Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fotovoltaik Güç Santrallerinde Kullanılan Farklı Fotovoltaik Teknolojilerinin Saha Performanslarının Çok Yönlü Analizi", BAP Doktora, FDK-2019-3449, Araştırmacı, Devam Ediyor
"5000 TEP/YIL ve Üzeri Enerji Tüketimine Sahip Sanayi Tesislerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenerek Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Oluşturulması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 0, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi