link)
Zeren Ş.G., "Üniversite Öğrencileri İçin HIV/AIDS’e Yönelik Önleyici Bir Program: HIV/AIDS’e Yönelik Psiko-Eğitim Programı", Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.18, ss.111-126, 2007 (Link)
Zeren Ş.G., "HIV AIDS'e Yönelik Psiko Eğitim Programı ve Uygulama Örnekleri", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.214-226, 2006 (Link)
Gündoğdu M., Zeren Ş.G., "Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenlerin Kimlik Gelişimi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.57-67, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şakar G., Zeren Ş.G., "How altruistic are psychological counselor candidates?", Globets 2018 An International Conference on Education, Technology and Science, BELGRAD, SIRBISTAN,
Buyruk Genç A., Zeren Ş.G., Bulut E., "Kariyer danışmanlığında Kaos Kuramı üzerine bir inceleme", EJER 2018 V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, aNTALYA, ,
Zeren Ş.G., Yildirim Kurtuluş H., Kalay T., Geçin G., "Grupla psikolojik danışmada süpervizyon ve akran süpervizyonu: Psikolojik danışmanların görüşleri.", EJER 2018 V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, aNTALYA, TÜRKIYE,
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Erus S.M., Buyruk Genç A., "Çevrimiçi psikolojik danışma, çevrimiçi süpervizyon ve çevrimiçi akran süpervizyonu deneyimi: Psikolojik danışmanların görüşleri.", EJER 2018 V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Okan Y., Güme S., Zeren Ş.G., "Examining the relationship between career decision selfefficacy, decision- making styles and self-esteem in the decision-making of vocational school students", Globets 2018 An International Conference on Education, Technology and Science, BELGRAD, SIRBISTAN,
Yildirim Kurtuluş H., Zeren Ş.G., "Job satisfaction, happiness and loneliness at work among school counselors and teachers", Globets 2018 An International Conference on Education, Technology and Science, BELGRAD, SIRBISTAN,
Zeren Ş.G., "Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Ekrandan Ekrana Geçmek", PDR Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Zeren Ş.G., "Çevrimiçi psikolojik danışma, çevrimiçi süpervizyon ve çevrimiçi akran süpervizyonu deneyimi: Psikolojik danışmanların görüşleri.", EJER 2018 V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Ulukaya E., Zeren Ş.G., "İnternet gençleri mutlu eder mi? İnternetin cazibesi", II. Eurasian Congress on Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, vol.-, no.-, pp.---
Erus S.M., Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Buyruk Genç A., "Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha mutlu? Peki, ya para mutlu eder mi? Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.93-93
Can S., Zeren Ş.G., "Ergenlerin akademik erteleme davranışlarında internet bağımlılık düzeylerinin ve temel psikolojik ihtiyaçlarının rolü", II. Eurasian Congress on Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Ulukaya E., Zeren Ş.G., "İnternete Bağlı, Mutlu ve Güçlü: Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı", International Congress on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.---
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Erus S.M., Yilmaz M.B., Duy B., Buyruk Genç A., "Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.91-91
Buyruk Genç A., Amanvermez Y., Erus S.M., Zeren Ş.G., "Erken ayrılıklar: Neden danışanlar psikolojik danışmayı erken bıraktılar?", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.147-147
Zeren Ş.G., Erus S.M., Ersoy E., Amanvermez Y., "Üniversite Ögˆrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları ve Yardım Teklifine I·lis¸kin Davranıs¸ları?", EJER 2016 III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, , 0 2016
Zeren Ş.G., Ulukaya E., "Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Standartlar Neler Olmalı? Türkiye İçin Öneriler", EJER 2016 III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, , 0 2016
Zeren Ş.G., "Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Terapötik İşbirliği: Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri", XIII. Ulusal PDR Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2015
Kara A., Zeren Ş.G., "Boyun Eğici Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Psiko- Eğitim Programının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi", XIII. Ulusal PDR Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2015
Zeren Ş.G., "Can Piaget, Freud or Erikson explain my self development? Pre-service teachers' personel evaluation", IV. World Conference on Educational Science, , Şubat 2012
Zeren Ş.G., "Ergenler Ne İster?", TAP Vakfı VII. Ulusal Konferansı Ergenlik: Büyüme ve Değişin Anlamı, TÜRKİYE, Kasım 2012
Zeren Ş.G., Kavanoz S., Zeren Ş.G., "International Academic Experiencies Views From Faculty of Education", IV: Educational for Active Ageing and Active Citizenship, , Mayıs 2012
Zeren Ş.G., "Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanılması", 6. International Computer nad Instructional Technologies Symposium, , Ekim 2012
Zeren Ş.G., Erus S.M., "Bireyle psikolojik danışma uygulaması dersini alan öğrencilerin süpervizyona bakış açıları: Yeditepe Üniversitesi örneği", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2011, cilt.-, no.-, ss.---
Zeren Ş.G., "Grupla psikolojik danışma uygulamaları dersinde “grup birliği”: Yeditepe Üniversitesi örneği", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2011, cilt.-, no.-, ss.---
Zeren Ş.G., "Grupla psikolojik danışma uygulamaları dersinde kendini açma", III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, cilt.-, no.-, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Zeren Ş.G., "İşaret- Gestalt Kuramı", in: Eğitim Psikolojisi, Yıldırım, İ., Eds., Anı Yayıncılık, Ankara, pp.507-527, 2017 (Link)
Zeren Ş.G., "Gestalt Kuramı", in: Eğitim Psikolojisi, Yıldırım, İ., Eds., Anı Yayıncılık, Ankara, pp.528-548, 2017 (Link)
Zeren Ş.G., "Gelişim: Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar İlkeler ve Gelişim Alanları", Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri, Avşaroğlu, S., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.1-40, 2015
DİĞER YAYINLAR
Zeren Ş.G., "Kariyer Karar Verme Yaklaşımları. (Ed. F. Bacanlı ve K. Öztemel). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (s.413-440). Ankara: Pegem Akademi. (ISBN 978-605-318-574-1)", Diger, ss.33, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi