Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
International ELT Conference: Foreshadowing Trends in the Realm of ELT, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
2nd Language, Culture and Literature Workshop, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 22
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 29
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 26